Kompatibilita Hada a Opice

Had a Opice jsou kontroverzní, ale plodné intelektuální spojení. Protikladné povahy, temperamenty, životní názory lidí znamení se zdají být nepřekonatelnou překážkou na cestě k harmonické souhře. Hadi jsou erudovaní, elegantní, milují luxus, cení si rodinných vazeb. Nebojí se problémů, jsou skoupí na emoce. Životní motto „chladnokrevných“ zní, že není děsivé padnout, není děsivé snažit se povstat. Opice jsou krásné, impulzivní, přelétavé. Jsou lhostejné ke každodennímu životu, vyhýbají se osobní náklonnosti. Problémy řeší metodou sebelikvidace – buď počkají, až se vše vyřeší samo, nebo odejdou. Jedinou životní hodnotou Opice je její vlastní osoba.

Horoskop kompatibility pro Hada a Opici

Horoskop zároveň ujišťuje, že vzájemná inteligence, rozvaha, moudrost spojují zástupce zvěrokruhu jako cementová malta zdivo. Kompatibilita Hada s Opicí přímo závisí na touze lidí spolupracovat, ochotě ke kompromisům. Zároveň se Opice bude muset vážně zamyslet nad svým vlastním chováním. Schopnost zpacifikovat nesčetné touhy je přímo úměrná blahobytu svazku. Tajemství kompatibility spočívá v trpělivosti Hada. Lidem ve znamení je spolu dobře. Spojuje je vzájemná vnitřní síla, touha po duchovní blízkosti v komunikaci. Vztahy jsou postaveny na rovnosti, důvěře a upřímnosti.

Čínský horoskop neslibuje bezoblačnou spolupráci. Kamenem úrazu ve dvojici bude boj o vedoucí postavení. Zástupci zvěrokruhu jsou ochotni předat otěže vlády partnerovi jen z logických důvodů. Navíc jedna věc zůstane nezměněna – vzájemný prospěch ze spolupráce. Ať už bude bonus jakýkoli – materiální, duchovní, společenský – na jeho přítomnosti záleží. Horoskop kompatibility Hada a Opice je příznivý, pokud jsou partneři upřímně nakloněni vzájemné spolupráci. Jsme připraveni nejen klást podmínky, ale také brát ohled na potřeby protistrany. Hvězdy ujišťují, že vzájemná intuice pomůže obejít útesy řeky života a umožní pohodlné „plavání“. Úroveň kompatibility upravuje pohlaví partnerů.

Hadí muž a Opičí žena

Hadí muž je tajemné povahy. Galantní rytíř skoupý na city. Určitě dosáhne toho, co chce, umí vydělat peníze. Mimořádně žárlivý, náročný na vyvolenou. Zároveň není spokojen s italskými scénami. Po vyjádření vlastního postoje si přeje – trpělivě čeká. Když si uvědomí, že konsenzus není možný, zmizí. Opičí žena ho přitahuje od okamžiku, kdy pozná její um, originalitu, oddanost, společenskost. I když děsí nelogickým jednáním, ohromující emocionalitou. Kompatibilita páru muže Hada a ženy Opice závisí na schopnosti dámy vzdát se osobní svobody. Smířit se s tím, že milovaný má pod kontrolou každý krok. Mazanost a předvídavost partnera vzbuzuje naději na blaho svazku. Horoskop však upozorňuje, že žena tohoto znamení je na takovou oběť připravena jen tehdy, když s vyvoleným prožije upřímnou lásku založenou na duchovní jednotě.

Žena Had a muž Opice

Žena Had je ztělesněním elegance, moudrosti, klidu. Tajemná dáma svýma očima okouzlí impulzivního muže Opici. Kosmické přitažlivosti se nelze vyhnout. Proto román začíná rychle. Horoskop však varuje – po několika měsících komunikace se kouzlo přátel drží pevně. Naprostá kontrola nad životem milované však odpuzuje, přivádí svobodomyslného gentlemana k zuřivosti. Zároveň se oba snaží nesouhlasit, ale předělat jeden druhého. Slučitelnost svazku ženy Hada a muže Opice je příznivá, pokud účastníci odmítnou bojovat. Budou si pamatovat, že spolu skončili díky vzájemné lásce a duševní blízkosti. Horoskop radí dámě, aby přijala volnou povahu vyvoleného. Po získání svobody se ji muž tohoto znamení sám bude snažit omezit v náručí svého milovaného přítele. Hvězdy doporučují, aby se partner uchýlil k vrozenému smyslu pro humor. Dobrý vtip roztaje srdce „sněhové královny“. Ale ostré výčitky, výsměch povedou k rozchodu.

Podnikatelská kompatibilita Hada a Opice

Podnikatelský horoskop předpovídá příznivou kompatibilitu partnerů. Vzájemné odhodlání a tvrdá práce napomohou k dosažení požadovaného výsledku. Opice vidí, že dosáhne zisku. Had ví, jak jednat. Společné podnikání zástupců zvěrokruhu je výnosnou událostí. Horoskop však varuje, že kompatibilita Hada s Opicí v práci bude otřesena, pokud se partneři zpočátku nedohodnou na pravomocích. Touha po vůdcovství je vlastní oběma, ale kolega prvního znamení je připraven vzdát se postavení vůdce, pokud existují přesvědčivé argumenty.

Přátelství Hada a Opice je častým jevem. Pouze v kamarádství nechybí vřelost, opravdové vzájemné porozumění. Lidé spolupracují při prosazování nějakého osobního zájmu. Například materiální – když je v okruhu přátel „potřebná“ osoba, která pomáhá řešit nějaký problém, prosazovat se. Častěji však zástupce zvěrokruhu spojuje tvůrčí aspekt – společná návštěva divadel, muzeí, filozofické rozhovory nad šálkem elitní kávy. Kompatibilita Hada a Opice v přátelství je založena na vzájemné touze komunikovat s osobou stejné inteligence. Taková interakce harmonizuje vnitřní stav přátel.

Milostná kompatibilita Hada a Opice

Milostný horoskop předpovídá vášnivý románek, rychlý rozvoj vztahů. Had a Opice cítí, že vyvolený je hoden o něj bojovat. V první fázi zamilovaní skrývají svůj skutečný názor, snaží se vypadat, že nejsou tím, kým v podstatě jsou. Ti první nedávají najevo osudovou žárlivost. Druhá – předstírají, že jsou lhostejní k projevům pozornosti ze strany ostatních obdivovatelů. Po několika měsících komunikace herní rozbuška zmizí. Kompatibilita Hada s Opicí v lásce bude otřesena. Horoskop ujišťuje, že upřímná touha milenců zachovat svazek pomůže vyřešit neshody. Lidé znamení jsou přece chytří, moudří a prozíraví.

Vztahy v páru se budou vyvíjet příznivě, pokud se partneři dohodnou na řadě podmínek. Had přesvědčený o vlastní dokonalosti bude muset připustit, že vyvolený má podobné duševní, tvůrčí, obchodní schopnosti. Konkurence je irelevantní. Horoskop radí „chladnokrevným“ budovat vztahy na základě rovnosti, důvěry. Opici, která si je jistá vlastní neodolatelností, se doporučuje přehodnotit své chování. Touha být středem pozornosti, vzbuzovat zájem druhých a opačného pohlaví – nepotěší žárlivého partnera. Had nebude bojovat o místo vedle své milované osoby. Prostě přestane spolupracovat. Kompatibilita Hada a Opice ve vztahu přímo závisí na touze milenců být spolu.

Sexuální kompatibilita Hada a Opice

Horoskop věří, že bezvadná sexuální kompatibilita milenců významně přispívá k posílení vztahů. Vnější život Hada a Opice připomíná divadelní hru spojenou se změnou masek v závislosti na situaci. Což se nedá říci o intimní stránce vztahu. V ložnici milenci odhalují nejen tělo, ale i duši. Duchovní jednota v sexu je nezbytnou podmínkou kontaktu. Proto se v posteli představitelů znamení Hada nikdy neobjeví náhodný člověk. Intimita je pokračováním důvěrného vztahu, smyslné náklonnosti, touhy užít si jeden druhého naplno.

Intimní horoskop poznamenává, že milenci cítí shodu sexuálních preferencí od prvních minut komunikace. Opici vzrušuje milencova strnulost. Rodí se touha otevřít vyvolené svět smyslových vjemů. Něha, náklonnost, péče partnera osvobozuje. Had intuitivně cítí upřímnost svého milovaného, opětuje ji. Kompatibilita Hada s Opicí v posteli vysvětluje vzájemnou touhu milenců užívat si intimní komunikaci, vzájemně si poskytovat potěšení. Zároveň každý cítí tajné potřeby milence, snaží se uspokojit touhy. Sexuální kompatibilita partnerů se často stává dalším argumentem ve prospěch založení rodiny.

Rodinná kompatibilita Hada a Opice

Horoskop upozorňuje, že zástupci znamení jdou na matriku vědomě. Rozhodnutí padne blíže ke třiceti letům. Růžový vztah je však iluzí. Často dochází k hádkám, konfliktům. Zvláštností svazku je, že neshody partnery od sebe neodcizují, ale podporují soudržnost. Vzájemná inteligence vám napovídá, abyste našli způsoby harmonické interakce. Manželům se to daří. Kompatibilita Hada a Opice v manželství je založena na duchovní blízkosti partnerů, společném chápání cílů manželství. Lidé jsou přesvědčeni, že rodina je základem blahobytu.

Horoskop vidí – rodinné vztahy jsou nejednoznačné. Had je nešťastný z výstřednosti vyvoleného. Snaží se společníka poučit návodem. Navíc chápe, že povrchní vnímání problémů nebrání družince v jejich plodném řešení. Opice někdy obviňuje vyvoleného, že je chladný. Snaží se vynutit si změnu chování. Zároveň ví, že partner pečlivě skrývá vlastní emocionalitu. Podle horoskopu se kompatibilita Hada s Opicí v rodinném životě stane ideální, pokud se manželé vzdají myšlenky na vzájemné předělávání. Přijetím vzájemných vlastností pocítí manželé harmonii a sílu protikladů.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.