Tvary žáků

Tvary žáků

od Hirali Patel, Shaimaa Shwket, Kristie Varghese a Hirva Vyas

  1. Produkt 1: video
  2. Produkt 2: příspěvek na blogu
  3. Produkt 3: podcast

Produkt 1: video

Produkt 2: příspěvek na blogu

Eye Spy : Vidíš to, co já?

Přemýšleli jste někdy o tom, jak různá zvířata vidí své okolí? Vyzkoušejte si toto cvičení na vnímání hloubky a otestujte si svůj zrak a zjistěte, co si asi dokáže představit jiné zvíře. Vystřeď svůj nos nad oko dole a pak zaostři oči na obraz hnědého oka.

Obrázek 1

Při zaostřování si polož palec před nos. Měli byste jasně vidět hnědé oko uprostřed mezi dvěma obrazy palce jako na obrázku níže.

Obrázek 2

Pokud místo toho zaostříte na palec, měli byste vidět dvě oči rámující jeden palec jako na obrázku níže.

Obrázek 3

Pokud jste dosáhli stejných výsledků jako na obrázcích výše, pak je to ukazatel dobrého binokulárního/stereo vidění. Pokud máte s tímto krátkým testem vidění potíže, může to mít mnoho důvodů.

Pokud nosíte kontaktní čočky, vyzkoušejte test s čočkami i bez nich. Pokud stále nedosahujete očekávaného výsledku a buď vidíte jen na jeden prst, nebo je jeden prst vidět lépe než druhý, nebo se vám prsty objevují a mizí, může to znamenat, že jedno oko je dominantnější než druhé a cvičením se můžete naučit oči lépe ovládat.

Jak víte, vše, co děláme, ať už je to řízení auta, nebo psaní SMS, závisí na našich očích. Oči nám umožňují spojení s okolním světem a pomáhají nám přežít v příslušném prostředí. Podle vědeckého článku „Why do Animals have Pupils of Different Shapes“ autorů Martina Bankse, Williama Spraguea, Jürgena Schmolla, Jareda Parnella a Gordona D. Lovea nám různě tvarované zornice zvířat prozrazují mnohé o jejich potravní aktivitě, o tom, v kterou denní dobu jsou aktivní, a o jejich ekologické nice. Zjistili, že většina predátorů má vertikálně protáhlé zornice, zatímco většina kořistních živočichů má zornice horizontálně tvarované. Také pokud je zvíře blíže k zemi, je pravděpodobnější, že bude mít vertikálně rozříznuté zornice, aby se mohlo lépe zaměřit na kořist.

Obrázek 4

Jak je vidět výše, kočka má vertikálně rozříznuté zornice, aby mohla chytit kořist a protože je blíže k zemi ve srovnání s kozou na prostředním obrázku, která má zornice horizontálně rozříznuté. Koza je obvykle vystavena predátorství psů, lvů a dalších zvířat. Lidé mají naopak zornice kulaté, což nám pomáhá lépe vidět a přežít.

Zvířata, která se řadí do kategorie zvířat s vertikálně protáhlými zornicemi, lze dále rozdělit podle toho, zda mají zornice kulaté, vertikálně rozříznuté nebo subkruhové. Tento tvar zornic má oproti horizontálním zornicím některé výhody. Zvířata s vertikálně prodlouženými zornicemi mají tendenci vnímat hloubku prostřednictvím stereopse, pohybové paralaxy a rozostření. Stereopsis je použití obou očí dohromady k určení vzdálenosti objektu, zatímco pohybová paralaxa se zabývá pohybem zorného úhlu za účelem určení vzdálenosti objektu. Jako lidé patříme do kategorie vertikálně prodloužených zornic, protože máme zornice kruhového tvaru. Proto když se snažíme odhadnout vzdálenost mezi námi a předmětem před námi, pomáhá nám stereopse i pohybová paralaxa.

O tom, jak stereopse funguje u vertikálně prodloužených jedinců, se můžete přesvědčit na základě výsledků vlastního testu hloubkového vnímání. Ne každý, kdo tento test provede, bude mít stejné výsledky jako vy. I když člověk vykazuje hloubkové vnímání, naše hloubkové vnímání není nic ve srovnání s vnímáním zvířete s vertikálně protaženými zornicemi, jako je had. Pokud by výše uvedený test hloubkového vnímání prováděl had, jeho výsledky by byly podobné a s největší pravděpodobností by se více shodovaly s výsledky člověka, protože se na své hloubkové vnímání spoléhá, aby mu pomohlo zaostřit. Pokud by však stejný test prováděla ovce s horizontálně prodlouženými zornicemi, vždy by narazila na problém, protože většina zvířat s horizontálně prodlouženými zornicemi je monokulární, což znamená, že obě oči používá odděleně. Monokulární vidění pro tato zvířata není na škodu, ve skutečnosti jim to pomáhá přežít, protože díky panoramatickému pohledu mají přehled o všem kolem sebe.

V podcastu níže výzkumník Martin Banks přibližuje, jak vertikálně tvarované zornice pomáhají zvířatům vidět a přežít v jejich prostředí.

Přejít na podcast

Periferní vidění není důležité jen pro ovce a další kořist; je důležité i pro člověka. Ztráta periferního vidění u lidí může být indikátorem různých očních onemocnění, například glaukomu. Kromě toho, že je ztráta periferního vidění indikátorem různých onemocnění, může vést k potížím s viděním za šera a ke snížené schopnosti orientace při chůzi. Testování periferního vidění lze provést jednoduše pomocí pera. Posaďte se rovně a zakryjte si jedno oko rukou. Druhou rukou uchopte pero a zaměřte se na jeho hrot. Dívejte se před sebe a pohybujte perem od středu oka, dokud pero přestanete vidět. Požádejte přítele, aby si poznamenal, kde už pero nevidíte. Úhel vašeho periferního vidění pak můžete změřit pomocí úhloměru.

Obrázek 5

Člověk by měl mít na každém oku alespoň 70 stupňů vidění. Naproti tomu ovce s horizontálně prodlouženými zornicemi by měla mít na každém oku asi 145 stupňů vidění. Je to dáno tím, že jejich oči jsou uzpůsobeny tak, aby viděly své okolí a mohly se tak chránit před útoky predátorů.

Při pohledu na zvířata s vertikálně prodlouženými zornicemi by byl úhel jejich periferního vidění podstatně menší než u ovcí a o něco menší než u lidí v závislosti na typu vertikálně prodloužených zornic. Zvířata s kruhovými zornicemi, jako jsou lvi, by měla mít na každém oku alespoň 70 stupňů vidění shodných s lidmi, kteří mají rovněž kruhové zornice. Zvířata s vertikálně proříznutými zornicemi, jako jsou hadi, jsou uzpůsobena tak, aby se mohla soustředit na kořist před sebou; proto bude jejich úhel periferního vidění menší než 70 stupňů.

Produkt 3: podcast

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.