Budget ved færdiggørelse

Frasen budget ved færdiggørelse (ofte benævnt BAC) henviser til summen af alle budgetværdier, der tidligere er blevet fastsat for det arbejde, der skal udføres på et projekt eller på komponenter i et projekt, f.eks. en aktivitet i tidsplanen eller en komponent i arbejdsfordelingsstrukturen. Budgettet ved færdiggørelse kan også betegnes som projektets samlede planlagte værdi. En nem måde at se på det på er som følger. Når hvert enkelt element i et projekt er dokumenteret, tildeles hvert af disse elementer, komponenter, aktiviteter osv. en omkostning. Det beløb, som det forventes at koste at gennemføre det pågældende element. Derefter kan og bør hvert af disse elementer lægges sammen for at bestemme det endelige budget ved færdiggørelsen, som derefter kan vejes op mod det forudbestemte budget for projektet for at hjælpe med at finde ud af, om der muligvis skal skæres i noget (i tilfælde, hvor projektet kan forventes at blive overbudgetteret), eller om der potentielt kan tilføjes noget (i tilfælde, om end sjældne, hvor projektet kan komme ind under budgettet).

Dette begreb er defineret i den 3. og 4. udgave af PMBOK.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.