Kofi Annan

Kofi AnnanKofi Annan var FN:s generalsekreterare från 1997 till 2006. Han var den första svarta afrikanen att inneha posten. Annan var en karriärdiplomat som talade engelska och franska samt flera afrikanska språk. Han var mycket respekterad i det internationella samfundet. En diplomat är någon som hjälper människor och länder att arbeta fredligt tillsammans.

Kofi Annan föddes i Kumasi i Ghana den 8 april 1938. Hans far var guvernör i Ashanti-provinsen och hövding för Fante-folket. Annan vann ett stipendium för att studera i USA. Han studerade senare internationella relationer vid Institute for Advanced International Studies i Genève, Schweiz.

Annan tillbringade större delen av sin karriär med att arbeta för FN. Hans första tjänst var som budgetansvarig vid Världshälsoorganisationen i Genève. Senare ledde han fredsbevarande operationer i flera länder, bland annat Burundi, Somalia och Zaire (numera Demokratiska republiken Kongo). Han var också FN:s särskilda representant i f.d. Jugoslavien.

Generalsekreterare Kofi Annan träffar Jane Goodall i FN. Goodall, som är expert på...År 1996 blev Annan FN:s sjunde permanenta generalsekreterare. Han arbetade för att förbättra FN:s förbindelser med medlemsländerna, för att få slut på kränkningar av de mänskliga rättigheterna runt om i världen och för att bekämpa aids-viruset, särskilt i Afrika. Annan försökte också förbättra ställningen för kvinnor som arbetade vid FN:s sekretariat.

I juni 2001 utsågs Annan till en andra mandatperiod som generalsekreterare. Senare samma år tilldelades han Nobels fredspris. Han delade priset med FN. Annans mandatperiod tog slut 2006. År 2007 bildade han Kofi Annan Foundation. Organisationen främjar fred, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Annan fortsatte också att arbeta som diplomat. Han reste till Kenya, Syrien och andra länder för att lösa tvister. Annan var också ledare för alliansen för en grön revolution i Afrika. I den rollen hjälpte han jordbrukare i Afrika att producera mer mat och skydda miljön. Annan avled den 18 augusti 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.