Souboj databází NoSQL – srovnání MongoDB a Firebase

Nejnáročnějším úkolem při zakládání firmy je vybrat ideální technologii na základě obchodních potřeb. V průběhu vývoje backendové aplikace vás jakákoli chyba při výběru správné databáze může přijít draho. Aplikace vyžadují bezpečnou databázi, která podpoří sílu jejich cloudového úložiště.

Správný výběr databáze lze provést po analýze jejího technického využití a té, která se hodí pro daný produkt. V tomto blogu jsem provedl technické srovnání databází MongoDB a Firebase, abych dospěl k závěru, která z nich vyhraje boj o nejlepší databázi.

MongoDB i Firebase patří mezi špičkové databáze NoSQL. MongoDB je známá open-source dokumentově orientovaná databáze vyvinutá společností 10gen, později nazvanou MongoDB Inc. Používá se k ukládání nestrukturovaných, polostrukturovaných a strukturovaných dat do dokumentové databáze. MongoDB vyvíjí a spravuje společnost MongoDB Inc. MongoDB je známá jako dokumentová databáze, která nabízí škálovatelnost a flexibilitu při dotazování a indexování podle vašich potřeb. Pohání řadu různých kategorií aplikací a je pro ně oblíbená a široce přijímaná.

Primární význam MongoDB je na faktor ukládání dat, a proto postrádá kompletní ekosystém, jaký nabízí Firebase. Poskytuje takové efektivní funkce, které zaujmou mysl vývojářů, aby je dokonale využili. Mezi 3000 společností, které používají databázi MongoDB k ukládání svých dat, patří například Adobe, eBay nebo Verizon.

Obrázek 1: Architektura MongoDB

Obrázek 1: Architektura MongoDB

Proti tomu Firebase je engine v reálném čase s připojením na pozadí, který podporuje celý ekosystém pro vývoj mobilních a webových aplikací. Společnost Google v současné době Firebase vlastní a ve srovnání s MongoDB vytvořila mnohem komplexnější řešení s mnoha dalšími službami, jako je hosting, úložiště, cloudové funkce a strojové učení. Firebase má komplexní sadu bezpečnostních nástrojů a je to snadno použitelný nástroj pro prohlížení dat. Má robustní klientskou knihovnu a také plnou podporu online režimu.

Obrázek 2: Zásobník Firebase

Obrázek 2: Zásobník Firebase: Firebase Stack

Společná srovnání mezi MongoDB a Firebase

Společná srovnání Porovnání

MongoDB

Firebase

MongoDB vs. Firebase

MongoDB je bezplatný open source s vysoce výkonnou databází založenou na dokumentech.

Firebase je ideální databáze pro ukládání a synchronizaci dat v reálném čase.

Výkon

MongoDB poskytuje vysoký výkon při vysokém provozu aplikace.

Firebase nepodporuje vysoký výkon jako MongoDB.

Vyvinul

MongoDB Inc vyvinul MongoDB

Google vyvinul Firebase.

Podporované jazyky

MongoDB podporuje Python, Javu, JavaScript, PHP, NodeJS, C, C#, Perl atd.

Firebase podporuje Javu, Objective-C, PHP, NodeJS, JavaScript, Swift, C++ atd.

Zabezpečení

Je bezpečnější než Firebase

Firebase není tak bezpečná jako MongoDB

Aplikace

MongoDB se nejlépe hodí pro rozsáhlérozsahu

Firebase je ideální pro aplikace malého rozsahu

MongoDB a Firebase jsou velmi zdatné a výborně podporují své aplikace, takže jen několika společnými porovnáními nedělají těmto technologiím čest. Zde je tedy podrobný seznam výhod a nevýhod MongoDB vs. Firebase, abyste si mohli udělat lepší představu.

Pros of Firebase Vs. MongoDB

MongoDB

Firebase

MongoDB má výkonné možnosti shardingu a škálování

Neustálé aktualizace dat bez obnovování.

Dynamický – žádné pevné schéma.

Firebase lze snadno synchronizovat s databází na více počítačích.

MongoDB poskytuje Flexibilitu – přidání/odstranění polí má menší nebo žádný dopad na aplikaci

Firebase nemá žádné starosti, když se váš server zhroutí, pokud náhle dostanete tuny provozu.

Prezentace dat ve formátu JSON nebo BSON

Má frontu událostí založenou na cloudu.

MongoDB má podporu geoprostorových dat.

Real-time Firebase Push Notifications

Snadná integrace s BigData Hadoop

Google Firebase je ideální databáze pro aplikace Real-time Chat/messaging.

MongoDB nabízí bezplatnou verzi při konfiguraci on-premise, s placenou verzí získáte bezserverové nastavení (pomocí serverů MongoDB).

Cena Firebase nabízí model tarifu pay-as-you-go s flexibilními sazbami.

MongoDB má velmi rozsáhlou sbírku dokumentace literatury a výukových materiálů MongoDB pro nové uživatele.

Nabízí synchronizovaný stav aplikace.

MongoDB je velmi flexibilní, protože nevyžaduje jednotnou strukturu dat pro všechny objekty.

Firebase nabízí superrychlou síť CDN pro statické webové stránky.

MongoDB je považována za vysoce zabezpečenou, protože nelze provést žádnou injekci SQL.

Firebase umožňuje přímý hosting v cloudové platformě Google.

Cons of MongoDB Vs. Firebase

MongoDB

Firebase

MongoDB je nechvalně známá únikem, poškozením nebo ztrátou dat v průběhu času.

Firebase má esoterické bezpečnostní protokoly.

MongoDB není příliš výkonná pro proces indexování a vyhledávání.

Firebase má pouze placenou verzi, takže nemáte možnost nastavit Firebase na svém serveru. Musíte si zakoupit server společnosti Google.

MongoDB není kompatibilní s ACID (Atomic, Consistency, Isolation, Durability)

V Firebase nejsou žádné relační dotazy.

Není podporována funkce nebo uložená procedura, na kterou chcete vázat logiku

Export uživatelských dat není možný, protože nevlastníte. servery, které hostují vaše data

MongoDB má matoucí ujednání o hostingu „prostředníka“

Řešení vztahů s Firebase je poměrně složité.

Se složitými dotazy se pracuje komplikovaně.

Migrace dat je u Firebase složité téma.

Závěr

Obě technologie mají své odborné znalosti a prostor pro integraci. Například databáze Firebase se nejlépe hodí pro správu dat a aktualizace v reálném čase. Na druhou stranu MongoDB je nejlepší volbou pro rychlé zpracování dat pro velké podniky. Bez ohledu na to, jakou databázi jste si vybrali, budete potřebovat velmi kvalifikovaný a intelektuální tým vývojářů pro nastavení struktury vaší backendové databáze. O výběru vývojářů Firebase nebo MongoDB se tedy rozhodněte až po řádné analýze a průzkumu.

Každá databáze je navržena tak, aby poskytovala funkce a řešení pro řešení různých problémů a obchodních požadavků. Stačí pochopit požadavky na vývoj vaší aplikace, abyste si vybrali tu nejvhodnější. Několik věcí, které bychom měli zvážit při výběru databáze pro vývoj webu nebo aplikace. Zaprvé se ujistěte, že jsou splněny všechny základní požadavky na databázi. Poté vyjmenujte požadavky na vývoj vaší aplikace a zkontrolujte, zda jsou oprávněné. A před finálním výběrem porovnejte nástroje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.