operaatio sairaala-aiheessa

From Longman Dictionary of Contemporary English operationop‧e‧ra‧tion /ˌɒpəˈreɪʃən $ ˌɑːp-/ ●●● S1 W1 noun 1 medical MH the process of cutting into someone’s body to repair or remove a part that is damaged operation on She’s going to need an operation on her nilkka.syöpäleikkausoperaatiooperaatio tehdä jotain Hänelle tehtiin leikkaus aivojen turvotuksen vähentämiseksi.2 business/organization BBBUSINESS a business, company, or organization The firm set up its own property development operation. a microchip manufacturing operation Nolan and Barnes were both involved in the operation. 3 työ/toiminta BBWORK THAT somebody DOES yrityksen tai organisaation tekemä työ tai toiminta tai tämän työn tekemisen prosessi Monet pienyritykset epäonnistuvat ensimmäisen toimintavuoden aikana. Education Business Partnership on toiminut vuodesta 1989 lähtien. 4 actions DO something/TAKE ACTION joukko suunniteltuja toimia tai toimintoja tiettyä tarkoitusta varten YK:n pelastusoperaatio alkoi pian aamunkoiton jälkeen. 5 kone/järjestelmä TYÖKYKYINEN/ EI RIKOTTU tapa, jolla koneen tai järjestelmän osat toimivat yhdessä, tai prosessi, jolla kone tai järjestelmä saadaan toimimaan Lentokoneen moottorin toiminta oli normaalia. toiminnassa Suojavaatetus on käytettävä, kun kone on toiminnassa. Laitteessa on yksi painike, joka mahdollistaa helpon käytön. Ennen tehtaan toiminnan aloittamista on tehtävä huolelliset tarkastukset. Uusi sijoitusjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1999. 6 periaate/laki/suunnitelma jne. VAIKUTTAA/VAIKUTTAA tapaan, jolla jokin asia, kuten periaate tai laki, toimii tai vaikuttaa toiminnassa selkeä esimerkki painovoimalaki toiminnassa tulee/menee käyttöön (=alkaa vaikuttaa) Uusi sääntö tulee voimaan 1. helmikuuta.laittaa/ottaa jotain käyttöön (=saada jotain toimimaan) Järjestelmä otetaan käyttöön, jotta nähdään, miten muutokset toimisivat. 7 military/police action PMSCP suunniteltu sotilas- tai poliisitoimi, erityisesti sellainen, johon osallistuu paljon ihmisiä Britannia toteuttaa yhteisen sotilasoperaation Yhdysvaltojen kanssa.8 tietokoneet TD tietokoneen suorittama toiminta KOLLOKAATIOSANATleikkaus (myös leikkaus muodollinen)Harrisille tehtiin lonkkaleikkaus lokakuussa.Hänelle on tehty 50 leikkausta syntymästä lähtien.tehdä/tehdä leikkaus (myös suorittaa leikkaus muodollinen)Leikkauksen suoritti Papworthin sairaalassa työskentelevä kirurgiryhmä.Olen tehnyt tämän leikkauksen satoja kertoja.toipua leikkauksestaMies toipuu hätäleikkauksesta, kun hänen lemmikkikoiransa oli hyökännyt kimppuunsaMies toipuu kiireellisestä leikkauksesta, kun hänen lemmikkikoiransa kävi hänen kimppuunsa.selviytyä operaatiostaMies on selvinnyt hengissä leikkauksesta, jonka tarkoituksena oli istuttaa hänelle tekosydän.Leikkauksesta selviytyy vain yksi ihminen.ADJEKTIIVI/NOUNA + operaatiopolvi-/sydän-/vatsaleikkaus tms.leikkausHän on melkein täydessä kunnossa polvileikkauksen jälkeen.suuri/pienempi leikkausYksikössä hoidetaan potilaita, jotka toipuvat suurista leikkauksista.hätäleikkausHäneltä jouduttiin poistamaan perna hätäleikkauksessa.a rutiinileikkaus (=leikkaus, joka tehdään usein)a rutiinileikkaus umpilisäkkeen poistamiseksia hengenpelastusleikkausLapselle tehtiin hengenpelastusleikkaus, jossa poistettiin tukos hänen vatsastaan.a elinsiirtoleikkausHän on liian heikko elinsiirtoleikkaukseen.YLEISET VIRHEET ► Älä sano ’ota leikkaus’. Älä sano ’tehdä leikkaus’. Sano tehdä leikkaus tai suorittaa leikkaus. THESAURUSoperation noun the process of cutting into someone’s body to repair or remove a part that is damagedHe had an operation to remove a blood clot from his brain.procedure noun an operation performed in a particular way on a particular part of body. Proseduuria käytetään erityisesti lääketieteellisessä englannissa, esimerkiksi lääkäreiden ja sairaaloissa työskentelevien keskuudessa. Arkikielessä ihmiset sanovat yleensä operationa common surgical procedure The procedure usually takes only a few minutes.transplant noun an operation an operation to remove an organ from one person’s body and put it into the another person’s bodyThere is a lack of donors for heart transplantts.She had to have a kidney transplant. surgery noun medical treatment involving an operationShe required surgery on her right knee.He was taken in for surgery.plastic surgery noun surgery to improve someone’s appearanceThe singer has just had plastic surgery on her nose.bypass noun an operation to make someone’s blood flow passing a part of their heart that is blocked or damaged, often using a vein that has been removed from another part of your bodyHe went into hospital for a triple heart bypass.skin graft an operation to repair an area of skin that has been badly damaged, especially using skin from another part of someone’s bodyHiren jalka oli saanut vakavia palovammoja, ja se saattaa tarvita ihonsiirron. Esimerkkejä korpusoperaatiosta- Polveni leikattiin viime vuonna.- Lääkäri sanoo, että minut on leikattava.- Tällaisilla menettelyillä olisi pyrittävä varmistamaan tehokas toiminta ja raikkaan, puhtaan ilman saanti.- Hän johtaa yhtä Washingtonin vaikutusvaltaisimmista lobbausoperaatioista.- Yksi tällainen aloite on se, joka esitetään kehittyneiden asiantuntijajärjestelmien soveltamisessa lentokoneiden huoltotoimintaan.- Yhteisessä yhdysvaltalaisessa…Meksikon yhteisessä operaatiossa poliisi pidätti 28 ihmistä huumeiden salakuljetuksesta.- Uusi siru pystyy käsittelemään miljoonia operaatioita sekunnissa.- Nämä ovat loton huonoimmat tulokset sitten sen ensimmäisen toimintavuoden.- suuri pelastusoperaatio- Osana pelastusoperaatiota se jätti pankkien määräysvallan vähemmistöosakkeenomistajille.- kannattava tietojen tallennusoperaatio- Hän kritisoi viraston valvontatoimintaa ja väitti sitä epäpäteväksi.- Käske mekaanikkoa tarkistamaan sytytysjärjestelmän toimivuus.- Sotilasasuntojen toimintaa koskevat säännöt kattoivat 800 sivua.- Chris Miller on Fast Drainsin toiminnanohjaaja.- Toisen toimintaryhmän kautta hallitus täydentää ja muuttaa markkinajärjestelmän toimintaa.- Kysy kirurgilta, kuinka monta kertaa hän on suorittanut operaation aiemmin ja millä menestyksellä.- painovoiman lakien toiminta- Ei tiedetä, oliko varastetun auton havainnut partio osa tätä operaatiota.- kurkkuoperaatio operaatio on- Hän sanoo paheksuvansa arvostelijoita, jotka syyttävät hänen operaatiotaan kaikista heidän ongelmistaan.- Asiakastunnus on kirjattava huolellisesti muistiin, ja joko tunnusta tai nimikettä on käytettävä kaikissa myöhemmissä tämän asiakkaan operaatioissa.- Turvallisuusoperaatioon delegaattien suojelemiseksi osallistui noin 12 000 poliisia.- Sen jälkeen he siirtyvät telineoperaatioon kiipeämään Monserratiin.- Hänen liiga-uransa päättyi ennenaikaisesti viime kaudella, kun hän menetti oikean nilkkansa operaatiossa kolme luunpalaa.- Relaatiojärjestelmässä mihin tahansa yhteen tai useampaan relaatioon kohdistuvan operaation tulos on itse relaatio.- Monet kuvankäsittelytietokonejärjestelmät voivat suorittaa useita suoraviivaisia operaatioita näytetylle kuvalle.- Kukin taso tukeutuu operaatioissaan kaikkiin sen alapuolella oleviin tasoihin.ollut toiminnassa- Koululaisten boikotti oli myös ollut toiminnassa vuoden alusta lähtien.- Tämä tasavaltalaisten vallankaappaus toisti kaavan, joka oli ollut toiminnassa 1990-luvun alusta lähtien.- Se on ollut toiminnassa sata vuotta, ja sen eteneminen etenee hyvin hitaasti.- Uusi esisuodatin on ollut toiminnassa nyt neljä viikkoa, eikä virtaus ole muuttunut.- Väliaikainen pohjaveden poistojärjestelmä on ollut toiminnassa useita vuosia, ja se on poistanut 7 miljoonaa gallonaa saastunutta vettä.- Pohjimmiltaan tämä asiakirja saattaa vuodesta 1980 lähtien toiminnassa olleen prosessin neuvoston kanssa tehdyn akkreditointisopimuksen mukaiseksi.- Jos järjestelmä olisi hyväksytty, ensimmäinen kaupallinen sähkösatelliitti olisi saattanut olla toiminnassa vuoteen 2010 mennessä.- Järjestelmä kulkee jo olemassa olevan tunnelin kautta, mutta se ei ole ollut toiminnassa vuoden 1970 jälkeen.tuli käyttöön – Tulitauko tuli voimaan toukokuussa, ja kaikki vakavat taistelut loppuivat.- Danzigin ensimmäinen rautatieyhteys Brombergista kaupungin pääportille tuli käyttöön vuonna 1852.- Huhtikuussa 1990 tulivat voimaan uudistukset, jotka koskivat ensimmäistä mutta eivät toista edellä kuvattua huolenaihetta.- Järjestelmä tuli käyttöön viime viikolla Clevelandin kreivikunnanvaltuuston Middlesbroughin pääkonttorissa.- Molemmat verot tulivat käyttöön ajankohtana, jolloin maa- ja kiinteistöalan noususuhdanne muuttui laskusuhdanteeksi.- Tariffi, joka otettiin käyttöön vuonna 1880, oli suora vastaus. laittaa/bringing something to operation- Konkreettisia tapoja ottaa tämä käyttöön käsiteltiin toimikunnassa ja otettiin käyttöön kesäkuuhun 1971 mennessä.- Hän alkoi kirjoittaa ylös kysymyksiä, joihin hän tarvitsi vastauksen saadakseen suunnitelmansa käyttöön.- Moottori käynnistetään bensiinillä, ja siinä on juuri sen verran imua, että kaasutin saatiin käyntiin.- Laitoimme suunnitelmamme käyntiin ja pysäytimme auton.- Näin on siis periaatteiden laita, jotka on yksilöity arvioinnilla, ja tekniikoiden, joilla ne saatetaan käyntiin.sotilasoperaatio- Yhdenkään jäsenvaltion ei tarvitse osallistua sotilasoperaatioon, jos se ei halua.- Tämä ei ole sotilasoperaatio.- Hänen oli tullut vaikeaksi kuvitella mitään muuta kuin onnistunut lopputulos diplomaattisille ja sotilaallisille operaatioilleen.- Orjat kokoontuivat 30.8.1800, mutta hajosivat, koska raju myrsky ja tulva tekivät sotilaalliset operaatiot mahdottomiksi.- Viikkoja kestäneen suunnittelutyön jälkeen sotilaallisen operaation ensimmäinen vaihe sujui hyvin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.