Kígyó és Majom kompatibilitás

A Kígyó és a Majom ellentmondásos, de gyümölcsöző szellemi szövetség. A jegyek embereinek ellentétes jelleme, temperamentuma, életszemlélete leküzdhetetlen akadálynak tűnik a harmonikus együttlét útjában. A Kígyók műveltek, elegánsak, szeretik a luxust, értékelik a családi kötelékeket. Nem félnek a problémáktól, fukarok az érzelmekkel. A “hidegvérűek” életmottója, hogy nem félelmetes elesni, nem félelmetes megpróbálni felemelkedni. A majmok szépek, impulzívak, szeszélyesek. Közömbösek a mindennapi élet iránt, kerülik a személyes vonzalmakat. A problémákat az önfelszámolás módszerével oldják meg – vagy megvárják, hogy minden magától megoldódjon, vagy elmennek. A Majom egyetlen életértéke a saját személye.

Kígyó és Majom kompatibilitási horoszkópja

A horoszkóp ugyanakkor biztosítja, hogy a kölcsönös intelligencia, óvatosság, bölcsesség úgy köti össze az állatöv képviselőit, mint cementhabarcs a téglafalazatot. A Kígyó és a Majom kompatibilitása közvetlenül az emberek együttműködési szándékától, a kompromisszumkészségtől függ. Ugyanakkor a Majomnak komolyan át kell gondolnia saját viselkedését. A számtalan vágy csillapításának képessége egyenesen arányos az unió jólétével. A kompatibilitás titka a Kígyó türelmében rejlik. A jegyes emberek jól érzik magukat együtt. Közös bennük a kölcsönös belső erő, a kommunikációban a lelki közelség iránti vágy. A kapcsolatok az egyenlőségre, a bizalomra és az őszinteségre épülnek.

A kínai horoszkóp nem ígér felhőtlen együttműködést. A párban a vezetésért folytatott küzdelem lesz a buktató. A csillagjegy képviselői csak logikus okokból hajlandóak átadni a kormányrudat a partnernek. Ráadásul egy dolog változatlanul megmarad: az együttműködésből származó kölcsönös előnyök. Nem számít, mi lesz a bónusz – anyagi, szellemi, társadalmi -, a jelenléte számít. A Kígyó és a Majom kompatibilitási horoszkópja kedvező, ha a partnerek őszintén hajlanak az együttműködésre. Készek vagyunk nemcsak feltételeket szabni, hanem figyelembe venni az ellenfél igényeit is. A csillagok biztosítják, hogy a kölcsönös intuíció segít megkerülni az élet folyójának zátonyait, kényelmessé téve az “úszást”. A kompatibilitási szint beállítja a partnerek nemét.

Kígyó férfi és Majom nő

A Kígyó férfi titokzatos természetű. Vitéz lovag fukar az érzelmekkel. Biztosan eléri, amit akar, tudja, hogyan kell pénzt keresni. Rendkívül féltékeny, követelőző a kiválasztottal szemben. Ugyanakkor az olasz jelenetekkel nem elégedett. Miután hangot adott saját álláspontjának, kívánságainak – türelmesen vár. Rájön, hogy a konszenzus lehetetlen, eltűnik. A Majom nő vonzza őt attól a pillanattól kezdve, hogy találkozik az elméjével, eredetiségével, elkötelezettségével, szociabilitásával. Bár megijeszti logikátlan cselekedeteivel, elsöprő érzelmességével. A férfi Kígyó és a nő Majom pár kompatibilitása attól függ, hogy a hölgy képes-e lemondani személyes szabadságáról. Fogadja el, hogy a kedvese minden lépést a kezében tart. A partner ravaszsága és előrelátása reményt ébreszt az unió jólétére. A horoszkóp azonban arra figyelmeztet, hogy a jegy asszonya csak akkor áll készen egy ilyen áldozatra, ha a választottjával megtapasztalja a lelki egységen alapuló őszinte szerelmet.

Kígyó nő és Majom férfi

A Kígyó nő az elegancia, a bölcsesség, a béke megszemélyesítője. A titokzatos hölgy a szemével elbűvöli az impulzív férfit Majom. A kozmikus vonzalom nem kerülhető el. Ezért a regény gyorsan kezdődik. A horoszkóp azonban figyelmeztet – néhány hónapos kommunikáció után a barátok bájai szorosan tartanak. De a szeretett férfi életének teljes irányítása taszítja, dühbe kergeti a szabadságszerető úriembert. Ugyanakkor mindketten arra törekszenek, hogy ne megegyezzenek, hanem újraalkossák egymást. Egy nő Kígyó és egy férfi Majom egyesülésének kompatibilitása kedvező, ha a résztvevők elutasítják a harcot. Emlékezni fognak arra, hogy a kölcsönös szeretetnek és a lelki közelségnek köszönhetően kerültek össze. A horoszkóp azt tanácsolja a hölgynek, hogy vegye el a választottja szabad vérmérsékletét. Miután megkapta a szabadságot, a jegy férfija maga is arra fog törekedni, hogy korlátozza őt szeretett barátja karjaiban. A csillagok azt ajánlják a partnernek, hogy a veleszületett humorérzékhez folyamodjon. Egy jó vicc elolvasztja a “hókirálynő” szívét. De az éles szemrehányások, a gúnyolódás elváláshoz vezet.

Kígyó és Majom üzleti kompatibilitás

Az üzleti horoszkóp a partnerek kedvező kompatibilitását jósolja. A kölcsönös elszántság és a kemény munka segít a kívánt eredmény elérésében. A Majom úgy látja, hogy nyereséget fog termelni. A Kígyó tudja, hogyan kell cselekedni. Az állatöv képviselőinek közös vállalkozása nyereséges esemény. A horoszkóp azonban arra figyelmeztet, hogy a Kígyó és a Majom kompatibilitása a munkában megrendül, ha a partnerek kezdetben nem értenek egyet a hatáskörökben. A vezetési vágy mindkettőjükben benne rejlik, de az első jegy munkatársa kész lemondani a vezetői státuszról, ha meggyőző érvek állnak rendelkezésre.

A Kígyó és a Majom barátsága gyakori. Csak a társaságban nincs melegség, igazi kölcsönös megértés. Az emberek valamilyen személyes érdek érdekében működnek együtt. Például anyagi – amikor a baráti körben van egy “szükséges” személy, aki segít egy probléma megoldásában, előmozdításában. Azonban gyakrabban az állatöv képviselőit a kreatív aspektus hozza össze – közös látogatás színházakba, múzeumokba, filozófiai beszélgetések egy csésze elit kávé mellett. A Kígyó és a Majom barátságban való kompatibilitása a kölcsönös vágyon alapul, hogy egy azonos intelligenciájú személlyel kommunikáljon. Az ilyen interakció harmonizálja a barátok belső állapotát.

Kígyó és Majom szerelmi kompatibilitás

A szerelmi horoszkóp szenvedélyes románcot, a kapcsolatok gyors fejlődését jósolja. A Kígyó és a Majom úgy érzi, hogy a választottja méltó arra, hogy harcoljon érte. Az első szakaszban a szerelmesek elrejtik valódi véleményüket, igyekeznek nem annak látszani, aki lényegében ők. Az előbbiek nem mutatnak végzetes féltékenységet. A második – úgy tesznek, mintha közömbösek lennének a más rajongók figyelmének jelei iránt. Néhány hónapos kommunikáció után a szerencsejáték-biztos eltűnik. A Kígyó és a Majom kompatibilitása a szerelemben megrendül. A horoszkóp biztosítja, hogy a szerelmesek őszinte vágya az unió megőrzésére segít megoldani a nézeteltéréseket. Hiszen a jegyek emberei okosak, bölcsek, előrelátóak.

A párkapcsolatok kedvezően alakulnak, ha a partnerek számos feltételben megállapodnak. A saját tökéletességéről meggyőződött Kígyónak el kell ismernie, hogy választottja hasonló szellemi, kreatív, üzleti képességekkel rendelkezik. A versengés lényegtelen. A horoszkóp azt tanácsolja a “hidegvérűeknek”, hogy a kapcsolatokat az egyenlőség, a bizalom alapján építsék fel. A saját ellenállhatatlanságában bízó Majomnak ajánlott átgondolni a viselkedését. A vágy, hogy a figyelem középpontjában legyen, felkeltse mások és az ellenkező nem érdeklődését – nem fog tetszeni egy féltékeny partnernek. A Kígyó nem fog harcolni a kedvese melletti helyért. Egyszerűen abbahagyja az együttműködést. A Kígyó és a Majom kompatibilitása egy kapcsolatban közvetlenül attól függ, hogy a szerelmesek mennyire akarnak együtt lenni.

Kígyó és Majom szexuális kompatibilitása

A horoszkóp szerint a szerelmesek kifogástalan szexuális kompatibilitása jelentősen hozzájárul a kapcsolatok megerősítéséhez. A Kígyó és a Majom külső élete színházi játékra hasonlít, amelyhez a helyzet függvényében változó maszkok társulnak. Ami nem mondható el a kapcsolat intim oldaláról. A hálószobában a szerelmesek nemcsak a testet, hanem a lelket is felfedik. A lelki egység a szexben elengedhetetlen feltétele a kapcsolatnak. Ezért egy véletlenszerű személy soha nem lesz a Kígyó jelének képviselőinek ágyában. Az intimitás a bizalmi kapcsolatok folytatása, az érzéki vonzalom, a vágy, hogy teljes mértékben élvezzék egymást.

Az intim horoszkóp megjegyzi, hogy a szerelmesek már a kommunikáció első perceitől kezdve érzik a szexuális preferenciák egybeesését. A Majmot a szerető merevsége izgatja. Megszületik a vágy, hogy a kiválasztott számára megnyíljon az érzéki érzések világa. A gyengédség, a szeretet, a gondoskodás felszabadítja a partnert. A Kígyó intuitíve érzi kedvese őszinteségét, viszonozza. A Kígyó és a Majom kompatibilitása az ágyban megmagyarázza a szerelmesek kölcsönös vágyát, hogy élvezzék az intim kommunikációt, örömet szerezzenek egymásnak. Ugyanakkor mindenki érzi a szerető titkos igényeit, törekszik a vágyak kielégítésére. A partnerek szexuális kompatibilitása gyakran válik további érvvé a családalapítás mellett.

Kígyó és Majom családi kompatibilitás

A horoszkóp arra figyelmeztet, hogy a jegyek képviselői tudatosan mennek az anyakönyvi hivatalba. A döntés a harminchoz közelebbi években születik meg. A rózsás kapcsolat azonban illúzió. A veszekedések, konfliktusok gyakran előfordulnak. Az egyesülés sajátossága, hogy a nézeteltérések nem elidegenítik egymástól a partnereket, hanem elősegítik az összetartást. A kölcsönös intelligencia azt súgja, hogy keressék a harmonikus együttműködés módjait. A házastársaknak sikerül. A Kígyó és a Majom házassági kompatibilitása a partnerek lelki közelségén, a házasság céljainak közös megértésén alapul. Az emberek biztosak abban, hogy a család a jólét alapja.

A horoszkóp úgy látja – a családi kapcsolatok kétértelműek. A Kígyó elégedetlen a választottja különcségével. Utasításokkal igyekszik felvilágosítani a társát. Sőt, megérti, hogy a problémák felszínes érzékelése nem akadályozza meg a szatírt abban, hogy gyümölcsözően megoldja azokat. A Majom néha hidegséggel vádolja a kiválasztottat. Megpróbálja kikényszeríteni a viselkedés megváltoztatását. Ugyanakkor tudja, hogy a házastárs gondosan elrejti saját érzelmességét. A horoszkóp szerint a Kígyó és a Majom összeegyeztethetősége a családi életben akkor lesz ideális, ha a házastársak lemondanak arról, hogy átformálják egymást. A kölcsönös tulajdonságok elfogadásával a férj és a feleség érezni fogja az ellentétek harmóniáját és erejét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.