Hlavní důvody pro úpravu vlasů

© 2020 HairClub. Všechna práva vyhrazena. HairClub®, HairClub For Men®, HairClub For Women®, HairClub For Men and Women®, Maxxam®, Trima®, HairClub For Kids®, EXT®, EXT Extreme Hair Therapy®, Strand-by-Strand®, Polyfuse®, Xtrands® , Xtrands+® a Strand Builder® jsou registrované ochranné známky společnosti HairClub For Men, Ltd., Inc.

**Profesionální služby transplantace vlasů poskytované přidruženými lékaři Bosley Medical Group. Upozorňujeme, že ve společnosti Bosley® se neprovádějí žádné zákroky, dokud není pacient vyšetřen, diagnostikován a přijat k léčbě lékařem společnosti Bosley. Výsledky se mohou lišit.

Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání společnosti HairClub stanoví podmínky, za kterých můžete přistupovat na naše webové stránky a používat je. Svým přístupem na webové stránky a jejich používáním dáváte společnosti HairClub na vědomí, že souhlasíte s tím, že se budete řídit Zásadami ochrany osobních údajů společnosti HairClub, Podmínkami používání a příslušnými federálními zákony, případně zákony jednotlivých států nebo provincií, platnými v době jejich používání. Podmínky uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů a Podmínkách používání jsou nevypověditelné. Pokud nesouhlasíte s tím, abyste byli vázáni některou z podmínek obsažených v Zásadách ochrany osobních údajů nebo v Podmínkách používání, nebo pokud nejste v místě svého bydliště oprávněni uzavírat smlouvy z důvodu svého věku (je vám méně než 18 let) nebo jiného důvodu, neměli byste na webové stránky HairClub přistupovat ani je používat k žádnému účelu.

Pokud máte problémy s přístupností těchto webových stránek, zavolejte nám na číslo 888-875-0538 a my vám pomůžeme!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.