Zyprexa

Gedragsklasse: Atypisch antipsychoticum, Thienobenzodiazepinen

Inhoudsopgave

 • Overzicht
 • Hoe innemen
 • Bijwerkingen
 • Waarschuwingen &Voorzorgsmaatregelen
 • Gedragsinteracties
 • Dosering &Verloren dosering
 • Opbergen
 • zwangerschap of verpleging
 • Meer informatie

Overzicht

Zyprexa (olanzapine) is een atypisch antipsychotisch geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van psychotische aandoeningen zoals bipolaire stoornis (manische depressie) en schizofrenie. Het wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en kinderen die ten minste 13 jaar oud zijn. Olanzapine kan ook worden gebruikt om braken of misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie, een behandeling met medicijnen tegen kanker, te voorkomen.

Het wordt soms gebruikt in combinatie met andere antidepressiva of antipsychotische medicijnen.

Deze informatie is alleen voor educatieve doeleinden. Niet elke bekende bijwerking, bijwerking of wisselwerking tussen geneesmiddelen is in deze database opgenomen. Als u vragen heeft over uw medicijnen, praat dan met uw zorgverlener.

Dit geneesmiddel herstelt een verstoring van het evenwicht van twee belangrijke zenuwtransmitters (dopamine en serotonine).

Hoe in te nemen

Dit geneesmiddel moet elke dag op hetzelfde tijdstip worden ingenomen. Dit geneesmiddel kan worden fijngemaakt en met voedsel worden ingenomen. U mag geen grapefruitsap drinken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Bijwerkingen

Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel zijn onder meer:

 • veranderingen in gewicht, gewichtstoename
 • agitatie
 • rugpijn
 • constipatie
 • vermoeidheid
 • licht in het hoofd
 • duizeligheid
 • maagklachten
 • droge mond
 • abnormaal looppatroon

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last heeft van:

 • oedeem (vocht vasthouden)
 • bloedige of troebele urine
 • bonzen in de oren
 • moeilijk spreken
 • hoofdpijn
 • meer knipperen of ooglidkrampen
 • spieren trillen, schokken, of stijfheid
 • pijn in de blaas
 • geheugenverlies
 • zwakte in de armen/benen
 • benauwdheid op de borst

Waarschuwingen &Voorzorgsmaatregelen

 • NIET olanzapine innemen als u eerder een allergische reactie heeft gehad tijdens het innemen van olanzapine.
 • Tel uw arts als u tabaksproducten gebruikt. Het roken van sigaretten kan de werkzaamheid van dit geneesmiddel verminderen.
 • Vertel het uw arts als u een voorgeschiedenis heeft van borstkanker, een aanvalsstoornis, moeilijkheden met urineren, leveraandoeningen, lage bloeddruk, hartaandoeningen, nauwe hoek glaucoom, of als u problemen heeft met slikken.
 • U mag NIET autorijden en uw activiteiten moeten worden beperkt als gevolg van slaperigheid of duizeligheid die kan worden veroorzaakt door het innemen van dit geneesmiddel.
 • Drink elke dag voldoende water tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Gebruik GEEN langdurige tijd in de zon; dit geneesmiddel kan u vatbaar maken voor een hitteberoerte. Drink veel vocht bij warm weer en kleed u luchtig.
 • Als u van plan bent om in de nabije toekomst een operatie onder algehele of spinale anesthesie te ondergaan, overleg dan eerst met uw arts.
 • Voor een overdosis moet u onmiddellijk medische hulp inroepen. Neem voor niet-spoedeisende gevallen contact op met uw lokale of regionale antigifcentrum op 1-800-222-1222.

Drugsinteracties

Het gebruik van andere kalmerende geneesmiddelen met olanzapine kan leiden tot extra slaperige effecten. Carbamazepine (Tegretol) kan leiden tot een 50% verwijdering van olanzapine uit het lichaam. Bepaalde antibiotica, (fluroquinolonen), fluvoxamine (Luvox) kunnen toxiciteit van olanzapine veroorzaken. Geneesmiddelen die de werking van olanzapine verminderen zijn omeprazol (Prilosec) en rifampine. Praat met uw arts of apotheker als u lithium gebruikt of verdere vragen heeft over geneesmiddelinteracties met dit geneesmiddel.

Dosering & Gemiste dosering

Zyprexa kan worden ingenomen op een volle of lege maag en moet precies worden ingenomen zoals voorgeschreven door uw arts.

Het is beschikbaar in tabletvorm in stappen van 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg.

Het is ook beschikbaar als een desintegrerende tablet in 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg. Deze tablet lost op in de mond.

Een injectie met onmiddellijke afgifte is ook beschikbaar, en deze wordt geleverd in injectieflacons van 10 mg.

De tablet of de desintegrerende tablet moet op hetzelfde tijdstip worden ingenomen, eenmaal per dag.

Droog uw handen goed af voordat u de desintegrerende tablet hanteert. Pel de folieverpakking terug en leg de pil direct op uw tong. Probeer de pil niet door de folie heen te duwen. De tablet zal snel oplossen; u hoeft geen vloeistof te drinken.

Neem uw volgende dosis zodra u eraan denkt. Als het tijd is voor uw volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over en gaat u terug naar uw normale schema. Neem geen dubbele dosis of extra geneesmiddel om de gemiste dosis in te halen.

Opbergen

Bewaar dit geneesmiddel in de verpakking waarin het werd geleverd, goed gesloten, en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het bij kamertemperatuur en uit de buurt van overmatige warmte en vocht (bij voorkeur niet in de badkamer). Gooi medicijnen die verouderd of niet meer nodig zijn weg.

Zwangerschap/verloskunde

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of denkt zwanger te worden of als u borstvoeding geeft. Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.