Top Reasons to Condition Your Hair

© 2020 HairClub. Wszelkie prawa zastrzeżone. HairClub®, HairClub For Men®, HairClub For Women®, HairClub For Men and Women®, Maxxam®, Trima®, HairClub For Kids®, EXT®, EXT Extreme Hair Therapy®, Strand-by-Strand®, Polyfuse®, Xtrands®, Xtrands+® i Strand Builder® są zarejestrowanymi znakami towarowymi HairClub For Men, Ltd., Inc.

**Profesjonalne usługi przeszczepu włosów świadczone przez lekarzy stowarzyszonych z Bosley Medical Group. Należy pamiętać, że w Bosley® nie wykonuje się żadnych zabiegów, dopóki pacjent nie zostanie zbadany, zdiagnozowany i zaakceptowany do leczenia przez lekarza Bosley. Wyniki mogą się różnić.

Polityka prywatności i Warunki korzystania z witryny HairClub określają warunki, na jakich można uzyskać dostęp do naszej witryny i korzystać z niej. Dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej daje firmie HairClub świadomość, że użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad polityki prywatności i warunków korzystania HairClub oraz obowiązującego prawa federalnego, stanowego lub prowincjonalnego, w zależności od przypadku, obowiązującego w momencie korzystania z tej strony. Warunki zawarte w Polityce Prywatności i Warunkach Korzystania nie podlegają negocjacjom. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków zawartych w naszej Polityce prywatności lub Warunkach użytkowania lub nie jesteś prawnie zdolny do zawierania umów w swoim miejscu zamieszkania ze względu na swój wiek (masz mniej niż 18 lat) lub inne, nie powinieneś uzyskiwać dostępu lub korzystać z witryny HairClub w żadnym celu.

Jeśli masz problemy z dostępnością tej witryny, zadzwoń do nas pod numer 888-875-0538, a my możemy pomóc!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.