Millainen emätinmenetelmä on paras kohdun prolapsiin?

Yli kolmasosalla vähintään 45-vuotiaista naisista on kohdun prolapsi, joka voi heikentää fyysistä, psyykkistä ja seksuaalista toimintaa. Vertaillakseen emättimen holvin ripustusta kohdunpoistoon tutkijat neljässä suuressa hollantilaisessa opetussairaalassa vuosina 2009-2012 osoittivat satunnaisesti kohdun prolapssista kärsiville naisille sakrospinaalisen hysteropeeksian (SSLF) tai emättimen hysterektomian, johon liittyi kohdunkaulan ligamentin ripustus (ULS). Ensisijainen päätetapahtuma oli toistuva vaiheen 2 tai sitä suurempi prolapsi (vähintään 1 cm:n etäisyydellä immenrenkaasta), johon liittyi häiritseviä pullistumaoireita tai prolapsin uusintaleikkaus 12 kuukauden seurantaan mennessä.

Tutkimuksen yksityiskohdatEnsisijaisen päätetapahtuman osalta analysoitiin satakaksikymmentäkaksi SSLF:n saanutta naista (mediaani-ikä 62,7 vuotta) ja sata ULS:n sisältävään hysterektomiaan saanutta naista (mediaani-ikä 61,9 vuotta). Potilaiden ikä vaihteli 33 ja 85 vuoden välillä.

Kirurgisten epäonnistumisten ja haittatapahtumien määrä oli samankaltainenKeskimääräinen sairaalassaoloaika oli 3 päivää molemmissa ryhmissä, ja virtsanpidätyskyvyttömyyden esiintyvyys oli niin ikään samankaltainen (15 % SSLF:ssä ja 11 % ULS:n sisältävässä kohdunpoistossa). 12 kuukauden kuluttua ensisijainen päätetapahtuma toteutui 0 naisella SSLF-ryhmässä ja 4 naisella SSLF-ryhmässä ja 4 naisella ULS:n sisältämässä hysterektomiaryhmässä. Tutkimukseen osallistujia pidettiin ”kirurgisena epäonnistujana”, jos esiintyi minkä tahansa tyyppistä prolapssia, johon liittyi häiritseviä oireita tai uusintaleikkaus tai pessaarien käyttö. Epäonnistumisia esiintyi noin puolella naisista molemmissa ryhmissä.

Vakavien haittatapahtumien määrä oli alhainen, eikä yksikään niistä liittynyt leikkaustyyppiin. Yhdeksällä naisella esiintyi pakarakipua SSLF-hysteropeeksian jälkeen, mikä on tämän leikkauksen tunnettu komplikaatio. Kipu parani 6 viikon kuluessa kahdeksalla näistä naisista. Jäljelle jääneellä naisella jatkuva kipu johti hysteropeeksian ompeleen irrottamiseen ja emättimen hysterektomiaan 4 kuukautta alkuperäisen toimenpiteen jälkeen.

Mitä tämä näyttö merkitsee käytännölle

Emättimen holviholvin ripustuksen yhteydessä tehtävän hysterektomian etuja ovat kohdun limakalvon ja kohdunkaulan syövän ehkäisy sekä kohdun verenvuodon poistaminen. Julkaistujen kyselytutkimusten tiedot osoittavat kuitenkin, että monet yhdysvaltalaiset naiset, joilla on prolapsi, välttävät mieluummin kohdunpoistoa, jos tehokkaita vaihtoehtoisia leikkaustapoja on saatavilla.1

Aiemmin julkaistussa, vuonna 2014 julkaistussa Barberin ja kollegoiden OPTIMAL-tutkimuksessa1,2 vaginaalisen kohdunpoiston tehokkuus joko SSLF:n tai USL:n kanssa oli vastaava (63,1 % vs. 64,5 %). Tässä Detollenaeren ja kollegoiden tutkimuksessa molempien toimenpiteiden onnistumisprosentit ovat alhaisemmat.

Kummastakin SSLF:stä ja ULS:stä voi aiheutua elinikäistä pakara- tai säärikipua, joka edellyttää haitallisten ompeleiden poistamista; ULS-menetelmällä saadaan kuitenkin anatomisesti oikeampi tulos. Vaikka lyhyt seurantaväli on rajoitus, nämä tutkimustulokset viittaavat siihen, että sakrospinaalinen kiinnitys ilman hysterektomiaa on järkevä vaihtoehto naisille, joilla on hankala kohdun prolapsi ja jotka haluavat välttää hysterektomian.
-Meadow M. Good, DO, ja Andrew M. Kaunitz, MD

Jaa ajatuksesi tästä artikkelista! Lähetä toimituskirjeesi osoitteeseen . Ilmoita nimesi sekä kaupunki ja osavaltio, jossa harjoitat ammattia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.