Který vaginální zákrok je nejlepší při výhřezu dělohy?

Více než třetina žen ve věku 45 let a starších trpí výhřezem dělohy, což je stav, který může zhoršit fyzické, psychické a sexuální funkce. Za účelem porovnání vaginální suspenze klenby s hysterektomií výzkumníci ve 4 velkých nizozemských fakultních nemocnicích v letech 2009-2012 náhodně přiřadili ženy s prolapsem dělohy k sakrospinózní hysteropexi (SSLF) nebo vaginální hysterektomii se suspenzí děložních vazů (ULS). Primárním výsledkem byl recidivující prolaps 2. nebo vyššího stupně (do 1 cm nebo více od hymenálního prstence) s obtěžujícími příznaky vyklenutí nebo opakovaná operace pro prolaps do 12 měsíců sledování.

Podrobnosti o studiiPro primární výsledek bylo analyzováno sto dva žen přiřazených k SSLF (medián věku 62,7 let) a sto žen přiřazených k hysterektomii s ULS (medián věku 61,9 let). Věk pacientek se pohyboval od 33 do 85 let.

Počet chirurgických selhání a nežádoucích příhod byl podobnýMediální doba hospitalizace byla v obou skupinách 3 dny a výskyt retence moči byl rovněž podobný (15 % u SSLF a 11 % u hysterektomie s ULS). Po 12 měsících splnilo primární cíl 0 žen ve skupině SSLF a 4 ženy ve skupině hysterektomie s ULS. Účastnice studie byly považovány za „selhání operace“, pokud došlo k jakémukoli typu prolapsu s obtěžujícími symptomy nebo k opakované operaci či užívání pesaru. K selhání došlo přibližně u poloviny žen v obou skupinách.

Počet závažných nežádoucích příhod byl nízký a žádná nesouvisela s typem operace. U devíti žen se po SSLF hysteropexi vyskytla bolest hýždí, což je známá komplikace této operace. U 8 z těchto žen tato bolest ustoupila do 6 týdnů. U zbývající ženy vedla přetrvávající bolest k uvolnění stehu hysteropexe a vaginální hysterektomii 4 měsíce po jejím prvním zákroku.

Co tyto důkazy znamenají pro praxi

Mezi výhody hysterektomie v době zavěšení poševní klenby patří prevence rakoviny endometria a děložního hrdla a také odstranění děložního krvácení. Údaje z publikovaných průzkumů však naznačují, že mnoho amerických žen s prolapsem se raději vyhne hysterektomii, pokud jsou k dispozici účinné alternativní operace.1

V dříve publikované studii OPTIMAL Barbera a kolegů z roku 20141,2 byla účinnost vaginální hysterektomie se SSLF nebo USL ekvivalentní (63,1 % oproti 64,5 %). V této studii Detollenaereho a kolegů je míra úspěšnosti u obou postupů nižší.

Jak SSLF, tak ULS mohou mít za následek život ohrožující bolesti hýždí nebo nohou, což si vyžádá odstranění postižených stehů; postup ULS však nabízí anatomicky správnější výsledek. Ačkoli krátký interval sledování představuje omezení, tyto výsledky studie naznačují, že sakrospinózní fixace bez hysterektomie představuje rozumnou možnost pro ženy s obtěžujícím prolapsem dělohy, které by se rády vyhnuly hysterektomii.
-Meadow M. Good, DO, a Andrew M. Kaunitz, MD

Sdílejte své názory na tento článek! Pošlete svůj dopis redakci na adresu . Uveďte prosím své jméno a město a stát, ve kterém vykonáváte praxi

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.