Hebreerbrevet 4King James Version

En sabbatsvila för Guds folk

4 Eftersom löftet om att få komma in i hans vila fortfarande står fast, låt oss då se till att ingen av er visar sig ha misslyckats med det.(A) 2 Ty även vi har fått de goda nyheterna förkunnade för oss, precis som de, men det budskap de hörde var utan värde för dem, eftersom de inte delade tron hos dem som lydde.(B) 3 Nu går vi som har trott in i den vilan, precis som Gud har sagt,

”Så förklarade jag under ed i min vrede,
”De skall aldrig komma in i min vila.” (C)

Och ändå har hans verk varit fullbordade sedan världens skapelse. 4 Ty någonstans har han talat om den sjunde dagen med dessa ord: ”(D) 5 Och återigen i stycket ovan säger han: ”De skall aldrig komma in i min vila.” (E)

6 Eftersom det fortfarande återstår för vissa att komma in i denna vila, och eftersom de som tidigare fått de goda nyheterna förkunnade för sig inte gick in på grund av sin olydnad,(F) 7 fastställde Gud återigen en viss dag, och kallade den för ”i dag”. Detta gjorde han när han långt senare talade genom David, som i det redan citerade avsnittet:

”I dag, om ni hör hans röst,
förhärda inte era hjärtan.”(G)

8 För om Josua hade gett dem vila,(H) skulle Gud inte ha talat(I) senare om en annan dag. 9 Det återstår alltså en sabbatsvila för Guds folk, 10 för den som går in i Guds vila vilar också från sina gärningar,(J) precis som Gud gjorde från sina.(K) 11 Låt oss därför göra allt vi kan för att gå in i den vilan, så att ingen går förlorad genom att följa deras exempel på olydnad.(L)

12 Ty Guds ord(M) är levande(N) och verksamt.(O) Vassare än något tveeggat svärd(P) tränger det in till och med in i själ och ande, led och märg; det dömer hjärtats tankar och attityder.(Q) 13 Ingenting i hela skapelsen är dolt för Guds ögon.(R) Allt är avslöjat och blottlagt inför ögonen på honom som vi måste redovisa för.

Jesus den store översteprästen

14 Eftersom vi nu har en stor överstepräst(S) som har stigit upp till himlen,(T) Jesus, Guds Son,(U) låt oss därför hålla fast vid den tro som vi bekänner.(V) 15 För vi har inte en överstepräst(W) som inte kan känna med våra svagheter, utan vi har en som har frestats på alla sätt, precis som vi(X)-och ändå har han inte syndat.(Y) 16 Låt oss då närma oss(Z) Guds nådens tron med förtröstan,(AA) för att vi ska få barmhärtighet och finna nåd för att hjälpa oss i vår tid av nöd.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.