Kofi Annan

Kofi AnnanKofi Annan był sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w latach 1997-2006. Był pierwszym czarnoskórym Afrykańczykiem na tym stanowisku. Annan był zawodowym dyplomatą, który znał angielski i francuski, a także kilka języków afrykańskich. Cieszył się dużym szacunkiem w społeczności międzynarodowej. Dyplomata to ktoś, kto pomaga ludziom i krajom pokojowo współpracować.

Kofi Annan urodził się w Kumasi, w Ghanie, 8 kwietnia 1938 roku. Jego ojciec był gubernatorem prowincji Ashanti i wodzem ludu Fante. Annan wygrał stypendium na studia w Stanach Zjednoczonych. Później studiował stosunki międzynarodowe w Institute for Advanced International Studies w Genewie, Szwajcaria.

Annan spędził większość swojej kariery pracując dla ONZ. Jego pierwszym stanowiskiem było stanowisko urzędnika budżetowego w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie. Później kierował operacjami pokojowymi w kilku krajach, w tym w Burundi, Somalii i Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Konga). Pełnił również funkcję specjalnego przedstawiciela ONZ w byłej Jugosławii.

Sekretarz generalny Kofi Annan spotyka się z Jane Goodall w siedzibie ONZ. Goodall, ekspertka od ...W 1996 roku Annan został siódmym stałym sekretarzem generalnym ONZ. Pracował nad poprawą stosunków ONZ z krajami członkowskimi, nad położeniem kresu łamaniu praw człowieka na świecie oraz nad zwalczaniem wirusa AIDS, zwłaszcza w Afryce. Annan próbował również poprawić pozycję kobiet, które pracowały w Sekretariacie ONZ.

W czerwcu 2001 roku Annan został mianowany na drugą kadencję jako sekretarz generalny. Jeszcze w tym samym roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Nagrodę tę podzielił z ONZ. Kadencja Annana zakończyła się w 2006 roku. W 2007 r. założył on Fundację Kofiego Annana. Organizacja ta zajmuje się promowaniem pokoju, praw człowieka i rządów prawa. Annan kontynuował także pracę dyplomatyczną. Wyjeżdżał do Kenii, Syrii i innych krajów w celu rozwiązywania sporów. Annan był także liderem Sojuszu na rzecz Zielonej Rewolucji w Afryce. W tej roli pomagał rolnikom w Afryce produkować więcej żywności i chronić środowisko. Annan zmarł 18 sierpnia 2018 r.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.