Vad kan orsaka låga eller höga eosinofiler

Eosinofiler är en typ av blodförsvarsceller som produceras i benmärgen och som har till uppgift att försvara organismen mot invasionen av främmande mikroorganismer, vilket är mycket viktigt för immunsystemets funktion.

Dessa försvarsceller finns i blodet i höga koncentrationer främst vid allergiska reaktioner eller vid parasit-, bakterie- och svampinfektioner. Eosinofiler finns normalt i lägre koncentrationer i blodet än andra försvarsceller i kroppen, t.ex. lymfocyter, monocyter och neutrofiler, som också är involverade i immunsystemet.

Vad kan orsaka låga eller höga eosinofiler

Normala värden

Antalet eosinofiler i kroppen bedöms i leukogrammet, som är en del av hematologin där kroppens vita blodkroppar bedöms. Normalvärdena för eosinofiler i blodet är:

  • Absolut värde: 40 till 500 celler/µl blod – är det totala antalet eosinofiler i blodet;
  • Relativt värde: 1 till 5 % – är den procentuella andelen eosinofiler i förhållande till andra celler i leukogrammet.

Värdena kan ändras något beroende på vilket laboratorium som utförde testet, så referensvärdet bör kontrolleras i själva testet.

Vad kan förändra eosinofilerna

När testvärdet ligger utanför normalvärdena anses det att personen kan ha höga eller låga eosinofiler, och varje förändring har olika orsaker.

Hög halt av eosinofiler

Hög halt av eosinofiler kallas eosinofili och uppstår när antalet eosinofiler överstiger 500 per ml blod. De viktigaste orsakerna till eosinofili är:

  • Allergi såsom astma, urtikaria, allergisk rinit, dermatit, eksem;
  • Parasitsjukdomar såsom askaridiasis, toxocariasis, ancylostomiasis, enterobiasis, schistosomiasis, bland annat;
  • Infektioner såsom tyfus, tuberkulos, aspergillos, koccidioidomykos och vissa virus;
  • Allergi på grund av användning av läkemedel, t.ex. ASA, antibiotika, blodtryckssänkande medel eller tryptofan;
  • Inflammatoriska hudsjukdomar, t.ex. bullous pemphigoid, dermatit;
  • Andra inflammatoriska sjukdomar, t.ex. inflammatoriska tarmsjukdomar, hematologiska sjukdomar, cancer eller genetiska sjukdomar som orsakar ärftlig eosinofili.

I vissa mycket sällsynta fall kan orsaken till de ökade eosinofilerna vara okänd, vilket kallas idiopatisk eosinofili. Det finns också en situation som kallas hypereosinofili, när antalet eosinofiler är mycket högt och överstiger 10 000 ml, vilket är vanligare vid autoimmuna och genetiska sjukdomar, t.ex. hypereosinofilt syndrom.

Symtom som kan förekomma

En person som har höga eosinofiler har inte alltid symtom, men de kan uppstå på grund av själva sjukdomen som genererat eosinofilin, till exempel andfåddhet vid astma, nysningar och täthet i näsan vid allergisk rinit eller magsmärtor vid till exempel maskar.

På personer med ärftlig hypereosinofili kan ett överskott av eosinofiler orsaka symtom som magsmärta, kliande hud, feber, värk i kroppen, bukkramper, diarré och illamående.

Vad kan orsaka låga eller höga eosinofiler
Eosinofiler i blodprov

Eosinofiler i blodprov

Lågt antal eosinofiler

Lågt antal eosinofiler, kallas eosinopeni och inträffar när antalet eosinofiler är lägre än 40 celler/µL och kan vara så lågt som 0 celler/µL.

Eosinopeni kan uppstå vid t.ex. lunginflammation eller hjärnhinneinflammation, eftersom det rör sig om allvarliga bakterieinfektioner som ökar antalet andra typer av försvarsceller, t.ex. neutrofiler, vilket leder till att det absoluta eller relativa antalet eosinofiler minskar.

Nedreglering av eosinofiler kan också bero på nedsatt immunitet på grund av sjukdom eller användning av läkemedel som sänker immunförsvaret, t.ex. kortikosteroider.

Det är dessutom möjligt att ha låga eosinofiler utan att man hittar några förändringar. This situation may also arise in pregnancy, when a physiological reduction in eosinophil count occurs.

Other rare causes include autoimmune disease, bone marrow disease, cancer or HTLV, for example.

Symptoms that may be present

Low eosinophil count does not usually cause symptoms, except if associated with a disease that may have some clinical manifestation.

Low eosinophil count is usually not a cause of symptoms, except if associated with a disease that may present with some clinical manifestation.

Low eosinophil count is usually associated with a disease that may present with some clinical manifestation.

Low eosinophil count is usually associated with a disease that may present with some clinical manifestation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.