Mitä sosiaaliturvatunnuksen haku sisältää?

Työpaikkaa edeltävät taustaselvitykset ovat henkilöstöhallinnon ammattilaisten tärkeä työkalu, ja SSN Trace on onnistuneen taustaselvityksen keskeinen osa. Taustatarkastukset antavat rekrytoiville johtajille ehdokkaista ratkaisevan tärkeää tietoa, joka on otettava huomioon henkilöstöpäätöksissä.

Taustatarkastuksen perusta on rikoshistoriahaku. Palkkaavien johtajien on tiedettävä, onko hakijalla rikosrekisteritietoja, ja jos on, miten syytteet ja tuomiot saattavat liittyä työpaikkaan, jota hakija on hakenut.

Palkkaavat johtajat voivat suurentaa rikosrekisteritietojen haun tehoa tekemällä myös SSN Trace -tutkimuksen. Lue lisää saadaksesi selville, mitä SSN Trace sisältää.

Rikosrekisteri- ja SSN-haut

Rikosrekisteritietojen haku on yrityksille ratkaisevan tärkeää useista syistä:

  • Tietyillä rikosrekisteritiedoilla varustetut ehdokkaat eivät välttämättä kelpaa työskentelemään haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien kanssa.
  • Rikosrekisterin omaavat hakijat saattavat altistaa työntekijäsi ja asiakkaasi vaaralliselle käytökselle ja väkivallalle.
  • Rikostaustaiset hakijat saattavat altistaa yrityksesi mahdollisille petoksille ja varkauksille.
  • Yrityksesi voi joutua vastuuseen työntekijöidesi teoista. Jos rikosrekisterin omaava työntekijä syyllistyy rikokseen työsuhteensa aikana, yritystäsi voidaan haastaa oikeuteen huolimattomasta palkkaamisesta.
  • Joskus työnhakijat antavat mahdollisille työnantajille väärennettyjä tai virheellisiä sosiaaliturvatunnuksia peittääkseen negatiivisia tietoja taustastaan.

Kaikki nämä skenaariot koskevat hakijoita, jotka hakevat sekä koko- että osa-aikaisia työpaikkoja, sekä vakituisia että määräaikaisia työntekijöitä. Sosiaaliturvatunnuksen haun suorittaminen voi auttaa sinua tunnistamaan nämä riskit ja välttämään vilpilliset, huolimattomat ja kalliit palkkauskäytännöt.

Miten SSN Traces auttaa yrityksiä?

Taustatarkastukset ennen työsuhteen alkua voivat auttaa suojaamaan yritystäsi, työntekijöitäsi ja asiakkaitasi sekä varmistamaan, että organisaatiossasi työskentelee parhaita osaajia. Rikosrekisterihakujen on oltava kattavia, jotta ehdokkaan taustasta saadaan mahdollisimman kattava kuva.

SSN Trace laajentaa rikosrekisterihakujen soveltamisalaa. Tämän haun avulla voit tunnistaa hakijan sosiaaliturvatunnukseen (SSN) liittyviä lisänimiä tai peitenimiä sekä lainkäyttöalueita, joilla hakija on saattanut asua ja työskennellä, mutta joita hän ei ehkä ole paljastanut.

SSN Trace vastaa hakijan sosiaaliturvatunnusta annettuun nimeen, ja se voi tarjota tunnettuja peitenimiä. Tämä haku voi auttaa paljastamaan rikoksia, joihin on syyllistynyt henkilö, joka on muuttanut nimensä tai ottanut avioliittonimen.

SSN Trace voi myös paljastaa muita julkistamattomia paikkoja, joissa hakija on asunut. SSN Trace antaa hakijan nykyisen osoitteen ja useita tunnettuja osoitteita seitsemän vuoden ajalta. Tämä on erinomainen tapa varmistaa, että kaikki lainkäyttöalueet, joilla hakija on asunut, ovat mukana rikosrekisteritietojen etsinnässä.

SSN Trace voi myös paljastaa petoksen. Hakija voi esimerkiksi yrittää käyttää sosiaaliturvatunnusta, jota ei ole koskaan annettu, yrittäessään salata menneisyytensä. Toisissa tapauksissa identiteettivarkaat voivat yrittää käyttää numeroa, joka kuuluu kokonaan jollekin toiselle.

Kaiken kaikkiaan SSN Trace on tehokas tapa saada selville kriittisiä tietoja työnhakijoista, ja se voi vähentää työhönottoriskiä. Tämä haku tarjoaa edullisen keinon saada täydellisempi ja tarkempi profiili mahdollisesta työntekijästä ennen kuin hänet otetaan organisaatioon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.