.cls-1{fill:#0966a9 !important;}.cls-2{fill:#8dc73f;}.cls-3{fill:#f79122;}

Zákony Jima Crowa a rasová segregace

Úvod: Bezprostředně po občanské válce a přijetí 13. dodatku přijala většina států bývalé Konfederace tzv. černé zákoníky, zákony vytvořené podle vzoru bývalých otrokářských zákonů. Cílem těchto zákonů bylo omezit novou svobodu emancipovaných Afroameričanů tím, že omezovaly jejich pohyb a nutily je zapojit se do pracovního hospodářství založeného na nízkých mzdách a dluzích. Zákony o tuláctví umožňovaly zatýkání černochů za drobné přestupky. V této době byl zaveden systém trestanecké práce známý jako pronájem odsouzených. Černoši odsouzení za potulku byli využíváni jako neplacení dělníci, a tak byli fakticky znovu zotročeni.

Práce trestanců ve státní brusírně vápna, Virginie
Práce trestanců ve státní brusírně vápna, Virginie
Virginia; Its Agricultural and Industrial Resources, 1914

Černé zákoníky pobouřily veřejné mínění na Severu a vedly k tomu, že Kongres během rekonstrukce umístil bývalé konfederační státy pod armádní okupaci. Přesto řada zákonů omezujících svobodu Afroameričanů zůstala v platnosti ještě řadu let. Černé kodexy položily základ systému zákonů a zvyklostí podporujících systém nadvlády bělochů, který byl později znám jako Jim Crow.

Většina států a místních komunit přijala zákony „Jima Crowa“, které nařizovaly „oddělené, ale rovné“ postavení Afroameričanů. Zákony Jima Crowa byly zákony a nařízení zavedené v letech 1874-1975 s cílem oddělit bílou a černou rasu na americkém Jihu. Teoreticky šlo o vytvoření „odděleného, ale rovného“ zacházení, ale v praxi zákony Jima Crowa odsuzovaly černošské občany k horšímu zacházení a zařízení. Podle zákonů Jima Crowa bylo segregováno školství i veřejná zařízení, jako jsou hotely a restaurace. Ve skutečnosti vedly zákony Jima Crowa k zacházení a ubytování, které bylo téměř vždy horší než zacházení a ubytování poskytované bílým Američanům.

Cedule pro "barevné" na autobusovém nádraží v Durhamu v Severní Karolíně, 1940
Cedule pro „barevné“ na autobusovém nádraží v Durhamu v Severní Karolíně, 1940
Foto: Library of Congress
Digital ID ppmsc 00199

Nejdůležitější zákony Jima Crowa vyžadovaly, aby veřejné školy, veřejná zařízení, např. vodní fontány, toalety, a veřejná doprava, jako jsou vlaky a autobusy, měly oddělené zařízení pro bílé a černé. Tyto zákony znamenaly, že černoši museli ze zákona:

– navštěvovat oddělené školy a kostely
– používat veřejné toalety označené nápisem „pouze pro barevné“
– jíst v oddělené části restaurace
– sedět v zadní části autobusu

Podklady: Výraz „Jim Crow“ původně označoval černošskou postavu ve staré písni a ve dvacátých letech 19. století byl názvem populárního tance. Kolem roku 1828 vyvinul umělec z minstrel show jménem Thomas „Daddy“ Rice číslo, v němž si začernil obličej, zpíval a tančil v imitaci starého černocha v otrhaných šatech. Počátkem 30. let 19. století se Riceova postava stala nesmírně populární a nakonec dala jméno stereotypnímu negativnímu pohledu na Afroameričany jako na nevzdělané, nesmělé a nepoctivé.

Od 80. let 19. století se výraz Jim Crow používal jako označení pro praktiky, zákony nebo instituce související s fyzickým oddělením černochů od bělochů. Zákony Jima Crowa v různých státech vyžadovaly segregaci ras v takových společných prostorách, jako jsou restaurace a divadla. Norma „oddělených, ale rovných“ stanovená Nejvyšším soudem v případu Plessy v. Fergurson (1896) podporovala rasovou segregaci veřejných zařízení v celé zemi.

V Montgomery v Alabamě bylo vydáno nařízení, které nutilo černošské obyvatele, aby v městských autobusech seděli odděleně od bělochů. V té době platil standard „oddělených, ale rovných“, ale skutečná separace praktikovaná městskými linkami v Montgomery byla stěží rovná. Provozovatelé autobusů v Montgomery měli rozdělit své autobusy na dvě části: bělochy vpředu a černochy vzadu. Předpokládalo se, že když nastoupí více bělochů, bělošská sekce se rozšíří směrem dozadu. Na papíře byla politika autobusové společnosti taková, že střed autobusu se stal limitem, pokud byla všechna místa dále vzadu obsazena. Nicméně to nebyla každodenní realita. Na počátku 50. let minulého století běloch v montgomerském autobuse nikdy nemusel stát. Navíc se často stávalo, že černoši nastupující do autobusu byli nuceni stát vzadu, pokud tam byla všechna místa obsazena, i když byla volná místa v bílé části.

Začátek konce segregace

Rose Parksové jsou po jejím zatčení v Montgomery v Alabamě na policejní stanici odebírány otisky prstů.
Rose Parksové jsou po jejím zatčení v Montgomery v Alabamě na policejní stanici odebírány otisky prstů.
Fotografie: Velvyslanectví USA v Haagu prostřednictvím Creative Commons

Rosa Louise Parksová (4. února 1913 – 24. října 2005), obyvatelka Montgomery v Alabamě, odmítla 1. prosince 1955 uposlechnout požadavek řidiče autobusu Jamese Blakea, aby uvolnila své místo bělochovi. Byla zatčena, byly jí sejmuty otisky prstů a uvězněna. Když Parksová souhlasila s tím, aby byl její případ zpochybněn, stala se příčinou boje proti zákonům Jima Crowa. Její soudní proces za tento akt občanské neposlušnosti vyvolal bojkot autobusů v Montgomery, jedno z největších a nejúspěšnějších masových hnutí proti rasové segregaci v dějinách, a vynesl Martina Luthera Kinga mladšího, jednoho z organizátorů bojkotu, do čela hnutí za občanská práva, které podporovalo pokojné protesty proti zákonům Jima Crowa.

Na počátku 60. let se konaly četné demonstrace a protesty za občanská práva, zejména na jihu. Dne 1. února 1960 v obchodním domě Woolworth v Greensboro ve státě New York požádali čtyři černí prváci z North Carolina A & T College, aby mohli být obslouženi u segregovaného pultu v obchodě. Vedoucí odmítl a mladíci zůstali sedět až do zavírací doby. Druhý den se protestující vrátili s dalšími 15 studenty a třetí den s 300 studenty. Zanedlouho se myšlenka nenásilných protestů vsedě rozšířila po celé zemi.

John F. Kennedy promluvil k národu o občanských právech
John F. Kennedy promluvil k národu o občanských právech
Foto: archiv MZV ČR: Public Domain

V návaznosti na úspěch „sit-inů“ byl naplánován další typ protestu s využitím „Freedom Riders“. Freedom Riders byla dobrovolná skupina aktivistů: mužů a žen, černochů i bělochů (mnozí z univerzitních a vysokoškolských kampusů), kteří jezdili mezistátními autobusy na hlubokém jihu, aby napadli nedodržování rozhodnutí Nejvyššího soudu USA (Morgan v. Virginia a Boynton v. Virginia), která zakazovala segregaci ve všech mezistátních prostředcích veřejné dopravy. Většinu jízd za svobodu sponzoroval Kongres rasové rovnosti (CORE), některé však organizoval také Studentský nenásilný koordinační výbor (SNCC).

Tyto a další demonstrace za občanská práva přiměly prezidenta Johna F. Kennedyho, aby 19. června 1963 poslal Kongresu návrh zákona o občanských právech. Navrhovaná legislativa nabízela federální ochranu Afroameričanům, kteří chtěli volit, nakupovat, stravovat se a vzdělávat se za stejných podmínek.

Aby se využilo rostoucí podpory veřejnosti pro hnutí za občanská práva a vyvinul se tlak na Kongres, aby přijal legislativu o občanských právech, byla vytvořena koalice hlavních skupin pro občanská práva, která naplánovala a zorganizovala velkou celonárodní demonstraci v hlavním městě země. Doufala, že se jí podaří získat sto tisíc lidí, kteří by se zúčastnili pochodu na Washington.

Nakonec zákon o občanských právech z roku 1964 a zákon o volebních právech z roku 1965 znemožnily rasovou segregaci a diskriminaci. Dopad dlouhé historie Jima Crowa je však ve Spojených státech stále pociťován a posuzován.

Pro další čtení:

Blackmon, D. A. (2008), Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of Black Americans from Civil War to World War II (Znovuzotročení černých Američanů od občanské války do druhé světové války). New York, NY: Doubleday.

Brown, N. L. M., & Stentiford, B. M. (Eds). (2014). Jim Crow: A Historical Encyclopedia of the American Mosaic (Historická encyklopedie americké mozaiky). Santa Barbara, Kalifornie: Greenwood.

Redakční rada(2018). Dokumentace „otroctví pod jiným jménem“ v Texasu. Afroamerické pohřebiště nedávno objevené v Texasu odhaluje podrobnosti o ošklivé kapitole dějin amerického Jihu. The New York Times, 13. dubna 2018. Převzato z https://www.nytimes.com/2018/08/13/opinion/texas-slavery-african-american-graveyard.html

Slavery by Another Name. (Dokumentární film)

Morrison, A. (2. prosince 2020). Američtí zákonodárci představili ústavní dodatek proti otroctví. AP News

Virginia Writers Project (Projekt spisovatelů Virginie). (1940) The Negro in Virginia (Černoši ve Virginii). New York: Hastings House. (Viz zejména kapitolu XXII, Černošské zákony).

Woodward, C. V. (1966). Podivná kariéra Jima Crowa. (2. přepracované vydání). New York: Oxford University Press.

Jak citovat tento článek (formát APA): Hansan, J.E. (2011). Zákony Jima Crowa a rasová segregace. Projekt dějin sociální péče. Převzato z http://socialwelfare.library.vcu.edu/eras/civil-war-reconstruction/jim-crow-laws-andracial-segregation/

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.