Bolest nervů – fibromyalgie

Fibromyalgie neboli fibromyalgický bolestivý syndrom je chronická a rozsáhlá muskuloskeletální bolest a únavové onemocnění. Je definována jako dlouhodobá, celotělová bolest svalů, vazů a šlach – měkkých vláknitých tkání v těle. Typicky se vyznačuje rozsáhlými bolestmi, neklidným spánkem, probouzením se s pocitem únavy, únavou, úzkostí, depresí a poruchami funkce střev.

Příznaky fibromyalgie

Příznaky fibromyalgie obvykle zahrnují široce rozšířenou bolest postihující krk, ramena a záda, spojenou s četnými spoušťovými body, které při dotyku mohou reprodukovat bolest. Citlivé oblasti se vyskytují také v oblasti hrudní kosti, kyčlí, holení, loktů a kolen. Fibromyalgie sekundárně k bolesti vytváří také značnou únavu, přičemž poruchy spánku a snížená tolerance pohybu působí na celkově zhoršenou náladu, což zhoršuje ostatní příznaky onemocnění.

Fibromyalgie se může vyskytovat samostatně (primárně) nebo může být sekundární k řadě dalších, bolestivých onemocnění, včetně:

Fibromyalgie může být často chybně diagnostikována jako syndrom myofasciální bolesti vzhledem k podobným příznakům. Zatímco však syndrom myofasciální bolesti vytváří bolest ve velmi specifických oblastech, fibromyalgie se vyznačuje tím, že vytváří rozsáhlou bolest ve více oblastech těla. Navíc zatímco únava je velmi častým sekundárním účinkem fibromyalgie, u syndromu myofasciální bolesti je poměrně neobvyklá. Pokud rozšířená bolest a únava doprovází ostatní příznaky, je důležité upozornit lékaře.

Příčiny fibromyalgie

Přesné příčiny fibromyalgie nejsou známy, ale předpokládá se, že existuje více faktorů, které mezi jednotlivými případy korelují. Vědecký výzkum ukazuje, že u pacientů, kteří trpí fibromyalgií, dochází k pozoruhodným změnám v periferním a centrálním nervovém systému, což znamená, že léčba přímo ovlivňující tyto systémy je účinná. Tyto změny způsobují, že pacienti jsou přecitlivělí a častěji pociťují bolest.

Nálezy klinických vyšetření odhalují četné spouštěcí body bolesti po celém těle. Tyto spoušťové body jsou napjaté pásy svalů, které při palpaci (zatlačení) při vyšetření reprodukují bolest.

Léčba fibromyalgie

Bolestivé příznaky fibromyalgie lze zvládnout pomocí léků. Obvykle se jedná o antineuropatické léky, ale mohou zahrnovat i opiáty. Další konzervativní léčba zahrnuje fyzikální terapii a alternativní terapie, jako je akupunktura a hluboké tkáňové masáže, u nichž byly rovněž zaznamenány významné výsledky při zvládání bolesti.

Pokud lze identifikovat konkrétní nervové kořeny, které způsobují bolest, lze aplikovat léčbu pulzní radiofrekvencí, která přináší dlouhodobější úlevu. V neposlední řadě lze zvážit i pokročilejší zásah. Ta zahrnuje injekce lokálního anestetika a protizánětlivého léku nebo injekce botoxu. Obě tyto injekce se zaměřují na spoušťové body, odkud bolest vychází.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.