Kdo jsme

Systém zdravotnictví v USA je výrazně inovativní, ale nedokáže poskytovat vysoce hodnotnou péči všem pacientům za cenu, kterou si mohou dovolit oni i celý národ. Aby se zlepšil přístup a cenová dostupnost a zároveň se zachovaly pobídky nezbytné pro budoucí inovace, ICER transparentně přezkoumává všechny dostupné důkazy, aby pomohl sladit cenu léčby s tím, jak dobře zlepšuje život pacientů a jejich rodin.

Základních otázek je několik:

  • Na základě důkazů, o kolik je nová léčba lepší v prodloužení nebo zlepšení života pacientů?
  • Jaká by byla spravedlivá cena na základě klinických důkazů i pohledu pacientů na výsledky, které jsou pro ně nejdůležitější?
  • A jak mohou pacienti, kliničtí odborníci a pojistitelé promítnout důkazy do pojistného krytí, které zajistí nejlepší výsledky pro pacienty?

ICER poskytuje nezávislý zdroj hodnocení důkazů bez finančních střetů zájmů, který se zabývá těmito základními otázkami. Pomáháme tak pacientům dnes i v budoucnu tím, že katalyzujeme hnutí za spravedlivé ceny, spravedlivý přístup a budoucí inovace v celém systému zdravotní péče v USA.

Konečný cíl: udržitelný přístup k vysoce hodnotné zdravotní péči pro všechny Američany.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.