Designing Buildings WikiDeel uw kennis over de bouwsectorwww.designingbuildings.co.uk

Excavator.jpg

 • 1 Inleiding
 • 2 Materiaalsoorten
  • 2.1 Afgraving bovengrond
  • 2.2 Afgraving aarde
  • 2.3 Afgraving rots
  • 2.4 Afgraving specie
  • 2.5 Niet-ingedeelde uitgravingen
 • 3 Uitgravingen
  • 3.1 Opgraven van sleuven
  • 3.2 Uitgraven van sleuven
  • 3.3 Uitgraven van kelders
  • 3.4 Uitgraven van wegen
  • 3.5 Uitgraven van bruggen
  • 3.6 Uitbaggeren
  • 3.7 Overgraven
 • 4 Graafsteun
 • 5 Gerelateerde artikelen op Designing Buildings Wiki
 • 6 Externe bronnen

Inleiding

In bouwtermen is uitgraven het proces van het verwijderen van aarde om een holte in de grond te vormen.

Op kleine bouwterreinen of in kleine ruimten kan het uitgraven met de hand gebeuren, met gereedschap zoals pikhouwelen, schoppen en kruiwagens. Voor grootschaligere graafwerkzaamheden zijn zware machines nodig, zoals bulldozers en backactors. Voor meer informatie, zie Graafinstallaties.

Materiaalsoorten

Een gebruikelijke methode van classificatie is die van het materiaal dat wordt uitgegraven:

Bovengrondafgraving

Hierbij wordt de blootgelegde laag van het aardoppervlak verwijderd, met inbegrip van alle vegetatie of rottend materiaal dat de grond samendrukbaar zou kunnen maken en daardoor ongeschikt voor het dragen van structurele belastingen. De diepte varieert van plaats tot plaats, maar ligt gewoonlijk tussen 150 en 300 mm.

Grondverzet

Hierbij wordt de laag grond direct onder de bovengrond verwijderd. Het verwijderde materiaal (‘spoil’ genoemd) wordt vaak opgeslagen en gebruikt voor de aanleg van taluds en funderingen.

Afgraven van rotsen

Dit is het verwijderen van materiaal dat niet kan worden uitgegraven zonder gebruik te maken van speciale graafmethoden, zoals boren (met de hand of met zware machines) of opblazen met explosieven.

Afgraven van modder

Dit is het verwijderen van te nat materiaal en grond die ongeschikt is om op te slaan.

Niet-geclassificeerde afgraving

Dit is het verwijderen van een combinatie van bovengenoemde materialen, bijvoorbeeld wanneer het moeilijk is om onderscheid te maken tussen de aangetroffen materialen.

Afgravingsdoel

Afgravingen kunnen ook worden geclassificeerd volgens het doel van het werk:

Afgraving van cut en fill

Dit is het proces van afgraven waarbij het materiaal dat wordt afgesneden of gestript. De verwijderde bovengrond en aarde kunnen worden gebruikt als opvulling voor taluds, verhoogde gedeelten, enzovoort. Het kan ook worden gebruikt om een vlakke ondergrond te vormen waarop kan worden gebouwd, aangezien verhoogde gedeelten van het terrein worden “afgesneden” en verplaatst om lagere gedeelten van het terrein te “vullen”.

Afgraven van sleuven

Een sleuf is een afgraving waarvan de lengte de diepte ver overschrijdt. Ondiepe sleuven worden gewoonlijk geacht minder dan 6 m diep te zijn, diepe sleuven meer dan 6 m.

Sleuf- of voetafgravingen worden meestal gebruikt voor de aanleg van strokenfunderingen, ondergrondse diensten, enzovoort. De keuze van de techniek en de installatie voor het uitgraven, ondersteunen en opvullen van de sleuf hangt af van factoren zoals het doel van de sleuf, de bodemgesteldheid, de plaats van de sleuf, het aantal obstakels, enzovoort.

De meest gebruikte technieken zijn:

 • Volle diepte, volle lengte: Geschikt voor lange smalle sleuven van geringe diepte, zoals pijpleidingen en rioleringen.
 • Volle diepte, opeenvolgende fasen: Geschikt voor diepe sleuven waarbij de werkzaamheden achter elkaar kunnen vorderen, waardoor het instortingsgevaar wordt beperkt.
 • Fasediepte, opeenvolgende fasen: Geschikt voor zeer diepe sleuven in besloten ruimten, diepe funderingen en onderbouwing.

Kelderuitgraving

Een kelder is een deel van een gebouw dat geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld ligt. Voor meer informatie, zie Uitgraven van kelders.

Uitgraven van wegen

Hierbij gaat het meestal om het afgraven van de bovengrond en het afgraven en opvullen. Voor meer informatie, zie Wegenbouw.

Brugafgravingen

Hierbij gaat het meestal om het verwijderen van materiaal voor de fundering en landhoofden van bruggen. Het werk kan worden onderverdeeld in natte, droge en rotsafgravingen. Voor graafwerkzaamheden onder water kunnen speciale boor- en springmethodes nodig zijn. Voor meer informatie, zie Bruggenbouw.

Baggeren

Baggeren is het proces van uitgraven en verwijderen van sedimenten en puin van onder het waterniveau, meestal van de bodem van meren, rivieren, havens, enzovoort. Voor meer informatie, zie Baggeren.

Overgraven

Uitgraving die verder gaat dan de diepte die nodig is voor de vorming van een ondergrondse structuur als gevolg van de aanwezigheid van ongeschikt materiaal dat moet worden verwijderd.

Voor meer informatie, zie: Overgraven.

Graafsteun

Materialen hebben verschillende stabiliteitskenmerken tijdens graafwerkzaamheden. De “oploophoek” van het materiaal beschrijft de steilste hoek waaronder het materiaal stabiel blijft zonder ondersteuning. De exacte reposehoek is afhankelijk van de aanwezigheid van grondwater, maar enkele typische hoeken zijn:

 • Gedraineerde klei: 45-graden.
 • Natte klei: 16-graden.
 • Grind en droog zand: 40-graden.
 • Nat zand: 22-graden.

Het type en de omvang van de tijdelijke ondersteuning die nodig is, hangt af van de volgende factoren:

 • De stabiliteit en de hellingshoek van de ondergrond.
 • De nabijheid van de uitgraving tot voertuigen, diensten en gebouwen.
 • Het niveau van de grondwaterspiegel.
 • Het soort ondergrond.
 • De diepte van de uitgraving.
 • De tijdsduur dat de uitgraving open blijft.
 • De tijd van het jaar en de weersomstandigheden.

De soorten ondersteuning die kunnen worden gebruikt zijn onder meer:

 • Houten steunen: Veel gebruikt voor smalle sleuven met een laag risico, schachten of koppen.
 • Sleufboxen: Kunnen worden geplaatst in voorgegraven sleuven in situaties met een laag risico.
 • Sleufplaten: Kunnen overlappend of in elkaar grijpend zijn, en worden gebruikt om doorlopende ondersteuning te bieden voor diepere sleuven.
 • Grondankers en rotsbouten.
 • Caissons.
 • Cofferdammen.

Gerelateerde artikelen op Ontwerpen van gebouwen Wiki

 • Uitgraven van kelders.
 • Funderingen van gebouwen.
 • Baggeren.
 • Uitgraven van installaties.
 • Grondverbeteringstechnieken.
 • Grondverzet.
 • Massaverplaatsing.
 • Overgraven.
 • Rippen.
 • Wegenbouw.
 • Onderbouwing.
 • Overtollig uitgegraven materiaal.
 • Tijdelijke werken.
 • Ondersteunen van sleuven.
 • Proefput.
 • Tunnelbouw.
 • Grondsoorten.
 • Ondergronds.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.