Jak učení více jazyků může vaše dítě připravit na budoucnost

V současné době je v Indii více než tisíc živých jazyků. Země, která je rozvíjející se, rozmanitou a mnohojazyčnou společností, vykazuje rostoucí poptávku a potřebu mluvit více než jedním jazykem.

Učení se více jazyků je skvělým nástrojem, který připravuje jedince na úspěch v každém aspektu jejich života, má nesmírně silný a pozitivní dopad.

Proč se začít učit jazyky v raném věku?

Výzkumy ukazují, že v raném věku se děti nové jazyky učí a osvojují si je rychleji, lépe si je uchovávají a mluví jimi s výjimečnou výslovností.

Nejen to, učení se novému jazyku pomáhá dětem navazovat lepší vztahy, vytvářet si pocit vlastního já, podněcovat jejich kognitivní rozvoj a vyjadřovat, kým jsou.

V dnešním světě, kde na měkkých dovednostech a rozvoji osobnosti záleží stejně, ne-li více, než na technických dovednostech a znalostech, může být učení se novému jazyku v raném věku základem úspěšné budoucnosti dítěte.

Dalším důvodem, proč je raný věk nejlepší etapou pro učení se novým jazykům, je to, že mladí studenti mají oproti dospělým určitou výhodu při přizpůsobování se přízvuku každého jiného jazyka.

Protože dospělí mají tendenci napodobovat přízvuk, který jasně vystihuje to, co se snaží říci, často nepůsobí jako rodilí mluvčí.

Protože však děti mnohem lépe vstřebávají zvuk, přirozeně se přizpůsobují různým přízvukům a mluví dokonale.

Jaké jsou však výhody toho, že mluvíte více jazyky na prvním místě? Zde se podíváme na některé z nich, díky nimž mohou být děti připraveny na budoucnost:

Budování sebevědomí

Sebedůvěra často pramení z toho, že jsme schopni volně a plynule komunikovat s ostatními. Mluvení více jazyky tedy přirozeně pomůže dětem domluvit se s více lidmi a zvýší jejich sebevědomí.

Schopnost komunikovat s více lidmi z různých regionů je také povzbudí k dalšímu učení, aby v budoucnu dosáhly větších úspěchů.

Podpora mozku

Učení se více jazyků může posílit intelektuální a kognitivní rozvoj dítěte a zároveň zlepšit výkonné funkce jeho mozku.

Studie prokázaly, že děti, které se učí více jazyků, lépe řeší problémy, plánují, soustředí se a zvládají více úkolů. Mají také vyšší IQ a větší tvůrčí schopnosti spolu s lepšími schopnostmi čtení, psaní a verbálního projevu.

Tyto dovednosti mohou dětem v tomto hyperkonkurenčním světě odemknout různé neuvěřitelné příležitosti.

Empatie a tolerance

Učení se více jazyků pomáhá dětem stát se mnohem kreativnějšími, ale také empatičtějšími a tolerantnějšími vůči těm, kteří se od nich liší.

Důvodem je to, že se při učení různých jazyků mohou dozvědět více o různých náboženstvích a kulturách a pochopit, jak rozmanitý může být svět.

Děti stále objevují nové věci, učení jazyků je pro ně ve srovnání s dospělými přirozenější. Také to pro ně bývá zábavná zkušenost, protože využívají aktivity typu hry k budování gramatiky a slovní zásoby.

Vyzbrojeny znalostmi široce rozšířeného druhého jazyka mohou děti výrazně rozšířit své kariérní možnosti.

Mnoho společností dnes vyžaduje vícejazyčné odborníky se skvělými komunikačními dovednostmi.

S globalizací přichází do Indie mnoho společností s mezinárodní stopou, které by v budoucnu potřebovaly vícejazyčné odborníky. Nové jazyky proto otevírají nekonečné možnosti a umožňují dětem vytvořit si vlastní cestu k úspěchu.

– Článek Amit Agarwal, generální ředitel společnosti OckyPocky

Přečtěte si: Cizí jazyk: Přečtěte si: Rozsah a příležitosti v Indii

Přečtěte si:

Přečtěte si: Proč je vzdělávání v regionálním jazyce považováno za nízkou úroveň? Proto je výuka cizích jazyků ve škole velmi důležitá

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.