Hvad har virkelig forvandlet Sahara-ørkenen fra en grøn oase til et ødemark?

Når de fleste mennesker forestiller sig et arketypisk ørkenlandskab – med sin ubarmhjertige sol, bølgende sand og skjulte oaser – tænker de ofte på Sahara. Men for 11.000 år siden ville det, vi i dag kender som verdens største varme ørken, have været uigenkendeligt. Den i dag forklædte nordlige strimmel af Afrika var engang grøn og levende, fyldt med søer, floder, græsmarker og endda skove. Så hvor blev alt det vand af?

Arkæolog David Wright har en idé: Måske har menneskene og deres geder tippet balancen og sat gang i denne dramatiske økologiske forandring. I en ny undersøgelse i tidsskriftet Frontiers in Earth Science argumenterer Wright for, at mennesket kan være svaret på et spørgsmål, der har plaget arkæologer og palæoøkologer i årevis.

Sahara har længe været udsat for periodiske anfald af fugtighed og tørke. Disse udsving skyldes små svingninger i hældningen af Jordens baneakse, som igen ændrer den vinkel, hvormed solstrålingen trænger ind i atmosfæren. Med gentagne mellemrum gennem Jordens historie har der været mere energi, der er strømmet ind fra solen i den vestafrikanske monsun-sæson, og i disse perioder – kendt som afrikanske fugtige perioder – falder der meget mere regn ned over Nordafrika.

Med mere regn får regionen mere grønt og floder og søer. Alt dette har været kendt i årtier. Men mellem 8.000 og 4.500 år siden skete der noget mærkeligt: Overgangen fra fugtigt til tørt skete i nogle områder langt hurtigere, end det kunne forklares alene med banepræcessionen, hvilket resulterede i Sahara-ørkenen, som vi kender den i dag. “Forskere kalder det normalt for ‘dårlig parameterisering’ af dataene,” siger Wright via e-mail. “Det vil sige, at vi ikke aner, hvad vi går glip af her – men der er noget galt.”

Da Wright gennemgik de arkæologiske og miljømæssige data (hovedsagelig sedimentkerner og pollenoptegnelser, der alle er dateret til samme tidsperiode), bemærkede han noget, der lignede et mønster. Overalt hvor de arkæologiske optegnelser viste tilstedeværelsen af “pastoralister” – mennesker med deres tamme dyr – var der en tilsvarende ændring i typerne og variationen af planter. Det var som om, at hver gang mennesker og deres geder og kvæg hoppede hen over græslandskabet, havde de forvandlet alt til krat og ørken i deres kølvand.

Wright mener, at det er præcis, hvad der skete. “Ved at overgræsse græsserne reducerede de mængden af atmosfærisk fugt – planter afgiver fugt, som producerer skyer – og forbedrede albedo,” siger Wright. Han foreslår, at dette kan have udløst afslutningen af den fugtige periode mere brat end det, der kan forklares med orbitalændringer. Disse nomadiske mennesker kan også have brugt ild som et værktøj til forvaltning af jorden, hvilket ville have forværret den hastighed, hvormed ørkenen tog fat.

Det er vigtigt at bemærke, at det grønne Sahara altid ville have forvandlet sig til en ørken igen, selv uden at mennesker gjorde noget – sådan fungerer Jordens kredsløb, siger geolog Jessica Tierney, der er lektor i geovidenskab ved University of Arizona. Desuden behøver vi ifølge Tierney ikke nødvendigvis mennesker for at forklare den pludselige overgang fra grønt til ørken.

Den skyldige kan i stedet være almindelige gamle vegetationsfeedbacks og ændringer i støvmængden. “I begyndelsen har man denne langsomme ændring i Jordens kredsløb,” forklarer Tierney. “Mens det sker, vil den vestafrikanske monsun blive en smule svagere. Langsomt vil du nedbryde landskabet og skifte fra ørken til vegetation. Og på et tidspunkt passerer man så et vendepunkt, hvor forandringerne accelererer.”

Tierney tilføjer, at det er svært at vide, hvad der udløste kaskaden i systemet, fordi alt er så tæt sammenvævet. I den sidste fugtige periode var Sahara fyldt med jægere og samlere. Da kredsløbet langsomt ændrede sig, og der faldt mindre regn, ville mennesker have været nødt til at domesticere dyr, som kvæg og geder, for at kunne ernære sig. “Det kunne være, at klimaet pressede folk til at drive kvæghold, eller at overgræsningspraksis fremskyndede denudation ,” siger Tierney.

Hvad kom først? Det er svært at sige med de beviser, vi har nu. “Spørgsmålet er: Hvordan kan vi teste denne hypotese?” siger hun. “Hvordan kan vi isolere de klimatisk betingede ændringer fra menneskets rolle? Det er lidt af et problem med hønen og ægget.” Wright advarer også om, at vi lige nu kun har beviser for korrelation, ikke for årsagssammenhæng.

Men Tierney er også fascineret af Wrights forskning og er enig med ham i, at der er behov for meget mere forskning for at besvare disse spørgsmål.

“Vi er nødt til at bore ned i de udtørrede søbunde, der er spredt rundt om i Sahara, og se på pollen- og frødata og derefter matche det med de arkæologiske datasæt,” siger Wright. “Med nok korrelationer kan vi måske mere definitivt udvikle en teori om, hvorfor tempoet i klimaændringerne i slutningen af AHP ikke passer til orbitale tidsskalaer og er uregelmæssig i hele det nordlige Afrika.”

Tierney foreslår, at forskerne kunne bruge matematiske modeller, der sammenligner den indvirkning, som jægere-samlere ville have på miljøet i forhold til den indvirkning, som hyrdehyrder, der vogter dyr, ville have på miljøet. Til sådanne modeller ville det være nødvendigt at have en idé om, hvor mange mennesker der levede i Sahara på det tidspunkt, men Tierney er sikker på, at der var flere mennesker i regionen, end der er i dag, bortset fra kystnære byområder.

Selv om skiftet mellem et grønt Sahara og en ørken udgør en form for klimaændring, er det vigtigt at forstå, at mekanismen adskiller sig fra det, vi i dag opfatter som antropogene (menneskeskabte) klimaændringer, som i høj grad drives af stigende niveauer af CO2 og andre drivhusgasser. Det betyder dog ikke, at disse undersøgelser ikke kan hjælpe os med at forstå den indvirkning, som mennesket har på miljøet nu.

“Det er helt sikkert vigtigt,” siger Tierney. “Hvis vi forstår, hvordan disse feedback (loops) fungerer, kan det forbedre vores evne til at forudsige ændringer for sårbare tørre og halvtørre områder.”

Wright ser et endnu bredere budskab i denne type undersøgelse. “Mennesker eksisterer ikke i et økologisk tomrum,” sagde han. “Vi er en nøgleart, og som sådan har vi en massiv indvirkning på hele jordens økologiske kompleksitet. Nogle af disse kan være gode for os, men nogle af dem har virkelig truet Jordens bæredygtighed på lang sigt.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.