Část Štěstěny v Rybách

Pokud máte ve svém horoskopu část Štěstěny v Rybách, jste schopni proudit neviditelnou realitou, která se projevuje jako hmatatelná a fyzická skutečnost. Jste naladěni na kosmické síly. Prožíváte jednotu všech věcí. Dokážete se přizpůsobit jakékoli vibraci nebo potřebě, překračujete čas a prostor, a dokonce i myšlenky.

Víte, že lidé věci plánují a programují, a ztrácíte tak představu o celistvosti a spontánním toku vesmíru. Proto neradi dáváte sliby, protože víte, že není ve vašich silách je splnit.

Virgo je znamení opačné k vaší Části štěstěny v Rybách. Abyste dosáhli svého naplnění, nesmíte se ztotožnit s emocemi vědomého a definovaného světa, který vidíte prostřednictvím Panny. Jednoduše hledejte duševní čistotu. Udržujte své myšlenky v přítomnosti, pozorně vnímejte vědomý svět, v němž musíte žít, ale ponechte si prostor pro neomezenou představivost, pro naprostou svobodu a vnitřní klid.

Znáte neznámé, a proto máte magnetickou kvalitu a velkou intuici. Chápete podstatu skutečnosti a vše, co patří ke světu Boha a lidstva. Udržujete si víru v lidstvo a v celý vesmír, což vám pomáhá jít kupředu a přijímat těžké zkoušky a mnohá utrpení.

Přes Pannu, znamení naproti vaší Části štěstěny, budete pozorovat dokonalost, která existuje. Musíte však nechat životu volný průběh a tiše proplouvat zkušenostmi. Musíte se vyhnout manipulaci a programování svého života, což by omezilo vaše neomezené vidění a vnitřní svobodu.

Jste obeznámeni se světem slov a myšlenek. Víte, že jejich omezení jsou jen zdánlivá. Vaše tvůrčí představivost je založena na pochopení lásky a pravdy, nikoli na fantazii nebo nerealistické iluzi.

Největší naplnění a štěstí naleznete, když budete v souladu s vyššími úrovněmi vědomí. Schopnost naladit se na tyto úrovně vychází z pročištění, uspořádání a usměrnění vašich myšlenek.

Vzhledem k vaší soucitné touze pomáhat vytvářet krásnější a duchovnější svět pro lidstvo se vše, co si dokážete představit, stane vaší skutečností a vaším štěstím.

Máte kontakt se svým nitrem a s možnostmi, které u lidí dosud nebyly rozvinuty. To vám pomůže rozvinout méně materialistickou a mnohem duchovnější perspektivu. Vaše naplnění a štěstí pramení z vědomí, že toto mohou rozvinout všechny lidské bytosti a že je to uvede do kontaktu s božskou podstatou jejich vlastní přirozenosti.

Podívejte se také na výklad pro vaši Část štěstěny v domech.

Zpět na výklady

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.