Ofirmev Injection

Generický název: paracetamol (injekce) (a SEET a MIN oh FEN)
Značkový název: Ofirmev Injection: Ofirmev

Medicínská recenze: Philip Thornton, DipPharm. Naposledy aktualizováno 4. března 2021.

 • Použití
 • Upozornění
 • Dávkování
 • Čemu se vyhnout
 • Nežádoucí účinky
 • Interakce
 • FAQ

Co je Ofirmev injekce?

Ofirmev (paracetamol) injekce se používá k léčbě bolesti a ke snížení horečky u dospělých a dětí starších 2 let.

Přípravek Ofirmev injekce se někdy podává s opioidními léky proti bolesti k léčbě středně silné až silné bolesti u dospělých a dětí ve věku nejméně 2 let.

Přípravek Ofirmev injekce se může používat i k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.

Upozornění

Přípravek Ofirmev byste neměli používat, pokud máte závažné onemocnění jater.

Neužívejte více přípravku Ofirmev, než je doporučeno. Předávkování paracetamolem může poškodit Vaše játra nebo způsobit smrt. Pokud máte nevolnost, bolest v horní části žaludku, svědění, ztrátu chuti k jídlu, tmavou moč, jílovitou stolici nebo žloutenku (zežloutnutí kůže nebo očí), ihned zavolejte svého lékaře.

Buďte velmi opatrní při odměřování dávky. Přípravek Ofirmev obsahuje 10 miligramů (mg) paracetamolu v každém mililitru (ml) roztoku.

V ojedinělých případech může paracetamol způsobit závažnou kožní reakci, která může být smrtelná. Pokud se u Vás objeví zarudnutí kůže nebo vyrážka, která se šíří a způsobuje tvorbu puchýřů a olupování, přestaňte přípravek Ofirmev používat a ihned vyhledejte svého lékaře.

Před použitím tohoto přípravku

Přípravek Ofirmev byste neměli používat, pokud jste alergičtí na paracetamol nebo pokud máte závažné onemocnění jater.

Abyste se ujistil(a), že je pro Vás přípravek Ofirmev bezpečný, informujte svého lékaře, pokud jste někdy trpěl(a):

 • onemocněním jater, cirhózou, alkoholismem v anamnéze nebo pokud pijete více než 3 alkoholické nápoje denně;

 • onemocněním ledvin nebo

 • jestli jste podvyživený(á).

Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Ofirmev může ovlivnit plodnost (schopnost mít děti), ať jste muž nebo žena.

Jak se přípravek Ofirmev injekce podává?

Ofirmev se podává jako infuze do žíly, obvykle jednou za 4 až 6 hodin. První dávku Vám podá zdravotnický pracovník a může Vás naučit, jak správně lék sám používat.

Při odměřování dávky buďte velmi opatrní. Přípravek Ofirmev injekce obsahuje 10 miligramů (mg) paracetamolu v každém mililitru (ml) roztoku. Pokud je Vaše dávka například 1000 mg, použijete pouze 100 ml roztoku.

Pokud používáte infuzní pumpu, dbejte na správné naprogramování přístroje tak, aby dodával správné množství léku pro Vaši dávku.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás během užívání tohoto léku změní hmotnost. Nižší dávky se používají u osob, které váží méně než 110 liber (50 kg).

Neužívejte více přípravku Ofirmev, než je doporučeno. Předávkování paracetamolem může poškodit Vaše játra nebo způsobit smrt.

Každá lahvička (lahvička) přípravku Ofirmev je určena pouze pro jedno použití. Po jednom použití ji vyhoďte, i když uvnitř stále zůstává lék.

Uchovávejte při pokojové teplotě mimo dosah tepla a vlhkosti. Neskladujte v chladničce ani nezmrazujte.

Lék musíte použít do 6 hodin po otevření lahvičky.

Co se stane, když vynechám dávku?

Protože se přípravek Ofirmev používá podle potřeby, nemusíte dodržovat dávkovací plán. Vynechejte jakoukoli vynechanou dávku, pokud je již téměř čas na další dávku. Nepoužívejte dvě dávky najednou.

Neužívejte přípravek Ofirmev injekčně častěji než každé 4 hodiny.

Co se stane, když se předávkuji?

Vyhledejte lékařskou pomoc nebo volejte linku Toison Help na čísle 1-800-222-1222. Předávkování paracetamolem může poškodit Vaše játra nebo způsobit smrt.

Mezi první příznaky předávkování paracetamolem patří ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, pocení nebo slabost. Pozdější příznaky mohou zahrnovat bolest v horní části žaludku, tmavou moč a zežloutnutí kůže nebo očí.

Příznaky předávkování mohou také zahrnovat hlad s podrážděností, zrychlený srdeční tep, třes, pocit nervozity, problémy se soustředěním, snadnou tvorbu modřin, neobvyklé krvácení nebo fialové nebo červené bodové skvrny pod kůží.

Čemu se mám při užívání přípravku Ofirmev injekce vyhnout?“

Před použitím jakéhokoli jiného léku, který může obsahovat paracetamol (někdy zkráceně APAP), se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Užití příliš velkého množství paracetamolu může vést ke smrtelnému předávkování.

Vyhněte se pití alkoholu. Může zvýšit riziko poškození jater.

Nežádoucí účinky přípravku Ofirmev injekce

Pokud máte příznaky alergické reakce na přípravek Ofirmev: kopřivku; potíže s dýcháním; otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

V ojedinělých případech může paracetamol způsobit závažnou kožní reakci, která může být smrtelná. K tomu může dojít i v případě, že jste paracetamol užíval(a) v minulosti a neměl(a) jste žádnou reakci. Pokud se u Vás objeví zarudnutí kůže nebo vyrážka, která se šíří a způsobuje tvorbu puchýřů a olupování, přestaňte tento přípravek užívat a ihned vyhledejte svého lékaře. Pokud se u Vás tento typ reakce vyskytne, neměl(a) byste již nikdy užívat žádný lék, který obsahuje paracetamol.

Přestaňte přípravek Ofirmev užívat a ihned vyhledejte svého lékaře, pokud máte:

 • bolest na hrudi, potíže s dýcháním nebo

 • jaterní potíže – nevolnost, bolest v horní části žaludku, svědění, nechutenství, tmavou moč, jílovitou stolici, žloutenku (zežloutnutí kůže nebo očí).

Mezi časté nežádoucí účinky přípravku Ofirmev mohou patřit:

 • problémy s dýcháním;

 • nevolnost, zvracení;

 • zácpa;

 • pocit rozrušení;

 • svědění;

 • bolest hlavy; nebo

 • problémy se spánkem (nespavost).

Tento seznam nežádoucích účinků není úplný a mohou se vyskytnout další. O nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem. Nežádoucí účinky můžete hlásit FDA na telefonním čísle 1-800-FDA-1088.

Jaké další léky ovlivňují přípravek Ofirmev injection?“

Někdy není bezpečné používat některé léky současně. Některé léky mohou ovlivnit hladinu jiných léků, které užíváte, v krvi, což může zvýšit nežádoucí účinky nebo snížit účinnost těchto léků.

Na paracetamol mohou působit i jiné léky, včetně léků na předpis a volně prodejných léků, vitamínů a rostlinných přípravků. Informujte svého lékaře o všech svých současných lécích a o každém léku, který začínáte nebo přestáváte užívat.

Populární FAQ

Je bezpečné užívat ibuprofen (Advil) s paracetamolem (Tylenol)?

Ano, je bezpečné užívat ibuprofen a paracetamol společně, pokud to potřebujete pro další úlevu od bolesti. Užívání ibuprofenu a paracetamolu společně je poměrně účinná kombinace pro úlevu od bolesti, protože působí různými způsoby a mají různé nežádoucí účinky. Měli byste je však užívat společně pouze v případě, že to potřebujete, a pouze pokud je to bezpečné. A nikdy byste neměli užívat více, než je doporučená dávka ibuprofenu nebo paracetamolu. Pokračovat ve čtení

Nachlazení, chřipka, senná rýma nebo COVID – co z toho mám?

Mnoho nejčastějších příznaků COVID-19 se běžně vyskytuje u jiných onemocnění, jako je chřipka, nachlazení nebo sezónní alergie, např. senná rýma. Kterou z nich máte vy? Pokračovat ve čtení

Další nejčastější dotazy

 • Jaký lék na bolest v krku je nejlepší používat
 • Acetaminofen vs. ibuprofen: Jaký je mezi nimi rozdíl
 • Je paracetamol stejný jako Tylenol?

Další informace o přípravku Ofirmev (paracetamol)

 • Nežádoucí účinky
 • V průběhu těhotenství nebo kojení
 • Dávkování Informace
 • Lékové interakce
 • Cena &Kupóny
 • En Español
 • Generická dostupnost
 • Třída léků: Různá analgetika
 • Upozornění FDA (14)
 • Historie schválení FDA

Zdroje pro spotřebitele

 • Pokročilé čtení

Další značky: Tylenol, Paracetamol, Mapap, Arthritis Pain Relief, … +21 dalších

Zdroje pro odborníky

 • Předpisové informace
 • … +1 více

Příručky pro související léčbu

 • Horečka
 • Bolest

Další informace

Pamatujte, že tento i všechny ostatní léky uchovávejte mimo dosah dětí, nikdy se o své léky nedělte s ostatními a přípravek Ofirmev používejte pouze v předepsaných indikacích.

Vždy se poraďte se svým lékařem, abyste se ujistili, že informace uvedené na této stránce se vztahují na vaši osobní situaci.

Vyhlášení lékařské odpovědnosti

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.