Lätt jogging är bäst för ett långt liv:

Lätt jogging är bäst för ett långt liv: Study

Representational Image

Miami:

Kraftig träning som snabb löpning kan vara skadlig för hälsan med tiden, enligt en dansk studie som visar att lätt jogging är bäst för livslängden.
Personer som inte joggade alls hade lika stor sannolikhet att dö som personer som joggade hårt och ofta, enligt den tolvåriga studien som publicerades i Journal of the American College of Cardiology.
Men de som joggade lätt, mellan en och två timmars jogging, hade en bättre chans att dö än personer som joggade hårt.4 timmar per vecka, hade minst risk att dö plötsligt, enligt resultaten som bygger på 1 098 friska joggare och 413 friska men stillasittande icke-joggare i Copenhagen City Heart Study.
Forskarna hade tillgång till journaler som registrerade antalet joggingtimmar, frekvensen och individens uppfattning om tempot.
Den optimala frekvensen av jogging var inte mer än tre gånger per vecka, och långsamma till måttliga joggare upplevde en signifikant lägre dödlighet än snabbgående löpare.
”Det är viktigt att betona att tempot hos de långsamma joggarna motsvarar kraftig träning och ansträngande joggning motsvarar mycket kraftig träning”, säger Peter Schnohr, forskare vid Copenhagen City Heart Study, Frederiksbergs sjukhus i Köpenhamn, Danmark.

”När den här aktivitetsnivån utförs i årtionden kan den innebära hälsorisker, särskilt för hjärt- och kärlsystemet.”
På tidigare forskning har man funnit liknande samband mellan lätt till måttlig motion och ett långt liv, liksom den högre dödsrisk som är förknippad med kraftig motion.”

”Om ditt mål är att minska risken för dödsfall och öka livslängden är jogging några gånger i veckan i ett måttligt tempo en bra strategi”, sade Schnohr.
”Allt mer är inte bara onödigt, det kan vara skadligt.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.