Hebrews 4King James Version

Sabatowy odpoczynek dla ludu Bożego

4 Dlatego też, ponieważ obietnica wejścia do jego odpoczynku nadal obowiązuje, uważajmy, aby nie okazało się, że ktoś z was nie dotrzymał jej.(A) 2 Albowiem i nam zwiastowano dobrą nowinę, tak jak im; lecz poselstwo, które usłyszeli, nie miało dla nich żadnej wartości, ponieważ nie podzielali wiary tych, którzy byli posłuszni.(B) 3 Teraz my, którzy uwierzyliśmy, wchodzimy do tego odpoczynku, tak jak Bóg powiedział,

„Tak oświadczyłem pod przysięgą w moim gniewie,
„Oni nigdy nie wejdą do mojego odpoczynku.”(C)

A przecież jego dzieła są skończone od stworzenia świata. 4 Gdzieś bowiem wypowiedział się o siódmym dniu w tych słowach: „Siódmego dnia Bóg odpoczął od wszystkich swoich dzieł”.(D) 5 I znowu w powyższym fragmencie mówi: „Nigdy nie wejdą do mojego odpoczynku”.(E)

6 Dlatego, ponieważ dla niektórych pozostaje jeszcze wejście do tego odpoczynku i ponieważ ci, którzy dawniej mieli zwiastowaną dobrą nowinę, nie weszli do niego z powodu swego nieposłuszeństwa,(F) 7 Bóg ponownie wyznaczył pewien dzień, nazywając go „dzisiaj”. Uczynił to, gdy długo później przemówił przez Dawida, jak w cytowanym już fragmencie:

„Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos,
nie zatwardzajcie serc waszych.”(G)

8 Gdyby bowiem Jozue dał im odpoczynek,(H) Bóg nie mówiłby(I) później o innym dniu. 9 Pozostaje więc odpoczynek szabatowy dla ludu Bożego; 10 każdy bowiem, kto wchodzi do odpoczynku Bożego, odpoczywa także od swoich uczynków,(J) tak jak Bóg od swoich.(K) 11 Dołóżmy więc wszelkich starań, aby wejść do tego odpoczynku, aby nikt nie zginął, idąc za ich przykładem nieposłuszeństwa.(L)

12 Albowiem słowo Boże(M) jest żywe(N) i czynne.(O) ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,(P) przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku; osądza myśli i postawy serca.(Q) 13 Nic w całym stworzeniu nie jest ukryte przed wzrokiem Boga.(R) Wszystko jest odkryte i obnażone przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę.

Jezus Wielki Arcykapłan

14 Dlatego, ponieważ mamy wielkiego arcykapłana(S), który wstąpił do nieba,(T) Jezusa, Syna Bożego,(U) trzymajmy się mocno wiary, którą wyznajemy.(V) 15 Nie mamy bowiem arcykapłana(W), który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz mamy tego, który był kuszony na wszystkie sposoby, tak jak my(X)- a jednak nie zgrzeszył.(Y) 16 Przystąpmy więc z ufnością(Z) do tronu łaski Bożej,(AA) abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w potrzebie.(

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.