Introduktion till Active Directory

Vad är Active Directory?

Active Directory (AD) är en teknik som skapats av Microsoft för att tillhandahålla nätverkstjänster, inklusive LDAP-katalogtjänster, Kerberos-baserad autentisering, DNS-namngivning, säker åtkomst till resurser med mera. Active Directory använder en enda Jet-databas som en mängd olika tjänster och program kan använda för att få tillgång till och lagra en mängd olika uppgifter. Active Directory används av systemadministratörer för att lagra information om användare, tilldela säkerhetsprinciper och distribuera programvara. AD används i många olika typer och storlekar av miljöer, från mycket små (ett dussin användare) till hundratusentals användare i en global miljö.

I den här handledningen kommer du att lära dig den grundläggande strukturen för Active Directory, få en förståelse för hur Active Directory fungerar, lära dig hur Active Directory installeras och lära dig komponenterna i AD.

Den här handledningen är uppdelad i de här avsnitten:

Vad är Active Directory: En översikt över Active Directory och dess användning i tekniska miljöer.

Active Directory Structure: Lär dig grunderna i AD, dess komponenter (t.ex. domäner, domänkontrollanter, förtroenderelationer, skogar, organisatoriska enheter etc.), hierarkier inom AD och DNS.

Hur du installerar Active Directory: Active Directory-installationen är inte komplicerad i sin process, men kan bli svår i framtiden om du inte planerar installationen på rätt sätt. Lär dig de knep och tips du behöver känna till för att planera en AD-installation på rätt sätt och varför administratörer installerar AD på det sätt de gör.

Denna kostnadsfria Active Directory-handledning är inte en heltäckande handledning i ämnet, utan en introduktion till Active Directory och dess struktur och användning.

Vem vänder sig den här handledningen till?

Den här handledningen är inriktad på juniora systemadministratörer och PC-tekniker, även om den kan användas av alla som vill öka sina kunskaper om Active Directory och hur det fungerar. Den här handledningen lär dig byggstenarna i Active Directory och hur du installerar Active Directory. Om du strävar efter en IT-karriär är den här handledningen ett bra steg mot systemadministration och arkitektur.

Du kan starta handledningen, eller om du vill granska den offline har vi gjort den tillgänglig i PDF-format för endast 12,95 dollar för att hjälpa till att skjuta upp våra kostnader. Detta är samma fantastiska handledning, men i ett lättläst format så att du kan gå igenom den i lugn och ro eller skriva ut den. Det är en omedelbar nedladdning och lätt att köpa via PayPal. Om du vill komma vidare i din karriär och lära dig Active Directory är detta den perfekta e-boken för dig!

Access: Direktnedladdning
Filtyp: PDF

Pris: $12.95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.