Druhá makedonská válka

Předchozí: Druhá punská válka, První makedonská válka
Další: Římsko-seleukovská válka, Třetí makedonská válka, Krétská válka
Druhá makedonská válka
Datum: 200-197 př. n. l.
Místo: Římsko-seleukovská válka, Třetí makedonská válka: Řecko
Výsledek: Římské vítězství
Bojovníci

Římská republika
Pergamon
Rhodos
Athény
Ardiaei
Aetolská liga
Achájská liga (od roku 198 př. n. l.)
Sparta (197 př. n. l.)
Bójská liga (197 př. n. l.)
Gortyn (197 př. n. l.)

Makedonie
Bójská liga (do roku 197 př. n. l.)

Vojevůdci

Publius Sulpicius Galba Maximus
Titus Flaminius
Attalus I

Filip V. Makedonský

Druhá makedonská válka probíhala v letech 200 až 197 př. n. l., kdy Římská republika a koalice bývalých makedonských klientských států bojovaly proti makedonskému králi Filipovi V. v Řecku. Po rozhodující porážce v bitvě u Kynoscephaly byl Filip nucen opustit všechny své državy v jižním Řecku, Thrákii a Malé Asii a novým hegemonem v Řecku se stal Řím.

Pozadí

V roce 200 př. n. l., uprostřed krétské války, přišli do Říma vyslanci z Pergamonu, Rhodu a ptolemaiovského Egypta a informovali římský senát o tajné dohodě mezi Filipem V. Makedonským a Antiochem III. velkým, podle níž si Makedonie a seleukovská říše mezi sebou rozdělí ptolemaiovské země. To spolu s obléháním Abydosu v Anatolii Filipem V. v roce 200 př. n. l. motivovalo senát, aby se zasadil o válku. Lidové shromáždění zpočátku odmítalo návrat k válce tak brzy poté, co byla jižní Itálie zpustošena punskými válkami, ale konzul Publius Sulpicius Galba Maximus přirovnal vznikající hrozbu k hrozbě Pyrrha z Epiru a Hannibala před jejich vpádem do Itálie, takže lid byl nakonec motivován k jeho podpoře.

Válka

Vzpoura proti Tappulovi

Když římské vojsko připravovalo své zásobovací linie přes Jaderské moře a Filip pokračoval v obléhání Abydosu, přišli do Makedonie tři senátorští vyslanci a nabídli mír, pokud Filip a Antiochos ukončí nepřátelské akce proti Řekům a nahradí Pergamonu jejich ztráty. Antiochos se rozhodl z války vystoupit a porušit smlouvu o pomoci s Filipem, který římské vyslance drze odmítl a zavázal se k válce. Válka začala kapitulací a hromadnou sebevraždou Abydosu, jehož obyvatelé odmítli žít pod Filipovou vládou. Koncem listopadu 200 př. n. l. se Filip vrátil do Makedonie a dozvěděl se, že 20 000 Římanů pod Galbovým vedením se vylodilo v Apollónii a 50 válečných lodí kotví v Korkyře. Filip táhl na Peloponés, zatímco Galba podnikal nájezdy na ilyrský venkov, aby se připravil na tažení, a vyplenil Antipatrii tak důkladně, že se vzpamatovala až o 700 let později. Poté, co se mu nepodařilo vpadnout do Makedonie přes hory, nahradil nemocného a zesláblého Galbu Publius Villius Tappulus. Pro Vilia to dopadlo ještě hůře, protože okamžitě čelil vzpouře svých legií. Dva tisíce veteránů punských válek, kteří byli příliš dlouho mimo své farmy a rodiny, odmítlo poslouchat rozkazy. Římské síly byly na chvíli ochromeny, ale Villius slíbil, že vznese obavy svých mužů před senátem.

Bitva u řeky Aous

Brzy se římská i makedonská armáda utábořily podél řeky Aous a Villia nahradil patricij Titus Flaminius, slavný filhelén. Flaminius se vydal do Řecka s 3 000 vojáky veterány a zbavil Vilia velení, načež vyslal vyslance, aby s Filipem vyjednával. Filip se pokusil Flaminia přimět ke kompromisu, ale Flaminius prohlásil, že jeho posláním je osvobodit všechny řecké státy, a požadoval, aby se Filip vzdal Thesálie. To Filipa vyprovokovalo k přerušení jednání a přípravě na bitvu. Následná bitva u Aous byla římským vítězstvím a řečtí spojenci Makedonie v důsledku toho ztratili důvěru ve Filipa V. Když se král se svou zkrvavenou armádou vrátil do Makedonie, mnoho váhajících mocností se nyní buď přihlásilo k Římanům, nebo zůstalo neutrálních, včetně Achájské ligy, nejmocnějšího makedonského spojence. Následné tažení se změnilo v nerozhodnou patovou situaci a Flaminius byl před odchodem na zimu zablokován obléháním Atraxu. Během této doby Filip verboval do armády mladíky a starce a připravoval se na rozhodující bitvu. Flaminiovo velení bylo rozšířeno a v roce 197 př. n. l. Římané táhli z Boeotie na sever, aby v bitvě u Kynoscephal zaútočili na Filipovu stahující se armádu. Římští legionáři využili nerovného terénu k obklíčení nepružných Falangů a po tvrdé bitvě je masakrovali ze všech stran. V Tempe byly Filipovi uloženy ponižující mírové podmínky; musel vyklidit celé Řecko včetně Thesálie a vzdát se všech svých výbojů v Malé Asii a Thrákii. Zaplatil velké válečné odškodné, zničil své námořnictvo, poslal svého syna Demetria do Říma jako rukojmí a co bylo nejpotupnější, stal se loutkou Říma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.