Evrei 4King James Version

O odihnă de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu

4 Așadar, de vreme ce promisiunea de a intra în odihna Lui este încă valabilă, să fim atenți ca niciunul dintre voi să nu fie găsit că a fost lipsit de ea.(A) 2 Căci și nouă ni s-a vestit vestea cea bună, la fel ca și lor; dar mesajul pe care l-au auzit nu a avut nicio valoare pentru ei, pentru că nu au avut parte de credința celor care au ascultat.(B) 3 Acum, noi, cei care am crezut, intrăm în acea odihnă, așa cum a spus Dumnezeu,

„Așa am declarat cu jurământ, în mânia Mea:
‘Ei nu vor intra niciodată în odihna Mea’.”(C)

Și totuși lucrările Lui au fost terminate de la crearea lumii. 4 Căci undeva a vorbit despre ziua a șaptea în aceste cuvinte: „În ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Sale.”(D) 5 Și iarăși în pasajul de mai sus spune: „Nu vor intra niciodată în odihna Mea.”(E)

6 De aceea, întrucât mai rămâne ca unii să intre în această odihnă și întrucât cei cărora li s-a vestit odinioară vestea cea bună nu au intrat din cauza neascultării lor(F) 7, Dumnezeu a stabilit din nou o anumită zi, numind-o „Astăzi”. Acest lucru l-a făcut atunci când, mult timp mai târziu, a vorbit prin David, ca în pasajul deja citat:

„Astăzi, dacă auziți glasul lui,
nu vă împietriți inimile.”(G)

8 Căci dacă Iosua le-ar fi dat odihnă(H), Dumnezeu nu ar fi vorbit(I) mai târziu despre o altă zi. 9 Rămâne, așadar, o odihnă de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu; 10 căci oricine intră în odihna lui Dumnezeu se odihnește și el de faptele sale(J), așa cum Dumnezeu a făcut-o de ale lui(K). 11 Să ne străduim, așadar, să intrăm în această odihnă, pentru ca nimeni să nu piară urmând exemplul lor de neascultare.(L)

12 Căci cuvântul lui Dumnezeu(M) este viu(N) și activ(O) Mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri(P), el pătrunde până la despărțirea sufletului și a spiritului, a încheieturilor și a măduvei; el judecă gândurile și atitudinile inimii(Q) 13 Nimic în toată creația nu este ascuns de ochii lui Dumnezeu.(R) Totul este descoperit și expus înaintea ochilor celui căruia trebuie să dăm socoteală.

Iisus, marele mare preot

14 De aceea, întrucât avem un mare preot(S) care s-a înălțat la cer,(T) Isus, Fiul lui Dumnezeu,(U) să ne ținem cu tărie de credința pe care o mărturisim.(V) 15 Căci noi nu avem un mare preot(W) care nu este capabil să empatizeze cu slăbiciunile noastre, ci avem unul care a fost ispitit în toate felurile, așa cum suntem și noi(X) – și totuși nu a păcătuit(Y). 16 Să ne apropiem, așadar, cu încredere(Z) de tronul harului lui Dumnezeu(AA), ca să primim îndurare și să găsim harul care să ne ajute în vreme de nevoie(AA).

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.