NINDS till nya forskare: Ansök om R-01s, inte R-21s

Uppdatering: Efter att ha publicerat det här inlägget slog det mig att jag hade utelämnat en del viktig information. I sitt e-postmeddelande skrev Finkelstein: ”I år … är vår NINDS-utbetalningslinje fastställd till den 14:e percentilen. Vi finansierar dock nästan alla nya PI R01s till den 20:e percentilen, och de flesta ”tidiga forskare” (dvs. de som befinner sig inom 10 år efter avslutad examen) till den 25:e percentilen.” Med ”nästan alla” och ”de flesta” tror jag att han menar ”i de flesta studieavsnitt.”
* * *
Ett tillkännagivande som utfärdades i fredags av National Institute for Neurological Disorders and Stroke har orsakat viss förvirring. Här är den första förvirrande delen:

Förra NINDS språkbruk
deklarerade att R21-förslagen var ”begränsade till dem med potential för
verkligen banbrytande effekter”. Vi vill betona att sådan
påverkan, som beskrivs i det trans-NIH-överordnade R21-meddelandet (http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-10-069.html), kan uppnås på många olika sätt. Projekten kan till exempel bedöma genomförbarheten av ett nytt undersökningsområde, utveckla nya
tekniker eller modeller, tillämpa befintliga metoder på ett nytt vetenskapligt område osv. (se det ursprungliga tillkännagivandet för ytterligare exempel).

Vad säger NINDS egentligen här? Poängen med detta avsnitt, skriver Robert Finkelstein, direktör för NINDS extramural division, i ett e-postmeddelande, är att korrigera det tydligen utbredda intrycket – skapat av tidigare NINDS-uttalanden – att NINDS ålägger forskarna en ytterligare börda. ”Under de senaste åren har vi lärt oss att det NINDS-språk som citerades i
det breda tillkännagivandet förvirrade många granskare och sökande, som
verkade tro att våra mål skiljer sig mycket från dem som beskrivs
i tillkännagivandet”, skriver Finkelstein. ”Detta är faktiskt inte sant.” (Det är viktigt att notera att meddelandet riktar sig till såväl granskare som sökande). Det viktigaste budskapet: Skicka in R-21-ansökningarna…

… OM du inte är en ny forskare. Senare i NINDS-meddelandet finns nämligen detta:

Det är viktigt att notera att analyser av ansökningar från nya forskare till NINDS visar att andelen framgångsrika R21-ansökningar är lägre än för R01-ansökningar … NINDS uppmuntrar nya forskare, och i synnerhet forskare i ett tidigt skede (http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-08-121.html), att ansöka om R01-bidrag när de för första gången söker finansiering från NIH.

Denna del av tillkännagivandet var nödvändig, skriver Finkelstein, eftersom ”en stor del av R21-ansökningarna kommer från nya PI:s” – troligen med det felaktiga intrycket att deras chanser att få det mindre bidraget är bättre. ”Många nya forskare verkar tro att R21 är ett lättare sätt att få pengar, vilket det definitivt inte är.” Följaktligen
”skulle vi, liksom många andra NIH-institut, föredra att nya
forskare lämnar in R01-ansökningar. Våra nuvarande riktlinjer är utformade
för att se till att framgångsfrekvensen för nya R01-forskare är
nästan lika stor som för etablerade forskare.”

NINDS vill alltså att erfarna forskare ska lämna in fler
R-21-ansökningar, och att nya och tidiga forskare ska lämna in färre – och i stället ansöka om R-01-bidrag, där budgetarna är större, finansieringsnivåerna är högre och mekanismer finns på plats för att se till att nya och tidiga forskare får en rättvis chans.

För mig är det bara en fråga som är olöst: Vad har erfarna forskare för incitament att ansöka om R-21 i större utsträckning när finansieringsnivåerna är lägre osv. NINDS hoppas tydligen att när nya forskare och forskare i ett tidigt skede väl har förstått budskapet och slutar ansöka om R-21, kan programmets finansieringsnivåer öka, vilket gör det till ett bättre alternativ för erfarna forskare som vill finansiera sin potentiellt omvälvande forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.