show menu

Lennard Funk

Wat is een Allograft?

Een allograft is bot of zacht weefsel dat van de ene persoon naar de andere wordt getransplanteerd.

Waarom een allograft gebruiken?

Allograften, of donorweefsels, krijgen vaak de voorkeur boven autografts, iemands eigen weefsel, om uiteenlopende redenen. Allograften kunnen patiënten helpen hun mobiliteit terug te krijgen, hun functie te herstellen, een betere levenskwaliteit te genieten en zelfs een leven te redden in het geval van cardiovasculair weefsel of huid.
Allograften behouden belangrijke biologische en biomechanische eigenschappen, die een snellere en betere genezing mogelijk maken.
Omdat er geen tweede operatieplaats nodig is (zoals bij een autograft), kan de genezingstijd over het algemeen korter en minder pijnlijk zijn. Bovendien zijn autografts slechts in beperkte hoeveelheden en uit beperkte delen van het lichaam beschikbaar. Allograften zijn gemakkelijker verkrijgbaar.

Wij gebruiken allograften van pezen gewoonlijk voor chronische spierpeesrupturen van de m. pectoralis major en de m. biceps bij de elleboog. Een allograft wordt alleen gebruikt als een directe reparatie niet mogelijk is.

Wat kunt u na de operatie verwachten

Na de operatie moet uw lichaam beginnen met het natuurlijke proces van peesgenezing. Het allograftweefsel fungeert als een steiger of steunsysteem dat de ingroei van peescellen mogelijk maakt en de vorming van nieuwe pees bevordert. Uiteindelijk wordt het allograftweefsel vervangen door uw eigen nieuwe peesweefsel. Dit is het einddoel van transplantatie.

Is het veilig?

Om ervoor te zorgen dat het gedoneerde weefsel zo min mogelijk gezondheidsrisico’s oplevert, wordt een bloedmonster van de donor op het volgende getest:

  • Bloedtests op HIV, Hepatitis en Syfilis
  • Procedures om de afwezigheid van bacteriën en schimmels te garanderen

Alle tests worden uitgevoerd in door de overheid gecertificeerde (of gelijkwaardige) laboratoria volgens zeer strenge normen en voorschriften.
Het allograftweefsel wordt verwerkt om alle celinhoud te verwijderen en elk risico van infectieoverdracht en weefselafstoting uit te sluiten. Hierdoor is het risico van ziekteoverdracht uiterst gering.
Musculoskeletaal (bot en pees) weefsel wordt geprepareerd in speciale gecontroleerde (cleanroom) verwerkingssuites. Chemische (virucidale en bactericide) middelen dringen door in het transplantaatweefsel en helpen de mogelijke overdracht van ziekten aanzienlijk te beperken.
Het transplantaat wordt gesteriliseerd en het weefsel wordt zorgvuldig cryobewaard (bevroren in een gecontroleerd tempo) in een poging om de oorspronkelijke structurele en biologische integriteit van het transplantaat te behouden.
Kwaliteitsborgingscontroles worden dan uitgevoerd, met inbegrip van aerobe en anaerobe culturen en alle toepasselijke aanvullende tests. Ten slotte worden alle donordossiers bekeken om te bepalen of de donor in aanmerking komt voor transplantatie.
Het relatieve risico bepalen
Het risico op hepatitis B na bloedtransfusie is 1/63.000. Het risico op hepatitis C is 1/100.000, en het risico op HIV is 1/1.000.000. Het risico op HIV na bottransplantatie is 1/1.500.000. Het risico van HIV na transplantatie van weke delen is 1/1.600.000 met secundaire sterilisatie.
Om dit in het juiste perspectief te plaatsen, moet men bedenken dat het risico van overlijden door zwangerschap 1/10.000 is, het risico van overlijden door toediening van penicilline 1/30.000 is, en het risico van overlijden door orale anticonceptie 1/50.000 is. In feite kan het gevaarlijker zijn om naar het ziekenhuis te rijden dan een bottransplantatie in het ziekenhuis te ondergaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.