Kartor över New Mexico

Den omfattar en yta på 314 900 kvadratmeter. km ligger delstaten New Mexico i den sydvästra delen av USA.

Som framgår av kartan sträcker sig de trädbevuxna Klippiga bergen söderut från Colorado in i den nordcentrala delen av New Mexico. Betydande bergskedjor är bland annat Jemez, Sangre de Cristo och Zuni. Nordost om Taos, i delstatens norra del, ligger Wheeler Peak – New Mexicos högsta punkt, som reser sig på en höjd av 4 013 meter.

Coloradoplattan – som är en serie av slätter, klyftor, berg och dalar, skär sig genom delstatens nordvästra hörn. Nordamerikas stora slätter – som sluttar österut från Klippiga bergen – täcker delstatens östra gräns mot Texas. Detta upphöjda platåområde smälter gradvis samman med de stora (och platta) trädlösa områdena i västra Oklahoma och Texas.

I delstatens yttersta nordvästra hörn ligger Four Corners Monument – den enda fyrhörniga punkten i USA och mötespunkten för delstaterna Utah, Arizona, Colorado och New Mexico.

S Black Range samt Guadeloupe-, Mogollon-, Sacramento- och San Andresbergen dominerar landskapet längs de södra delarna av New Mexico.

Situerat sydväst om Alamogordo i västra Otero County ligger White Sands National Park – ett av världens stora naturunderverk och ett av de mest dramatiska dragen i delstaten New Mexico. I Guadalupebergen i sydöstra New Mexico ligger nationalparken Carlsbad Caverns National Park – platsen för mer än 100 grottor, som också omfattar den djupaste grottan i landet, Lechuguilla Cave, på cirka 1 500 fot.

Rio Grande-floden, som tar sin upprinnelse i sydvästra Colorado, rinner söderut genom delstaten New Mexico och bildar senare den naturliga gränsen mellan Mexiko och Texas. Andra viktiga floder är bland annat floderna Canadian, Gila och Pecos. New Mexicos lägsta punkt som markeras på kartan av en inverterad gul triangel är, belägen på delstatens södra gräns mot Texas, i Red Bluff Reservoir längs Pecosfloden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.