Cirkulær udskridning VS. Total runout

I denne video med spørgsmålslinje gennemgår Brandon forskellene mellem GD&T callouts for cirkularitet, cirkulær runout og total runout.

For at undersøge forskellene i disse begreber er det nyttigt først at gennemgå GD&T-hierarkiet SLOF – Size, Location, Orientation, and Form (størrelse, placering, orientering og form). Når du definerer et element, skal du begynde med at angive størrelsen af et element. Herefter defineres placering, dernæst orientering og til sidst form.

Circularity er et 2D-kald, som kun styrer formen. Den kan ikke refereres til en datumakse. Da den kun styrer formen (hvor rund funktionen er), bør vi til styring af cylindriske funktioner vælge et callout, som også styrer placering og orientering. Det er derfor, at cirkularitet for det meste anvendes som en forfining. Bemærk desuden, at det todimensionelle aspekt af cirkularitet betyder, at hvert tværsnit af emnet kontrolleres uafhængigt af hinanden, uden sammenligning mellem forskellige tværsnit.

Den cirkulære udløbskald (almindeligvis kaldet udløb) kontrollerer placering, orientering og (normalt) form i to dimensioner. En undtagelse er, når størrelsestolerancen er mere streng end udløbstolerancen. I det tilfælde styrer størrelsestolerancen elementets form. I modsætning til cirkularitet kræver cirkulær udløb, at vi angiver en datumakse, som emnet vil blive drejet om. Dette er også en 2D-udskridning, og hvert tværsnit af emnet inspiceres uafhængigt, uden sammenligning mellem forskellige tværsnit. Cirkulært udløb måler variationen af overfladeelementerne, når de roteres i hele elementets vinkeludstrækning omkring datumaksen. Dette måles oftest med en fast drejeindikator. Hvis vi bevæger os langs datumaksen til et andet målepunkt, skal indikatoren nulstilles på ny, så et tværsnit ikke sammenlignes med et andet.

Total runout er 3D-versionen af cirkulær runout. Den samlede runout-værdi er den maksimale variation i hele overfladen, når den er drejet om en datumakse. Dette er en mere streng kontrol, da den tager hensyn til den relative placering og orientering (og eventuelt form) af hele overfladen i stedet for individuelle tværsnit. Den samlede udskridning kan kontrolleres med en måler ved at dreje emnet og svinge frem og tilbage langs datumaksen, mens man måler den maksimale og minimale afvigelse for hele overfladen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.