operation in Hospital topic

Van Longman Dictionary of Contemporary Englishoperationop‧e‧ra‧tion /ˌɒpəˈreɪʃən $ ˌɑːp-/ ●●● S1 W1 zelfstandig naamwoord 1 medisch MH het proces van snijden in iemands lichaam om een beschadigd deel te repareren of te verwijderen operatie aan Ze moet geopereerd worden aan haar enkel.operatie voor een operatie tegen kankeroperatie om iets te doen Hij onderging een operatie om de zwelling in zijn hersenen te verminderen.2 bedrijf/organisatie BBBUSINESS een bedrijf, onderneming of organisatie De firma heeft een eigen bedrijf voor de ontwikkeling van onroerend goed opgezet. een bedrijf voor de fabricage van microchips Nolan en Barnes waren beiden bij de operatie betrokken. 3 WERK/ACTIVITEITEN BBWERK DAT iemand DOET het werk of de activiteiten die door een bedrijf of organisatie worden verricht, of het proces van het verrichten van dit werk Veel kleine bedrijven gaan in het eerste jaar van hun bestaan failliet. Het Education Business Partnership bestaat al sinds 1989.4 acties iets DOEN/TAKE ACTION een reeks geplande acties of activiteiten voor een bepaald doel De reddingsoperatie van de VN begon kort na zonsopgang. 5 machine/systeem WERKEN/NIET BREKEN de manier waarop de onderdelen van een machine of systeem samenwerken, of het proces om een machine of systeem te laten werken De werking van de motor van het vliegtuig was normaal.in werking Beschermende kleding moet worden gedragen wanneer de machine in werking is. Het apparaat heeft één enkele knop, waardoor het gemakkelijk kan worden bediend. Zorgvuldige controles moeten worden uitgevoerd voordat de fabriek in bedrijf wordt genomen. Het nieuwe investeringssysteem is in 1999 in werking getreden. 6 principe/wet/plan enz. EFFECT/INFLUENT de manier waarop iets zoals een principe of wet werkt of een effect heeftin werking een duidelijk voorbeeld van de wet van de zwaartekracht in werkingkomen/in werking treden (=effect beginnen te hebben) De nieuwe regel treedt in werking op 1 februari.iets in werking stellen/brengen (=iets laten werken) Een regeling wordt in werking gesteld om te zien hoe deze veranderingen zouden werken.7 militaire/politieactie PMSCP een geplande militaire of politieactie, met name een waarbij veel mensen betrokken zijn Groot-Brittannië zal een gezamenlijke militaire operatie met de VS uitvoeren.8 computers TD een actie die door een computer wordt uitgevoerd COLLOCATIES een operatie ondergaan (ook een operatie formeel ondergaan)Harris heeft in oktober een heupoperatie ondergaan.Ze heeft sinds haar geboorte 50 operaties ondergaan.een operatie doen/uitvoeren (ook een operatie formeel uitvoeren)De operatie werd uitgevoerd door een team van chirurgen in het Papworth-ziekenhuis.Ik heb deze operatie al honderden keren uitgevoerd.herstellen van een operatieEen man herstelt van een spoedoperatie nadat zijn hond hem had aangevallen.een operatie overlevenSlechts één persoon heeft een operatie om een kunsthart te implanteren overleefd.ADJECTIVES/NOUN + operationa knee/heart/stomach etc operationHe is almost back to full fitness after a knee surgery.a major/minor operationThe unit cares for patients recovering from major operations.an emergency operationHe had to have been removed his spleen in an emergency operation.een routineoperatie (=een operatie die vaak wordt uitgevoerd)een routineoperatie om een blindedarm te verwijdereneen levensreddende operatieHet kind onderging een levensreddende operatie om een verstopping in haar maag te verwijderen.een transplantatieoperatieHij is te zwak om een transplantatieoperatie te ondergaan.GEMEENSCHAPPELIJKE FOUTEN ► Zeg niet ‘een operatie ondergaan’. Zeg ‘een operatie ondergaan’. Zeg niet ‘een operatie uitvoeren’. Zeg een operatie doen of een operatie uitvoeren. THESAURUSoperatie zelfstandig naamwoord het proces waarbij in iemands lichaam wordt gesneden om een beschadigd deel te repareren of te verwijderenHij onderging een operatie om een bloedklonter uit zijn hersenen te verwijderen.procedure zelfstandig naamwoord een operatie die op een bepaalde manier wordt uitgevoerd op een bepaald deel van het lichaam. Procedure wordt vooral in medisch Engels gebruikt, bijvoorbeeld door artsen en mensen die in ziekenhuizen werken. In het dagelijks Engels zegt men meestal operationa common surgical procedure De procedure duurt normaal gesproken maar een paar minuten.transplantatie zelfstandig naamwoord een operatie om een orgaan uit iemands lichaam te halen en in het lichaam van een ander te plaatsenEr is een tekort aan donoren voor harttransplantaties.Ze moest een niertransplantatie ondergaan. surgery zelfstandig naamwoord medische behandeling waarbij een operatie wordt uitgevoerdZe moest aan haar rechterknie worden geopereerd.Hij werd opgenomen voor een operatie.plastische chirurgie naamwoord operatie om iemands uiterlijk te verbeterenDe zangeres heeft net plastische chirurgie aan haar neus ondergaan.bypass naamwoord een operatie om iemands bloed langs een geblokkeerd of beschadigd deel van zijn hart te laten stromen, vaak met behulp van een ader die uit een ander deel van zijn lichaam is verwijderdHij ging naar het ziekenhuis voor een drievoudige hartbypass.huidtransplantatie een operatie om een stuk huid dat ernstig is beschadigd te herstellen, vooral met behulp van huid van een ander deel van iemands lichaamHaar been was ernstig verbrand en kan een huidtransplantatie nodig hebben. Voorbeelden uit het corpusoperation- Ik ben vorig jaar aan mijn knie geopereerd.- De dokter zegt dat ik een operatie moet ondergaan.- Dergelijke procedures moeten gericht zijn op een efficiënte werking en de voorziening van frisse, schone lucht.- Zij leidt een van de machtigste lobbyoperaties in Washington.- Een van die initiatieven is dat van de toepassing van geavanceerde expertsystemen op het onderhoud van vliegtuigen.- In een gezamenlijke Amerikaans – Mexicaanse operatie heeft de politie 28 mensen gearresteerd op een vliegtuig in de Verenigde Staten.Mexicaanse operatie arresteerde de politie 28 mensen op beschuldiging van drugssmokkel.- De nieuwe chip kan miljoenen operaties per seconde verwerken.- Dit zijn de slechtste resultaten van de loterij sinds haar eerste jaar.- een grote reddingsoperatie- Als onderdeel van de reddingsoperatie liet hij de controle over de banken bij de minderheidsaandeelhouders.- een winstgevende operatie van gegevensopslag- Hij bekritiseerde de bewakingsoperaties van het agentschap, en beweerde dat het incompetent was.- Zeg de monteur de werking van het ontstekingssysteem te controleren.- De regels voor de werking van de militaire huisvesting besloegen 800 pagina’s. Chris Miller is de operationeel supervisor voor Fast Drains. Door een tweede groep functies vult de overheid de werking van het marktsysteem aan en wijzigt het. Vraag de chirurg hoe vaak hij de operatie al heeft uitgevoerd en met welk succes. De werking van de wetten van de zwaartekracht. Het is niet bekend of de patrouille die de gestolen auto opspoorde deel uitmaakte van deze operatie.- een keeloperatie operatie on- Ze zegt dat ze het critici kwalijk neemt die haar operatie de schuld geven van al hun problemen.- De identificatiecode van de cliënt moet zorgvuldig worden genoteerd en ofwel de identificatiecode ofwel de titel moet worden gebruikt in alle verdere operaties voor deze cliënt.- Bij de veiligheidsoperatie ter bescherming van de gedelegeerden waren ongeveer 12.000 politiemensen betrokken.- Vervolgens gaan ze over op een rekoperatie voor de klim naar Monserrat.- Zijn competitiecarrière eindigde vorig seizoen voortijdig toen hij drie stukken bot verloor bij een operatie aan zijn rechterenkel.- In een relationeel systeem is het resultaat van elke bewerking op een of meer relaties zelf een relatie.- Veel beeldverwerkende computersystemen kunnen een aantal rechttoe rechtaan bewerkingen op het weergegeven beeld uitvoeren.- Elk niveau is voor zijn bewerkingen afhankelijk van alle niveaus eronder.in werking geweest- Sinds het begin van het jaar was er ook een scholierenboycot.- Deze republikeinse staatsgreep recapituleerde een patroon dat sinds het begin van de jaren negentig in werking was geweest.- Het is al 100 jaar in werking en gaat in een zeer traag tempo vooruit.- De nieuwe voorfilter is nu 4 weken in bedrijf zonder dat de doorstroming is gewijzigd.- Een tussentijds grondwaterverwijderingssysteem is al enkele jaren in bedrijf, waarbij 7 miljoen gallons verontreinigd water is verwijderd.- In wezen wordt met dit document een proces dat sinds 1980 in bedrijf is, in overeenstemming gebracht met de accrediteringsovereenkomst met de Raad.- Indien het systeem was aanvaard, zou de eerste commerciële energiesatelliet in 2010 in bedrijf kunnen zijn geweest.- Dit loopt door een bestaande tunnel, maar deze is sinds 1970 niet meer in bedrijf geweest.In april 1990 werden hervormingen van kracht die wel betrekking hadden op het eerste, maar niet op het tweede punt van zorg dat hierboven is geschetst. Het systeem werd vorige week in gebruik genomen in het hoofdkwartier van de Cleveland County Council in Middlesbrough. Beide belastingen werden ingevoerd op het moment dat de hausse in grond en onroerend goed omsloeg in een malaise.- Het tarief dat in 1880 in werking trad was een directe reactie.Iets in werking stellen/brengen- Concrete manieren om dit in werking te stellen werden door een commissie besproken en in juni 1971 in werking gesteld.- Hij begon de vragen op te schrijven die hij beantwoord moest hebben om zijn plan in werking te stellen.- De motor wordt gestart op benzine, met net genoeg zuigkracht om de vergasser in werking te stellen.- Wij hebben ons plan in werking gesteld en de auto tot stilstand gebracht.- Zo is het ook met de beginselen die door evaluatie zijn vastgesteld en de technieken die deze in werking stellen.militaire operatie- Geen enkele lidstaat hoeft deel te nemen aan een militaire operatie als hij dat niet wil.- Dit is geen militaire operatie.- Het was moeilijk voor hem geworden om zich iets anders voor te stellen dan een succesvolle uitkomst van zijn diplomatieke en militaire operaties.- De slaven verzamelden zich op 30 augustus 1800, maar gingen uiteen omdat een hevige storm en overstroming militaire operaties onmogelijk maakten.- Na weken van planning verliep de eerste fase van de militaire operatie goed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.