Bevezetés a pszichológiába

Történelmi perspektívák

A személyiség fogalmát legalább 2000 éve tanulmányozzák, kezdve Hippokratésszel Kr.e. 370-ben (Fazeli, 2012). Hippokratész elmélete szerint a személyiségjegyek és az emberi viselkedés négy különálló temperamentumon alapulnak, amelyek a test négy folyadékához (“humor”) kapcsolódnak: A kolerikus temperamentum (sárga epe a májból), a melankolikus temperamentum (fekete epe a vesékből), a szangvinikus temperamentum (vörös vér a szívből) és a flegmatikus temperamentum (fehér váladék a tüdőből) (Clark & Watson, 2008; Eysenck & Eysenck, 1985; Lecci & Magnavita, 2013; Noga, 2007). Évszázadokkal később a befolyásos görög orvos és filozófus, Galénosz Hippokratész elméletére épített, azt sugallva, hogy mind a betegségek, mind a személyiségbeli különbségek a humorok kiegyensúlyozatlanságával magyarázhatók, és hogy minden ember a négy temperamentum egyikét mutatja. Például a kolerikus ember szenvedélyes, ambiciózus és merész; a melankolikus ember tartózkodó, szorongó és boldogtalan; a szangvinikus ember vidám, buzgó és optimista; a flegmatikus ember pedig nyugodt, megbízható és megfontolt (Clark & Watson, 2008; Stelmack & Stalikas, 1991). Galénosz elmélete több mint 1000 évig volt elterjedt, és a középkorban is népszerű volt.

1780-ban Franz Gall német orvos azt javasolta, hogy a koponyán lévő dudorok közötti távolságok elárulják az ember személyiségjegyeit, jellemét és szellemi képességeit (2. ábra). Gall szerint ezeknek a távolságoknak a mérése megmutatta az alatta lévő agyterületek méretét, és ezzel olyan információkat szolgáltatott, amelyek alapján meg lehetett állapítani, hogy az illető barátságos, gőgös, gyilkos, kedves, jó nyelvtudású stb. volt. Kezdetben a frenológia nagyon népszerű volt, azonban empirikus alátámasztás hiányában hamarosan diszkreditálták, és már régóta az áltudományok közé sorolták (Fancher, 1979).

Az A. kép az American Phrenological Journal címlapját mutatja 1848 körül. A tetején keresztben ez olvasható:

2. ábra. A személy koponyájának területeit mérő áltudományt frenológiának nevezik. (a) Gall kifejlesztett egy táblázatot, amely ábrázolta, hogy a koponya mely területei felelnek meg bizonyos személyiségjegyeknek vagy tulajdonságoknak (Hothersall, 1995). (b) Egy 1825-ös litográfia Gallt ábrázolja, amint egy fiatal nő koponyáját vizsgálja. (credit b: a Wellcome Library, London művének módosítása)

A Galen után következő évszázadokban más kutatók is hozzájárultak a négy elsődleges temperamentumtípus kidolgozásához, a legjelentősebbek Immanuel Kant (a 18. században) és Wilhelm Wundt pszichológus (a 19. században) (Eysenck, 2009; Stelmack & Stalikas, 1991; Wundt, 1874/1886) (3. ábra). Kant egyetértett Galénussal abban, hogy mindenki besorolható a négy temperamentum valamelyikébe, és hogy a négy kategória között nincs átfedés (Eysenck, 2009). Kidolgozott egy listát azokról a tulajdonságokról, amelyekkel a négy temperamentum mindegyikéből leírható a személyiség. Wundt azonban azt javasolta, hogy a személyiség jobb leírását két fő tengely segítségével lehetne elérni: érzelmi/nem érzelmi és változékony/ingadozó. Az első tengely elválasztotta az erős és a gyenge érzelmeket (a melankolikus és a kolerikus temperamentumot a flegmatikustól és a szangvinikustól). A második tengely a változékony temperamentumokat (kolerikus és szangvinikus) a változatlanoktól (melankolikus és flegmatikus) választotta el (Eysenck, 2009).”

A kört függőlegesen és vízszintesen négy részre osztják a végeken nyilakkal ellátott vonalak. Az óramutató járásával megegyező irányban felülről haladva a nyilak feliratai:

3. ábra. Kant Galénosz négy vérmérsékletre vonatkozó elméletéből kiindulva vonásszavakat javasolt az egyes vérmérsékletek leírására. Wundt később a vonások két fő tengelyen való elrendezését javasolta.

Sigmund Freud pszichodinamikus személyiségszemlélete volt az első átfogó személyiségelmélet, amely a normális és abnormális viselkedések széles körét magyarázta. Freud szerint a nemiség és az agresszió által befolyásolt tudattalan késztetések, valamint a gyermekkori szexualitás azok az erők, amelyek személyiségünket befolyásolják. Freud számos követőt vonzott, akik módosították elképzeléseit, hogy új elméleteket alkossanak a személyiségről. Ezek a neofreudistáknak nevezett teoretikusok általában egyetértettek Freuddal abban, hogy a gyermekkori élmények számítanak, de csökkentették a szexualitás hangsúlyát, és inkább a társadalmi környezetre és a kultúra személyiségre gyakorolt hatásaira összpontosítottak. A Freud és követői által javasolt személyiségperspektíva volt a 20. század első felében a személyiség uralkodó elmélete.

Azután további jelentős elméletek jelentek meg, köztük a tanulási, a humanista, a biológiai, az evolúciós, a vonás- és a kulturális perspektíva. Ebben a modulban a személyiségnek ezeket a különböző perspektíváit fogjuk alaposan megvizsgálni.

Link a tanuláshoz

Nézze meg ezt a videót, amely rövid áttekintést nyújt a személyiség néhány pszichológiai perspektívájáról.

Kipróbáld

Gondold át

  • Hogyan írná le saját személyiségét? Gondolod, hogy a barátaid és a családod is hasonlóan jellemeznének téged? Miért vagy miért nem?
  • Hogyan írnád le a személyiségedet egy online társkereső profilban?
  • Melyek a pozitív és negatív személyiségjegyeid? Mit gondolsz, ezek a tulajdonságok hogyan befolyásolják a pályaválasztásodat?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.