Varför bara få Pre-Approved när du behöver få ”DU” Approved

Varför en köpare behöver få ”DU” (Desktop Underwriting) Approved snarare än bara Pre-Approved. Det finns en stor skillnad mellan de två:

Och utan goda förberedelser tror många köpare att om en långivare prekvalificerar eller förhandsgodkänner dem för ett hypotekslån så är det redan klart för dem att få ett bostadslån. Tyvärr är det en värld av skillnad mellan dessa två termer. Om du någonsin har blivit förvirrad av de två kommer vi att informera dig om hur dessa termer skiljer sig åt – och varför ett missförstånd kan innebära en katastrof för låntagare.

Med ett förhandsgodkännande:

  • Du fyller i en officiell ansökan om hypotekslån
  • Du förser långivaren med nödvändig dokumentation
  • Långivaren gör en omfattande kontroll av din nuvarande kreditvärdighet

Från den här punkten kan långivaren tala om för dig vilket hypoteksbelopp du är förhandsgodkänd för. Du får också en bättre uppfattning om vilken ränta du kommer att debiteras för lånet. Med förhandsgodkännande får du ett förhandsgodkännandebrev med ett specifikt maxköpspris som gör att du kan leta efter ett hem på eller under den prisnivån.

DU is where it’s at — It’s a Powerful Automated Underwriting System

DU (Desktop Underwriter) samt Loan Prospector är två datorprogram som används när du analyserar din låneansökan och kredit. I princip matas all din ekonomiska, personliga och arbetsrelaterade information in i DU, som analyserar den och returnerar en rekommendation om huruvida ditt lån uppfyller minimiriktlinjerna eller inte.

  • DU hjälper långivare att fatta välgrundade kreditbeslut om konventionella, icke-konforma och statliga lån.
  • För vissa lån som lämnas in till DU kommer Fannie Mae också att avstå från vissa underwritingkrav som vanligtvis krävs av långivarna när lånen levereras till Fannie Mae.
  • Kompenserande faktorer är tillåtna om DU ger dig en positiv rekommendation. Till exempel kan DU tillåta en lite högre skuldkvot om låntagaren/köparen har extra kontantreserver på banken eller om de kanske lägger en större handpenning.
  • Om rekommendationen är en ”remiss”, vilket innebär att lånet inte uppfyller kraven enligt riktlinjerna, kommer DU att specificera varför lånet inte uppfyllde minimikriterierna.

Att ha en DU kan ge dig en fördel när det gäller att få dina erbjudanden accepterade

  • När du lämnar in dina erbjudanden om att köpa ett hem och inkluderar inte bara ett brev om förhandsgodkännande, utan även ett DU-godkännande, kommer detta att visa säljaren att din ekonomiska situation uppfyller riktlinjerna
  • Det visar dem att du arbetar med en långivare som gör det lilla extra för att se till att du är väl kvalificerad.
  • Säljare känner att få erbjudanden från köpare med DU-godkännanden är ”fall-out” mindre troligt

Men att ha ett DU-godkännande är inte alltid en garanti för FULLt lånegodkännande…. det är alltid föremål för en preliminär titelrapport på fastigheten, värdering och all information måste verifieras av en riktig underwriter. Om informationen som matades in i systemet var felaktig kan det leda till en avslagsbeslut.

Så köpare… Realtors….. be din långivare om ett DU-godkännande! Eller ännu bättre, ring mig, detta är standardpraxis med mitt team!

Julie Chroust

Senior Mortgage Consultant

Prospect Mortgage

6601 Owens Drive, Suite 155, Pleasanton, CA 94588

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.