How to Perform Financial Forecasting

De koude realiteit is dat u in zaken zit om geld te verdienen. Als je geen rendement op je investering maakt, heb je op een gegeven moment geen bedrijf meer; je hebt een dure hobby. Auw! Dat doet pijn, ik weet het, maar het is de waarheid. Als je dit niet gelooft, sla dan dit gedeelte over. Maar als je dat wel doet, sluit je financiële beoordeling af met een analyse van je ROI. Het heeft immers geen zin een plan uit te voeren als het niet het gewenste rendement oplevert.

Als eigenaar investeert u in of trekt u zich terug uit uw bedrijf. Als u investeert voor groei, moet u een duidelijk gedefinieerde terugverdientijd hebben en een strategisch plan om u er zo snel mogelijk doorheen te krijgen. Uw terugverdientijd moet overeenstemmen met de visie van uw eigenaar (zie hoofdstuk 6 voor meer info). Bedrijfseigenaren plannen vaak groei zonder na te denken over hoe lang het duurt om terug te verdienen of de actieplannen te ontwikkelen om daar te komen.

Door te kijken naar hoe snel u uw investering terugbetaald krijgt, dwingt het u om de vraag te beantwoorden of u zich comfortabel voelt met de tijdsperiode. Als het te lang en een te grote investering is, investeer dan niet. Herzie uw strategisch plan door enkele doelstellingen en actiepunten te schrappen totdat u een plan hebt ontwikkeld waarmee u kunt leven. Vergeet niet dat het plan voor u werkt – u werkt niet voor het plan.

Raming van inkomsten en uitgaven

Raming van uitgaven en inkomsten is een onvolmaakte wetenschap. Het is echter bedoeld om u een idee te geven van de extra uitgaven die nodig zijn om elk onderdeel van uw plan uit te voeren en van de inkomsten die u kunt verwachten te genereren. In de vorige oefeningen hebt u de potentiële uitgaven voor actiepunten en de potentiële inkomsten voor elke doelgroep geïdentificeerd. Hier combineert u die informatie met uw huidige activiteiten om een volledig financieel beeld te krijgen.

Het is belangrijk om grote uitgaven te identificeren die de implementatie zouden kunnen belemmeren.

Opbrengsten

Een eenvoudige benadering voor het schatten van de potentiële opbrengsten is per doelgroep van klanten. In het ideale geval geeft uw marktonderzoek u een ruw idee van hoeveel u kunt verwachten te genereren. Gebruik de volgende formule om de geschatte inkomsten te bepalen. Vermenigvuldig het aantal klanten met de gemiddelde verkoop per klant en het aantal verkopen per klant per jaar. Dat is uw geschatte omzet per jaar.

Uitgaven

Lijst de uitgaven die verband houden met elk doel of elke actie in de plannen die geen deel uitmaken van uw normale bedrijfskosten. Maak bovendien een schatting van uw huidige bedrijfskosten door elke post te voorspellen op basis van hoe deze toeneemt om tegemoet te komen aan de verwachte groei.

Bijdragen aan de bottom line

Just omdat een markt er aantrekkelijk uitziet, betekent niet altijd dat u deze winstgevend kunt bedienen. Voordat uw creatieve mensen beginnen karnen uit koele advertenties, doe een snelle bijdrage analyse. Een bijdrage-analyse bepaalt of een bepaalde doelgroep van klanten bijdraagt aan het algehele financiële welzijn van het bedrijf. Met andere woorden, is deze klantengroep winstgevend?

Deze analyse geeft u een projectie van de vraag of uw strategie inkomsten genereert die hoger zijn dan de uitgaven. Als de bijdrage-analyse uitwijst dat de dollar-investering in de strategie die nodig is om deze doelgroep van klanten te bereiken, niet kan worden gerechtvaardigd, heroverweeg dan en pas de klantdoelstellingen en financiële doelstellingen aan. Elimineer de groepen die geen positieve bijdrage leveren aan de bottom line. Degenen die dat wel doen, worden gebruikt in uw financiële prognoses in de volgende stap, die in de volgende sectie wordt behandeld.

Projecteren van uw financiële toekomst

Door al uw inkomsten- en uitgavencijfers samen te voegen en ze over drie jaar te projecteren, kunt u zwart op wit zien hoe succesvol uw bedrijf kan zijn. Prognoses stellen u ook in staat uw bedrijf te laten groeien zonder dat uw geld opraakt. Groei in verkoop betekent altijd dat er extra geld nodig is om de extra inkomsten te genereren en te ondersteunen. Indien goed gebruikt, helpen financiële projecties u te bepalen welke extra activa nodig zijn om uw toegenomen verkoop te ondersteunen en welke impact dat heeft op uw balans. Met andere woorden, het plan geeft aan hoeveel extra schuld of eigen vermogen u nodig hebt om overeind te blijven.

Alle veelgebruikte financiële en boekhoudkundige systeempakketten zijn voorzien van functies om financiële projecties te maken. Gebruik deze hulpmiddelen om uw financiële projecties te maken door het inpluggen van veronderstellingen op basis van uw strategisch plan. Als uw systeem geen prognoses toelaat, maak dan een Excel-document zoals in de bijlage.

Uw financiële prognoses omvatten prognoses voor alle drie van uw financiële overzichten. Maak prognoses per maand voor jaar één en vervolgens per jaar voor de volgende twee jaar. Volg deze stappen:

1. Projecteer de resultatenrekening.
Gebruik de geschatte inkomsten voor elke doelgroep die u hebt bepaald in het gedeelte “Inkomsten en uitgaven schatten”. Plug ook de uitgaven en bedrijfskosten in, en gebruik alle drie de cijfers om uw nettowinst (hopelijk) of -verlies te bepalen.

2. Projecteer de balans.
Als de verkoop stijgt, stijgen ook andere gebieden van het bedrijf – variabele activa (debiteuren, inventaris en apparatuur), variabele passiva (crediteuren en overlopende posten) en (hopelijk) netto-inkomen.

Als uw netto-inkomen plus de toename van de variabele passiva gelijk is aan of groter is dan de toename van de variabele activa, beschikt de onderneming over de middelen om zichzelf te financieren. Zo niet, dan moet u extra vreemd vermogen of eigen vermogen inbrengen. Gebruik uw huidige balans om de verschillende activa- en passivarekeningen in uw bedrijf te bepalen.

3. Projecteer kasstromen.
Gebruikmakend van de informatie in stap 1 en 2, projecteer hoe deze getallen uw kasstroom beïnvloeden, met speciale aandacht voor hoeveel nieuwe schuld of eigen vermogen u in het bedrijf moet injecteren en wanneer u dat moet doen.

Net als veel van het werk dat u tot nu toe hebt gedaan, is het maken van financiële projecties geen gemakkelijke taak. Maar sla deze exercitie niet over of u mist een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van een gezonde strategie. Ongetwijfeld is een van uw financiële doelstellingen het verhogen van uw omzet en winstgevendheid.

Nadat u uw projecties hebt voltooid, zelfs als ze ruw zijn, controleert u dubbel om ervoor te zorgen dat uw doelen overeenkomen met uw cijfers. De financiën vertellen je welke doelen je moet behouden en welke je moet schrappen. Behoud de doelen met een positief verhaal. Herzie degene met een negatief einde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.