Tonala språk använder båda sidor av hjärnan

523016973Språkinlärning och språkbearbetning domineras vanligtvis av den vänstra sidan av hjärnan, som är skicklig på uppgifter som involverar logik och analytiskt tänkande. I en nyligen genomförd studie som kartlade hjärnans informationsflöde vid bearbetning av begripligt tal på engelska och mandarin-kinesiska fann man dock att det vid kinesisk talförståelse finns en neuraldynamik mellan hjärnans vänstra och högra hjärnhalva.

Talare av både engelska och mandarin-kinesiska uppvisade båda hjärnaktivitet i hjärnans vänstra hemisfär. Talare av mandarin visade dock också hjärnaktivitet i hjärnans högra hemisfär, en region som är viktig för att bearbeta musik genom att registrera olika tonhöjder och toner. Engelska talare använder toner för att förmedla känslomässig information, men inte för att förmedla något om ett ords betydelse. I ett tonspråk som mandarin kan samma grundljud hänvisa till vitt skilda betydelser beroende på den medföljande tonen.

Och även om konsekvenserna av huruvida världen ser olika ut på olika språk fortfarande är oklara, stöder studien en framväxande teori – konnektionism – som föreslår att kunskap fördelas över olika områden i hjärnan. Gang Peng, biträdande direktör för Joint Research Centre for Language and Human Complexity vid Chinese University of Hong Kong och medförfattare till den senaste studien, sade till Quartz: ”Behandling av tonhöjd är avgörande för musik, men också avgörande för tonbehandling av ett tonspråk. Baserat på våra nuvarande resultat är det rimligt att anta att alla tonspråk använder båda hemisfärerna.”

Tillbaka till nyhetssidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.