Accelerated BSN Program

Innehållsförteckning

 • Översikt
 • Tidsfrister
 • Krav för antagning till programmet
 • Läroplan
 • Programansökan
 • FAQs / BSN & TEAS

BSN Översikt

Detta accelererande sjuksköterskeprogram är ett förkortat fyra-terminsprogram för studenter som har en kandidatexamen* inom andra discipliner.

Om du funderar på att läsa det påskyndade programmet och är en accepterad KSU-student, vänligen boka ett möte med Advising Center för att diskutera din situation och bestämma din idealiska kursbelastning. På så sätt kan du effektivt planera din smidiga utveckling till sjuksköterskeprogrammet.

*Detta program är endast avsett för studenter som har en kandidatexamen inom ett annat ämnesområde. Andra studenter som är intresserade av omvårdnad bör titta på det traditionella BSN-programmet.

Studenter som har tagit en grundexamen vid en institution utanför USA MÅSTE uppfylla de allmänna utbildningskraven och de universitetsgemensamma examenskraven innan de ansöker till det påskyndade omvårdnadsprogrammet.

Studenter som tidigare varit inskrivna i ett annat sjuksköterskeprogram och som inte är berättigade att återvända till sitt tidigare sjuksköterskeprogram kommer inte att kunna ansöka till Wellstar School of Nursing-programmet.

Tillbaka till början

BSN Deadlines

Programansökningarna måste fyllas i och skickas in före tidsfristens slutdatum för att vara berättigade att beaktas:

 • Vårterminen (vilket år som helst): Ansökningar måste lämnas in mellan den 1 februari och den 27 juni för antagning i januari följande år.
 • Höstterminen (vilket år som helst): Ansökan måste lämnas in mellan den 1 juli och den 31 januari för antagning i augusti det aktuella året efter sista ansökningsdag.

Om du har några frågor efter att ha tittat på informationen som presenteras ovan, vänligen kontakta kontoret för antagning av sjuksköterskor på [email protected]

*Wellstar Nursing TEAS kan köpas via KSU Mall.*

Tillbaka till början

Krav för antagning till BSN-programmet

Minimikrav för konkurrensutsatt antagning till det accelererande BSN-programmet:

 • Måste ha en kandidatexamen från ett regionalt ackrediterat amerikanskt universitet. institution (eller motsvarande internationell examen) med alla KSU Core Requirements avslutade
 • Måste ha en aktiv ansökan i filen för KSU eller vara en för närvarande inskriven student och ha varit inskriven under de senaste tre terminerna
 • Måste kunna logga in på Owl Express för att få tillgång till ansökan för omvårdnad
 • Måste slutföra minst 7 av följande 12 förkunskapskurser innan du ansöker om att få gå in på sjuksköterskeprogrammet – minst 5 av de 7 MÅSTE vara inom matematiska & vetenskapliga krav. Studenter som har slutfört fler av de matematiska och naturvetenskapliga förkunskapskraven eller ALLA förkunskapskurser kan dock ha större chans att bli antagna.
 • Alla 12 kurser måste vara avslutade innan du går in i programmet och registrerar dig i NURS 3209: Holistic Nursing:
  • MATH 1101 eller MATH 1111 (eller högre)-Matematikmodellering eller högskolealgebra
  • STAT 1401 (tidigare STAT/MATH 1107)-Statistik (eller godkänd motsvarighet)
  • CHEM 1151 och 1151L-Kemi I med labb*
  • CHEM 1152 och 1152L-Kemi II med labb* (eller CHEM 1211/1211L, CHEM 1212/1212L)*
  • BIOL 2221 och BIOL 2221L-Anatomi och fysiologi I med laboration*
  • BIOL 2222 och BIOL 2222L-Anatomi och fysiologi II med lab*
  • BIOL 2261 och BIOL 2261L-Mikrobiologi med lab*
  • ENGL 1101-Composition I
  • ENGL 1102-Composition II
  • PSYC 1101-Introductory Psychology
  • PSYC 2103-Introduction to Human Development
  • SOCI 1101-Introduction to Sociology (or any other Area E4 Social Sciences)

**Naturvetenskapliga kurser som är äldre än 10 år vid ansökningstillfället måste läsas om för att kunna komma i fråga för programmet.

*Kurser kan endast upprepas en gång. Omvårdnad kommer endast att acceptera de två första försöken med förkunskapskrav.

OBS: Alla studenter måste framgångsrikt slutföra amerikansk historia (HIST 2111 eller 2112) & amerikansk statsförvaltning (POLS 1101), vilket krävs av delstaten Georgia. Detta är ett universitetskrav för examen och övervakas av registratorn. Detta är skilt från kraven för sjuksköterskeutbildning. Se till att du uppfyller detta obligatoriska krav före examen.

 • Kumulativt KSU GPA på 3.0 (eller överförings-GPA för nyantagna KSU-studenter)
 • Omdöme C eller bättre i alla förkunskapskrav och huvudkrav – kurser får endast upprepas en gång
 • Fullgörande av ATI TEAS Entrance Exam (begränsat till två försök under en tolvmånadersperiod)
  • Minimalt TEAS-poäng på 78
  • För ansökningstiden
   • Studiehandledning finns tillgänglig på www.ATItesting.com
   • Registrera dig för testet på KSU Mall

Om du har några frågor om förutsättningarna för Accelerated BSN-programmet, kursersättning eller någon annan aspekt av programmet, vänligen kontakta Nursing Admissions på [email protected] För att kunna besvara dina frågor om Nursing Admissions och kraven på ett korrekt sätt, vänligen kontakta oss direkt. Även om du kan söka och få information från andra källor finns den mest exakta informationen om antagning till vårt program på WSON:s webbplats, i University Undergraduate Catalog eller genom att kontakta oss på e-postadressen ovan.

Tillbaka till början

Läroplan för BSN

Alla KSU-studenter måste fullfölja KSU:s allmänna utbildningskrav och universitetsgemensamma krav för att få en kandidatexamen. Dessa kurser kan läras före, under eller efter det att BSN-programmet accepterats och avslutats, men alla kurser måste vara avslutade innan du kan ta examen med en BSN-examen.
OBSERVERA: Detta uttalande ska inte tolkas som att de förkunskapskrav som gäller för sjuksköterskor kan tas medan du studerar till sjuksköterska. Förkunskapskraven MÅSTE vara slutförda innan du börjar på sjuksköterskeutbildningen.

Tänk på att läroplanen för sjuksköterskeutbildningen är mycket rigorös och tillåter inte mycket flexibilitet i schemaläggningen med tanke på timmarna för kliniker och laboratorier. Planera därefter om du inte har uppfyllt alla allmänna utbildningskrav enligt University System of Georgias riktlinjer.

Transferstudenter och studenter som redan har en examen inom ett annat område kan redan uppfylla några eller alla av dessa allmänna baskrav. Se din DegreeWorks-länk i Owl Express. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Advising Center på [email protected]

När du har blivit antagen till BSN-programmet kommer du att läsa en serie på 15 kurser (57 hp) under fyra terminer. Kurserna måste läsas i följd, och det exakta schemat för kurserna varierar beroende på vilken termin du börjar programmet.

General Education Requirements

KSU Course Catalog-General Education Requirements

Måste läsa SOCI 1101, CHEM 1151 AND LAB, CHEM 1152 AND LAB, (CHEM 1211/1212 sekvens tillåten), och STAT 1401 (tidigare STAT/MATH 1107) som General Education Requirements.

Om du har några frågor om de allmänna utbildningskraven, kontakta en rådgivare på [email protected] för att få veta mer

Krav för huvudämnet

Area F
18 hp
BIOL 2221 och LAB-Anatomi och fysiologi I & Lab*
BIOL 2222 och LAB-Anatomi och fysiologi II & Lab*
BIOL 2261 och LAB-Mikrobiologi & Lab*
PSYC 1101-Introductory Psychology
PSYC 2103-Introduction to Human Development
*Naturvetenskapliga kurser som är äldre än 10 år vid ansökningstillfället måste läsas om för att komma i fråga för sjuksköterskeutbildningen

Upper Division Major Course Requirements

57 Credit Hours

Kurskalendern varierar från termin till termin beroende på vilken termin du börjar på programmet. Visa startterminen nedan för att se kursplanen. 3 timmar

Vårtermin
NURS 3313 – 6 timmar
NURS 3303 – 3 timmar
NURS 3302 – 3 timmar
NURS 3314 – 3 timmar

Sommarsemester
NURS 3318 – 3 timmar 6 timmar
NURS 4414 – 3 timmar
NURS valbar – 3 timmar
NURS valbar – 3 timmar

Höstterminen
NURS 4412 – 5 timmar
NURS 4416 – 6 timmar
NURS 4416 – 6 timmar
NURS 4414 – 3 timmar 3 timmar
NURS 4417 – 4 timmar

Början av vårterminen

Förårsterminen
NURS 3209 – 6 timmar
NURS 3309 – 3 timmar
BIOL 3317 – 3 timmar
NURS 4402 – 3 timmar

Sommarsemester
NURS 3313 – 6 timmar
NURS 3302 – 3 timmar
NURS 3303 – 3 timmar
NURS 3303 – 3 timmar 3 timmar
NURS Valfritt ämne – 3 timmar

Höstterminen
NURS 3314 – 3 timmar
NURS 3318 – 6 timmar
NURS 4414 – 3 timmar
NURS Valfritt ämne – 3 timmar
NURS – 3 timmar

3 timmar

Vårtermin
NURS 4412 – 5 timmar
NURS 4416 – 3 timmar
NURS 4417 – 3 timmar
NURS 4417 – 3 timmar
NURS 4417 – 3 timmar
NURS 4417 4 timmar

Fria valfria kurser

3 hp
Välj vilken kurs som helst i universitetets läroplan

Tillbaka till början

programansökan

Owl Express > Studenttjänster > Ansökningsblankett för sjuksköterskeutbildning

Tillbaka till början

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.