Co zawiera kwerenda numeru Social Security?

Kontrole przed zatrudnieniem są niezbędnym narzędziem dla specjalistów ds. zasobów ludzkich, a SSN Trace jest kluczowym elementem udanej kontroli. Prześwietlenia dostarczają menedżerom zatrudniającym kluczowych informacji o kandydatach, które muszą być uwzględnione w decyzjach dotyczących zatrudnienia.

Podstawą prześwietlenia jest przeszukanie historii karnej. Menedżerowie zatrudniający muszą wiedzieć, czy kandydat był karany, a jeśli tak, to w jaki sposób zarzuty i wyroki mogą odnosić się do pracy, o którą ubiega się kandydat.

Menedżerowie zatrudniający mogą zwiększyć moc wyszukiwania w rejestrze karnym, przeprowadzając również SSN Trace. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co jest zawarte w SSN Trace.

Wyszukiwanie rejestrów karnych i SSN

Istnieje kilka powodów, dla których wyszukiwanie rejestrów karnych jest kluczowe dla firm:

  • Kandydaci z pewną przeszłością kryminalną mogą nie kwalifikować się do pracy z wrażliwymi populacjami.
  • Kandydaci z rejestrów karnych mogą narazić pracowników i klientów na niebezpieczne zachowanie i przemoc.
  • Kandydaci z przeszłością kryminalną mogą pozostawić firmę na ryzyko potencjalnych oszustw i kradzieży.
  • Twoja firma może być pociągnięta do odpowiedzialności za działania swoich pracowników. Jeśli pracownik z przeszłością kryminalną popełnia przestępstwo podczas ich zatrudnienia, Twoja firma może zostać pozwana za zaniedbania w zatrudnieniu.
  • Czasami kandydaci do pracy dostarczają potencjalnym pracodawcom fałszywe lub nieważne numery Social Security w celu ukrycia negatywnych informacji o ich przeszłości.

Każdy z tych scenariuszy dotyczy kandydatów na stanowiska zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze godzin, a także pracowników stałych i tymczasowych. Przeprowadzenie Social Security Number Search może pomóc zidentyfikować te zagrożenia i uniknąć oszustw, zaniedbań i kosztownych praktyk zatrudniania.

Jak Ślady SSN pomagają firmom?

Pre-employment background checks może pomóc chronić Twoją firmę, pracowników i klientów oraz zapewnić, że masz najlepsze talenty w swojej organizacji. Wyszukiwanie w rejestrach karnych musi być kompleksowe, aby uzyskać najbardziej kompletny obraz przeszłości kandydata.

Śledzenie SSN poszerza zakres wyszukiwania historii karnej. Wyszukiwanie to pomaga zidentyfikować dodatkowe nazwiska lub pseudonimy związane z numerem Social Security Number (SSN) kandydata, a także jurysdykcje, w których kandydat mógł mieszkać i pracować, a których nie ujawnił.

SNN Trace dopasowuje numer Social Security Number kandydata do wydanego nazwiska i może dostarczyć znanych pseudonimów. To wyszukiwanie może pomóc odkryć przestępstwa popełnione przez osobę, która zmieniła swoje nazwisko lub przyjęła nazwisko poślubione.

An SSN Trace może również ujawnić dodatkowe nieujawnione miejsca, w których wnioskodawca mieszkał. SSN Trace dostarcza aktualny adres wnioskodawcy i wiele znanych adresów z okresu siedmiu lat. Jest to doskonały sposób, aby upewnić się, że wszystkie jurysdykcje, w których wnioskodawca mieszkał, są uwzględnione w przeszukiwaniu rejestrów karnych.

Śledzenie SSN może również ujawnić oszustwo. Na przykład, wnioskodawca może próbować użyć numeru Social Security Number, który nigdy nie został wydany w celu ukrycia swojej przeszłości. W innych przypadkach, złodzieje tożsamości mogą próbować użyć numeru, który należy do kogoś innego.

Ogółem, SSN Trace jest skutecznym sposobem na odkrycie krytycznych informacji o kandydatach do pracy i może zmniejszyć ryzyko zatrudnienia. To wyszukiwanie zapewnia niedrogi sposób na uzyskanie bardziej kompletnego i dokładnego profilu potencjalnego pracownika, zanim wprowadzisz go do swojej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.