Index för värmestress

  • Definition
  • Klimatologi
  • Datakaraktäristika
  • Dataset och dokumentation

Definiering av index för värmestress

När både temperatur och luftfuktighet är höga kan människor uppleva betydande värmestress. I USA kan extrem värme ha större inverkan på människors hälsa (Kalkstein och Davis 1989), särskilt bland äldre (Changnon et al. 1996), än någon annan typ av hårt väder. De kombinerade effekterna av temperatur och fuktighet kan inte mätas direkt, men kan bedömas genom beräkning av en ”skenbar temperatur” (A). Om man bortser från vinden kan man uppskatta den skenbara temperaturen som A (°C) = -1,3 + 0,92T + 2,2e, där T är den omgivande luftens temperatur (°C) och e är vattenångtrycket (kPa) (Steadman 1984).

Detta index för ”hur varmt det känns” ska inte förväxlas med det värmeindex som används av NOAA:s National Weather Service. Eftersom det senare indexet inte är definierat för temperaturer under 27°C (80°F) och relativ luftfuktighet under 40 %, är det inte lämpligt för sammanställning av en klimatologi. Att inkludera värden under dessa gränser skulle vara en felaktig användning av värmeindexet, men att förkasta dessa förhållanden skulle leda till en snedvridning. Därför använder vi Steadmans (1984) skenbara temperatur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.