Miten useiden kielten oppiminen voi tehdä lapsestasi tulevaisuusvalmiin

Intiassa on tällä hetkellä yli tuhat elävää kieltä. Maa on kehittyvä, monimuotoinen ja monikielinen yhteiskunta, joka osoittaa kasvavaa kysyntää ja tarvetta useamman kuin yhden kielen puhumiselle.

Monikielten oppimisella on valtavan voimakas ja positiivinen vaikutus.

Miksi aloittaa kielten oppiminen jo varhaisessa iässä?

Tutkimukset osoittavat, että varhaisessa iässä uudet kielet opitaan ja omaksutaan nopeammin, ne säilyvät paremmin ja niitä puhutaan poikkeuksellisella ääntämyksellä.

Ei pelkästään tämä, vaan uuden kielen oppiminen auttaa lapsia solmimaan parempia ihmissuhteita, luomaan itsetuntoa, vauhdittamaan kognitiivista kehitystään ja ilmaisemaan, keitä he ovat.

Nykymaailmassa, jossa pehmeät taidot ja persoonallisuuden kehittyminen ovat yhtä tärkeitä, elleivät jopa tärkeämpiä kuin tekniset taidot ja tiedot, uuden kielen oppiminen varhaisessa iässä voi olla perusta lapsen menestyksekkäälle tulevaisuudelle.

Toinen syy siihen, miksi varhainen ikä on paras vaihe uusien kielten oppimiseen, on se, että nuorilla oppijoilla on selvä etulyöntiasema aikuisiin nähden, kun he sopeutuvat kunkin eri kielen aksenttiin.

Koska aikuisilla on taipumus matkia aksenttia, joka kuvaa selvästi sitä, mitä he yrittävät sanoa, he eivät useinkaan vaikuta äidinkielisiltä puhujilta.

Mutta koska lapset imevät ääntä paljon paremmin, he sopeutuvat luonnostaan erilaisiin aksentteihin ja puhuvat täydellisesti.

Mutta mitä hyötyjä useiden kielten puhumisella ylipäätään on? Tässä tarkastellaan joitakin tapoja, joilla se voi tehdä lapsista tulevaisuuteen valmistautuvia:

Varmuuden rakentaminen

Varmuus syntyy usein siitä, että pystyy kommunikoimaan muiden kanssa vapaasti ja sujuvasti. Luonnollisesti siis useiden kielten puhuminen auttaa lapsia puhumaan useampien ihmisten kanssa ja tekee heistä itsevarmempia.

Kyky kommunikoida useampien eri alueilta tulevien ihmisten kanssa rohkaisee heitä myös jatkamaan opintojaan ja saavuttamaan enemmän menestystä tulevaisuudessa.

Aivojen tehostaminen

Monien kielten oppiminen voi edistää lapsen älyllistä ja kognitiivista kehitystä ja parantaa samalla aivojen toimeenpanevaa toimintaa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset, jotka oppivat useita kieliä, ovat parempia ongelmanratkaisussa, suunnittelussa, keskittymiskyvyssä ja monitehtävässä. Heillä on myös korkeampi älykkyysosamäärä ja suuremmat luovat kyvyt sekä paremmat luku-, kirjoitus- ja verbaaliset kyvyt.

Nämä ovat taitoja, jotka voivat avata lapsille erilaisia uskomattomia mahdollisuuksia tässä hyperkilpailevassa maailmassa.

Empatiaa ja suvaitsevaisuutta

Mikäli monikielten oppiminen tekee lapsista paljon luovempia, se auttaa lapsia myös tulemaan empaattisimmiksi ja suvaitsevaisemmiksi niitä kohtaan, jotka eroavat heistä.

Tämä johtuu siitä, että he saattavat oppia enemmän erilaisista uskonnoista ja kulttuureista oppiessaan eri kieliä ja ymmärtää, kuinka monimuotoinen maailma voi olla.

Lapset löytävät aina uusia asioita, ja kielen oppiminen tulee heille luonnollisemmin kuin aikuisille. Se on heille myös yleensä hauska kokemus, koska he käyttävät leikkityyppisiä aktiviteetteja kieliopin ja sanavaraston kartuttamiseen.

Laaja-alaisesti puhutun toisen kielen osaamisella varustettuna lapset voivat laajentaa uravaihtoehtojaan merkittävästi.

Monet yritykset tarvitsevat nykyään monikielisiä ammattilaisia, joilla on erinomaiset kommunikointitaidot.

Globalisoitumisen myötä Intiaan on tulossa paljon yrityksiä, joilla on kansainväliset jalansijat, ja ne tarvitsisivat monikielisiä ammattilaisia jatkossa. Siksi uudet kielet avaavat loputtomasti mahdollisuuksia, joiden avulla lapset voivat luoda oman tiensä menestykseen.

– Artikkeli Amit Agarwal, toimitusjohtaja, OckyPocky

Lue: Vieras kieli:

Lue: Scope and opportunities in India

Read:

Lue: Miksi alueellisen kielen opetusta pidetään heikkotasoisena?

Lue: Siksi vieraan kielen opetus koulussa on hyvin tärkeää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.