Effective Teacher Professional Development

Educators and policymakers are increasingly looking to teacher professional learning as an important strategy for supporting the complex skills students need to be prepared for further education and work in the 21st century. Om leerlingen uitdagende inhoud, probleemoplossing, effectieve communicatie en samenwerking, en zelfsturing te leren beheersen, moeten leerkrachten meer verfijnde vormen van lesgeven toepassen. Effectieve professionele ontwikkeling (PD) is de sleutel tot het leren en verfijnen van de pedagogische methoden die nodig zijn om deze vaardigheden te onderwijzen.

Maar wat is effectieve professionele ontwikkeling? Dat is de vraag die we in dit rapport willen beantwoorden. Het rapport geeft een overzicht van 35 methodologisch onderbouwde studies die een positief verband hebben aangetoond tussen de professionele ontwikkeling van leraren, hun onderwijsmethoden en de resultaten van hun leerlingen. We identificeren de belangrijkste kenmerken van effectieve inspanningen en bieden rijke beschrijvingen van deze modellen om onderwijsleiders en beleidsmakers te informeren die professionele ontwikkeling willen inzetten om het leren van studenten te verbeteren.

Defining and Studying Effective Professional Development

We definiëren effectieve professionele ontwikkeling als gestructureerd professioneel leren dat resulteert in veranderingen in de praktijken van leraren en verbeteringen in de leerresultaten van studenten. Om kenmerken van effectieve PD te definiëren, evalueerden we studies die voldeden aan onze methodologische criteria die naar voren kwamen uit onze uitgebreide zoektocht in de literatuur van de afgelopen drie decennia.

Met behulp van deze methodologie vonden we dat effectieve professionele ontwikkeling de meeste, zo niet alle, van de volgende elementen bevat:

 • Is inhoudelijk gericht: PD die zich richt op onderwijsstrategieën in verband met specifieke curriculuminhoud ondersteunt het leren van leraren binnen de context van de klas van de leraar. Dit element omvat een intentionele focus op discipline-specifieke curriculumontwikkeling en pedagogieën op gebieden zoals wiskunde, wetenschap of geletterdheid.
 • Integreert actief leren: Actief leren betrekt leerkrachten rechtstreeks bij het ontwerpen en uitproberen van onderwijsstrategieën, waardoor ze de kans krijgen om zich bezig te houden met dezelfde stijl van leren die ze voor hun leerlingen ontwerpen. Dergelijke PD maakt gebruik van authentieke artefacten, interactieve activiteiten en andere strategieën om diep verankerd, zeer gecontextualiseerd professioneel leren te bieden. Deze aanpak neemt afstand van traditionele leermodellen en leeromgevingen die gebaseerd zijn op colleges en geen directe verbinding hebben met de klas en de leerlingen van de leerkrachten.
 • Ondersteunt samenwerking: Hoogwaardige PD creëert ruimte voor leerkrachten om ideeën te delen en samen te werken aan hun leren, vaak in job-embedded contexten. Door samen te werken kunnen leerkrachten gemeenschappen creëren die de cultuur en instructie van hun hele klas, afdeling, school en/of district positief veranderen.
 • Gebruikt modellen van effectieve praktijken: Curriculaire modellen en modellen van instructie bieden leraren een duidelijke visie van hoe beste praktijken eruit zien. Docenten kunnen modellen bekijken die lesplannen, unitplannen, voorbeeldwerk van studenten, observaties van collega-leraren, en video’s of geschreven cases van lesgeven omvatten.
 • Biedt coaching en deskundige ondersteuning: Coaching en ondersteuning door deskundigen omvatten het delen van expertise over inhoud en op bewijs gebaseerde praktijken, direct gericht op de individuele behoeften van leraren.
 • Biedt feedback en reflectie: Professioneel leren van hoge kwaliteit biedt leerkrachten vaak de tijd om na te denken over, input te krijgen voor, en veranderingen aan te brengen in hun praktijk door reflectie te vergemakkelijken en feedback te vragen. Feedback en reflectie helpen leerkrachten om op doordachte wijze te evolueren in de richting van expertvisies over hun praktijk.
 • Duurt lang: Effectieve PD biedt leraren voldoende tijd om te leren, oefenen, implementeren en reflecteren op nieuwe strategieën die veranderingen in hun praktijk vergemakkelijken.

Het rapport onderzoekt ook professionele leergemeenschappen (PLC’s) als een voorbeeld van een PD-model dat verschillende van deze effectieve elementen bevat en de leerwinst van studenten ondersteunt. Deze gezamenlijke en in het werk verankerde PD kan een bron van effectiviteit en vertrouwen zijn voor leraren, en kan resulteren in wijdverbreide verbetering binnen en buiten de school.

Creating Conditions for Effective Professional Development: Opportunities and Challenges

Onderzoek heeft uitgewezen dat het onderwijssysteem waarbinnen PD plaatsvindt, gevolgen heeft voor de effectiviteit ervan. Met name de voorwaarden voor onderwijzen en leren, zowel binnen scholen als op het niveau van het systeem, kunnen de effectiviteit van PD belemmeren. Ontoereikende middelen voor PD – inclusief het benodigde curriculummateriaal – verergeren bijvoorbeeld vaak de ongelijkheid en belemmeren de inspanningen om scholen te verbeteren. Het niet afstemmen van beleid op een samenhangend pakket van praktijken is ook een belangrijke belemmering, evenals een disfunctionele schoolcultuur. Om effectieve PD goed te implementeren moet ook worden ingespeeld op de behoeften van docenten en leerlingen en op de contexten waarin lesgeven en leren plaatsvinden.

Implicaties voor beleid en praktijk

Voorbeelden van PD die succesvol zijn gebleken in het verhogen van de prestaties van leerlingen kunnen beleidsmakers en praktijkmensen helpen beter te begrijpen hoe professioneel leren van docenten van hoge kwaliteit eruitziet. Hieronder worden aanbevolen acties voor beleidsmakers om het soort evidence-based PD dat hier wordt beschreven, te ondersteunen en te stimuleren.

 1. Normen voor professionele ontwikkeling vaststellen om het ontwerp, de evaluatie en de financiering van professioneel leren voor opvoeders te sturen. Deze normen kunnen de kenmerken van effectief professioneel leren weerspiegelen die in dit rapport worden geschetst, evenals normen voor implementatie.
 2. Evalueer en herontwerp het gebruik van tijd en schoolroosters om de mogelijkheden voor professioneel leren en samenwerking te vergroten, waaronder deelname aan professionele leergemeenschappen, intercollegiale coaching en observaties in klaslokalen, en gezamenlijke planning.
 3. Voer regelmatig behoeftebeoordelingen uit met behulp van gegevens uit personeelsenquêtes om de gebieden van professioneel leren te identificeren die het meest nodig en gewenst zijn door opvoeders. Gegevens uit deze bronnen kunnen helpen ervoor te zorgen dat professioneel leren niet wordt losgekoppeld van de praktijk en de gebieden van kennis en vaardigheden ondersteunt die opvoeders willen ontwikkelen.
 4. Identificeer en ontwikkel deskundige leerkrachten als mentoren en coaches om het leren op hun gebied(en) van expertise voor andere opvoeders te ondersteunen.
 5. Integreer professioneel leren in de Every Student Succeeds Act (ESSA) schoolverbeteringsinitiatieven, zoals inspanningen om nieuwe leerstandaarden te implementeren, studentgegevens te gebruiken om de instructie te informeren, de geletterdheid van studenten te verbeteren, de toegang van studenten tot geavanceerde cursussen te vergroten, en een positieve en inclusieve leeromgeving te creëren.
 6. Bieden van door technologie gefaciliteerde mogelijkheden voor professioneel leren en coaching, met behulp van financiering die beschikbaar is onder titels II en IV van ESSA om tegemoet te komen aan de behoeften van plattelandsgemeenschappen en mogelijkheden te bieden voor samenwerking tussen districten en tussen scholen.
 7. Bied flexibele financiering en permanente educatie-eenheden voor leermogelijkheden die duurzame betrokkenheid bij samenwerking, mentoring en coaching omvatten, evenals instituten, workshops en seminars.

Goed ontworpen en geïmplementeerde PD moet worden beschouwd als een essentieel onderdeel van een uitgebreid systeem van onderwijzen en leren dat leerlingen ondersteunt bij het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en competenties die ze nodig hebben om te gedijen in de 21e eeuw. Om te zorgen voor een coherent systeem dat leerkrachten over het hele professionele continuüm ondersteunt, moet professioneel leren worden gekoppeld aan hun ervaringen in voorbereiding en inductie, alsook aan onderwijsnormen en -evaluatie. Het moet ook een brug slaan naar leiderschapskansen om te zorgen voor een alomvattend systeem gericht op de groei en ontwikkeling van leraren.

Dit verslag is opgesteld met de hulp van Danny Espinoza.

Effectieve professionele ontwikkeling van leraren door Linda Darling-Hammond, Maria E. Hyler, en Madelyn Gardner is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationale Licentie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.