Vad ingår i en sökning efter personnummer?

Bakgrundsundersökningar före anställning är ett viktigt verktyg för personalansvariga, och SSN Trace är en viktig del av en framgångsrik bakgrundskontroll. Bakgrundskontroller ger rekryterande chefer viktig information om kandidater som måste vägas in i personalbeslut.

Grunden för en bakgrundskontroll är sökningen i brottsregistret. Anställningsansvariga måste veta om en sökande har ett brottsregister och i så fall hur anklagelser och fällande domar kan relateras till det jobb som kandidaten har sökt.

Anställningsansvariga kan förstora kraften i en sökning i brottsregistret genom att också utföra en SSN Trace. Läs vidare för att ta reda på vad som ingår i en SSN Trace.

Kriminalregister- och SSN-sökningar

Det finns flera anledningar till varför sökningar i brottsregistret är avgörande för företag:

  • Kandidater med vissa brottsliga förflutna kanske inte är berättigade att arbeta med utsatta befolkningsgrupper.
  • Kandidater med kriminell bakgrund kan utsätta dina anställda och kunder för osäkra beteenden och våld.
  • Sökande med kriminell bakgrund kan utsätta ditt företag för risk för potentiella bedrägerier och stölder.
  • Ditt företag kan hållas ansvarigt för dina anställdas handlingar. Om en anställd med kriminell bakgrund begår ett brott under sin anställning kan ditt företag stämmas för vårdslös anställning.
  • Ibland förser arbetssökande potentiella arbetsgivare med falska eller ogiltiga personnummer för att dölja negativ information om deras bakgrund.

Varje scenario gäller för kandidater till både hel- och deltidsanställningar samt för både fast anställda och tillfälligt anställda. Genom att köra en sökning efter personnummer kan du identifiera dessa risker och undvika bedrägliga, vårdslösa och kostsamma anställningsmetoder.

Hur hjälper SSN Traces företag?

Bakgrundskontroller före anställning kan bidra till att skydda ditt företag, dina anställda och dina kunder och se till att du har de bästa talangerna i din organisation. Sökningar i brottsregistret måste vara omfattande för att få den mest fullständiga bilden av en kandidats bakgrund.

SSSN Trace breddar räckvidden för en sökning i brottsregistret. Denna sökning hjälper dig att identifiera ytterligare namn eller alias som är kopplade till en kandidats socialförsäkringsnummer (SSN), samt jurisdiktioner där en sökande kan ha bott och arbetat som de kanske inte har avslöjat.

SSSN Trace matchar en sökandes socialförsäkringsnummer med det utfärdade namnet och kan tillhandahålla kända alias. Denna sökning kan hjälpa till att avslöja brott som begåtts av en person som har bytt namn eller tagit ett gift namn.

En SSN Trace kan också avslöja ytterligare hemliga platser där den sökande har bott. SSN Trace ger den sökandes nuvarande adress och flera kända adresser under en sjuårsperiod. Detta är ett utmärkt sätt att se till att alla jurisdiktioner där en sökande har bott ingår i sökningen efter kriminalregister.

SSSN Trace kan också avslöja bedrägerier. En sökande kan till exempel försöka använda ett socialförsäkringsnummer som aldrig har utfärdats i ett försök att dölja sitt förflutna. I andra fall kan identitetstjuvar försöka använda ett nummer som tillhör någon helt annan.

Sammantaget är SSN Trace ett effektivt sätt att upptäcka viktig information om arbetssökande och kan minska anställningsrisken. Denna sökning ger ett billigt sätt att få en mer fullständig och korrekt profil av din potentiella anställde innan du tar in dem i din organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.