Co je součástí vyhledávání čísla sociálního pojištění?

Předzaměstnanecké prověrky jsou pro personalisty základním nástrojem a dohledání SSN je klíčovým prvkem úspěšné prověrky. Prověrky poskytují personalistům zásadní informace o uchazečích, které je třeba zohlednit při rozhodování o obsazení pracovního místa.

Základem prověrky je vyhledávání v trestním rejstříku. Náboroví manažeři potřebují vědět, zda má uchazeč záznam v trestním rejstříku, a pokud ano, jak mohou obvinění a odsouzení souviset s pracovním místem, o které se uchazeč uchází.

Náboroví manažeři mohou znásobit sílu vyhledávání v trestním rejstříku tím, že provedou také dohledání SSN. Přečtěte si, co je součástí vyhledávání SSN Trace.

Vyhledávání v rejstříku trestů a SSN

Existuje několik důvodů, proč je vyhledávání v rejstříku trestů pro podniky klíčové:

  • Kandidáti s určitou trestní minulostí nemusí být způsobilí pro práci se zranitelnými skupinami obyvatel.
  • Kandidáti s trestní minulostí mohou vaše zaměstnance a zákazníky vystavit nebezpečnému chování a násilí.
  • Uchazeči s trestní minulostí mohou váš podnik vystavit riziku možných podvodů a krádeží.
  • Vaše podniky mohou nést odpovědnost za jednání svých zaměstnanců. Pokud se zaměstnanec se záznamem v trestním rejstříku dopustí během svého zaměstnání trestného činu, může být vaše společnost žalována za nedbalé zaměstnávání.
  • Někdy uchazeči o zaměstnání poskytují potenciálním zaměstnavatelům falešná nebo neplatná čísla sociálního pojištění, aby zakryli negativní informace o své minulosti.

Každý z těchto scénářů se týká uchazečů o pozice na plný i částečný úvazek a také stálých i dočasných pracovníků. Provedení vyhledávání podle čísla sociálního zabezpečení vám pomůže tato rizika identifikovat a vyhnout se podvodným, nedbalým a nákladným praktikám při přijímání zaměstnanců.

Jak pomáhá vyhledávání podle čísla SSN podnikům?

Předem provedené prověrky mohou pomoci ochránit vaši firmu, zaměstnance i zákazníky a zajistit, abyste měli ve své organizaci ty nejlepší talenty. Vyhledávání v trestním rejstříku musí být komplexní, abyste získali co nejúplnější obraz o minulosti kandidáta.

Sledování SSN rozšiřuje rozsah vyhledávání v trestním rejstříku. Toto vyhledávání vám pomůže identifikovat další jména nebo přezdívky spojené s číslem sociálního zabezpečení (SSN) uchazeče a také jurisdikce, kde uchazeč mohl žít a pracovat, které možná nezveřejnil.

Sledování SSN porovnává číslo sociálního zabezpečení uchazeče s vydaným jménem a může poskytnout známé přezdívky. Toto vyhledávání může pomoci odhalit trestné činy spáchané osobou, která si změnila jméno nebo přijala manželské jméno.

Provádění SSN Trace může také odhalit další nezveřejněná místa, kde žadatel žil. SSN Trace poskytuje aktuální adresu žadatele a více známých adres za období sedmi let. To je vynikající způsob, jak zajistit, aby všechny jurisdikce, kde žadatel žil, byly zahrnuty do vyhledávání v rejstříku trestů.

Trasování SSN může také odhalit podvod. Žadatel se například může pokusit použít číslo sociálního zabezpečení, které mu nikdy nebylo vydáno, ve snaze skrýt svou minulost. V jiných případech se zloději identity mohou pokusit použít číslo, které patří někomu úplně jinému.

Celkově je SSN Trace účinným způsobem, jak zjistit důležité informace o uchazečích o zaměstnání a může snížit riziko přijetí do zaměstnání. Toto vyhledávání poskytuje levný prostředek pro získání úplnějšího a přesnějšího profilu potenciálního zaměstnance předtím, než jej přijmete do své organizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.