Insuliiniresistenssi on skitsofrenian ”tunnusmerkki”

huhtikuu 04, 2019
2 min lukea

Tallenna

LISÄÄ TEEMA SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSIIN
Vastaanota sähköpostia, kun uusia artikkeleita julkaistaan aiheesta
Anna sähköpostiosoitteesi saadaksesi sähköpostia, kun uusia artikkeleita julkaistaan aiheesta .

Tilaa

LISÄTTY SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSIIN
Lisäsit onnistuneesti hälytyksiin. Saat sähköpostia, kun uutta sisältöä julkaistaan.
Click Here to Manage Email Alerts

Olet onnistuneesti lisännyt hälytyksiin. Saat sähköpostiviestin, kun uutta sisältöä julkaistaan.
Click Here to Manage Email Alerts
Back to Healio
Emme pystyneet käsittelemään pyyntöäsi. Yritä myöhemmin uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]
Takaisin Healioon

Skitsofrenian polygeeninen riski oli merkitsevästi yhteydessä insuliiniresistenssiin skitsofreniaa sairastavilla, antipsykoottisia lääkkeitä käyttämättömillä, ensimmäisen jakson potilailla demografisista, elintapoihin liittyvistä ja kliinisistä tekijöistä riippumatta JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistun tutkimuskirjeen mukaan.

Nämä havainnot viittaavat siihen, että insuliiniresistenssi ”on skitsofrenian tunnusmerkki” eikä alkavien oireiden toissijainen vaikutus, tutkijat kirjoittivat.

”Vaikka perhe- ja genominlaajuiset assosiointitutkimukset ovat viitanneet skitsofrenian ja epänormaalin glukoosiaineenvaihdunnan yhteiseen geneettiseen haavoittuvuuteen, tietojemme mukaan skitsofrenian perinnöllisen riskin ja insuliiniresistenssin välisiä suoria kytköksiä ei ole tutkittu”, kirjoittivat tohtoripotilaana työskentelevä tohtori Jakub Tomasik, Cambridgen yliopistosta, Englannista, ja tutkijat.

Tutkijat vertasivat insuliiniresistenssin, skitsofrenian polygeenisen riskin ja hoitotulosten välistä yhteyttä 58:lla skitsofreniaa sairastavalla ensimmäisen jakson hoitoa saaneella potilaalla vs. 58:lla vertailukelpoisella sairastamattomalla kontrollihenkilöllä sen jälkeen, kun kovariaatit oli kontrolloitu.

He laskivat skitsofrenian polygeenisen riskin pistemäärät, jotka perustuivat 108 genomin laajuiseen skitsofrenia-lociin genotyypitystiedoista, ja käyttivät homeostaasimallin arviointia (HOMA2) insuliiniresistenssin, beetasolujen toiminnan ja insuliiniherkkyyden määrittämiseksi kliinisistä mittauksista, jotka koskivat paastoseerumin glukoosi- ja insuliinitasoja.

Kuten aiemmissa tutkimuksissa on nähty, Tomasik ja kollegat havaitsivat, että skitsofreniapotilailla oli lähtötilanteessa kohonnut HOMA2-insuliiniresistenssi (keskiarvoero = 0,68; P = 0,004), beetasolujen toiminta (32,2; P = 0,02) ja paastoinsuliinipitoisuus (5,5 IU/mL; P = 0,004); insuliiniherkkyys ja paastoglukoosipitoisuudet eivät kuitenkaan eronneet merkitsevästi kontrollointitason arvoista. Oikaisun jälkeen HOMA2-insuliiniresistenssi pysyi tutkimuksen mukaan merkitsevästi suurentuneena skitsofreniapotilailla (keskimääräinen ero = 0,82; P < .001).

Analyysi osoitti, että HOMA2-insuliiniresistenssi oli skitsofreniapotilailla positiivisesti yhteydessä skitsofrenian polygeeniseen riskipisteytykseen (beta = 3,74; P = .02). Lisäksi insuliiniresistenssi lähtötilanteessa oli yhteydessä antipsykoottisen lääkityksen vaihtamiseen ensimmäisen hoitovuoden aikana (korjattu OR = 1,77; 95 % CI, 1,1-3,52), vaikka skitsofrenian polygeeninen riskipistemäärä ei ollut sidoksissa lääkityksen vaihtamisen statukseen (aOR = 183; 95 % CI, 0,48-504,931).

”Potilaat, joilla on skitsofrenia ja joilla on skitsofrenia ja joilla on skitsofreniaoireita, saattavat muodostaa erillisen potilasalaryhmän, ja he vaativat yksilöllistä hoitoa, joka on räätälöity tälle lopputyypille sopivaksi”, tutkijat kirjoittivat. ”Tulevia farmakogenomisia tutkimuksia ja spesifisempiä testejä, kuten oraalinen glukoosin sietokyky- ja kortisolitestit, tarvitaan, jotta voidaan tutkia tarkemmin , skitsofrenian ja antipsykoottisen hoitovasteen välistä yhteyttä sen lisäksi, että selvitetään muiden elämäntapatekijöiden, kuten ruokavalion ja liikunnan, vaikutuksia.” – Savannah Demko

Ilmoitukset: Tomasik raportoi konsultoivansa Psynova Neurotech, Ltd:tä. Katso tutkimuksesta kaikkien muiden kirjoittajien asiaankuuluvat taloudelliset ilmoitukset.

Lue lisää aiheesta:

LISÄÄ TEEMA SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSIIN
Saat sähköpostia, kun uudet artikkelit on julkaistu osoitteessa:
Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos haluat sähköpostia, kun uudet artikkelit julkaistiin osoitteessa .

Tilaa

LISÄTTY SÄHKÖPOSTIHÄLYTYKSIIN
Lisäsit onnistuneesti hälytykset. Saat sähköpostia, kun uutta sisältöä julkaistaan.
Click Here to Manage Email Alerts

Olet onnistuneesti lisännyt hälytyksiin. Saat sähköpostiviestin, kun uutta sisältöä julkaistaan.
Click Here to Manage Email Alerts
Back to Healio
Emme pystyneet käsittelemään pyyntöäsi. Yritä myöhemmin uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]
Takaisin Healioon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.