Hvem vi er

Det amerikanske sundhedsvæsen er klart innovativt, men det er ikke i stand til at levere behandling af høj værdi til alle patienter til en pris, som de og nationen har råd til. For at forbedre adgangen og overkommeligheden og samtidig bevare de incitamenter, der er nødvendige for fremtidig innovation, gennemgår ICER på gennemsigtig vis al tilgængelig evidens for at hjælpe med at tilpasse prisen på en behandling til, hvor godt den forbedrer patienternes og deres familiers liv.

De grundlæggende spørgsmål er få:

  • Hvor meget bedre er en ny behandling på baggrund af evidensen til at forlænge eller forbedre patienternes liv?
  • Hvad ville en rimelig pris være, baseret på den kliniske evidens samt patienternes synspunkter om de resultater, der er vigtigst for dem?
  • Og hvordan kan patienter, kliniske eksperter og forsikringsselskaber omsætte evidensen til forsikringsdækning, der sikrer de bedste patientresultater?

ICER er en uafhængig kilde til evidensgennemgang – fri for økonomiske interessekonflikter – til at løse disse grundlæggende spørgsmål. Dermed hjælper vi patienterne i dag og i fremtiden ved at katalysere en bevægelse i retning af fair prissætning, fair adgang og fremtidig innovation i hele det amerikanske sundhedssystem.

Endmålet: bæredygtig adgang til sundhedsydelser af høj værdi for alle amerikanere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.