operation i Hospitalstema

Fra Longman Dictionary of Contemporary Englishoperationop‧e‧ra‧tion /ˌɒpəˈreɪʃən $ ˌɑːp-/ ●●●● S1 W1 navneord 1 medicinsk MH processen med at skære i en persons krop for at reparere eller fjerne en del, der er beskadigetoperation på Hun skal have en operation af sin ankel.operation for en operation for kræftoperation operation for at gøre noget Han fik en operation for at mindske hævelsen i hans hjerne.2 virksomhed/organisation BBBUSINESS en virksomhed, et firma eller en organisation Firmaet etablerede sin egen ejendomsudviklingsoperation. en mikrochipfremstillingsoperation Nolan og Barnes var begge involveret i operationen. 3 arbejde/aktiviteter BBARBEJDE SOM nogen GØR det arbejde eller de aktiviteter, der udføres af en virksomhed eller organisation, eller processen med at udføre dette arbejde Mange små virksomheder går konkurs i løbet af det første år af deres virksomhed. Education Business Partnership har været i drift siden 1989. 4 aktioner GØR noget/TAGER AKTION en række planlagte handlinger eller aktiviteter med et bestemt formål FN’s redningsaktion startede kort efter daggry. 5 maskine/system TÅRDIGT/IKKE BRUDT den måde, hvorpå delene i en maskine eller et system fungerer sammen, eller den proces, der får en maskine eller et system til at fungere Flyets motordrift var normal.i drift Beskyttelsesbeklædning skal bæres, når maskinen er i drift. Apparatet har en enkelt knap, hvilket gør det nemt at betjene det. Der skal foretages omhyggelig kontrol, før fabrikken tages i brug. Det nye investeringssystem blev taget i brug i 1999. 6 princip/lov/plan osv. EFFEKT/INFLUENCE den måde, hvorpå noget som f.eks. et princip eller en lov virker eller har en virkningi drift et tydeligt eksempel på tyngdeloven i driftkommer/går i drift (=begynder at have en virkning) Den nye regel træder i kraft den 1. februar.sætter/sætter noget i drift (=får noget til at begynde at virke) En ordning er ved at blive sat i drift for at se, hvordan disse ændringer vil virke.7 militær/politiaktion PMSCP en planlagt militær eller politiaktion, især en, der involverer mange mennesker Storbritannien vil gennemføre en fælles militær operation sammen med USA.8 computere TD en handling, der udføres af en computer KOLLEKTIONERverbshave en operation (også gennemgå en operation formelt)Harris blev opereret i hoften i oktober.Hun har gennemgået 50 operationer siden fødslen.gøre/udføre en operation (også udføre en operation formelt)Operationen blev udført af et hold af kirurger på Papworth Hospital.Jeg har udført denne operation hundredvis af gange.komme sig efter en operationEn mand er ved at komme sig efter en akut operation, efter at hans kæledyrshund havde angrebet ham.overleve en operationKun én person har overlevet en operation for at implantere et kunstigt hjerte.ADJEKTIVER/ENNUM + operationen knæ-/hjerte-/maveoperation osv.Han er næsten tilbage i fuld form efter en knæoperation.en større/mindre operationEnheden tager sig af patienter, der er ved at komme sig efter større operationer.en akut operationHan måtte få fjernet sin milt ved en akut operation.en rutinemæssig operation (=en operation, der ofte udføres)en rutinemæssig operation for at fjerne en blindtarmsoperationen livreddende operationBarnet gennemgik en livreddende operation for at fjerne en blokering i maven.en transplantationsoperationHan er for svag til at gennemgå en transplantationsoperation.FÆLLES FEJL ► Man skal ikke sige “tage en operation”. Sig “få en operation”.Sig ikke “foretage en operation”. Sig “foretage en operation” eller “udføre en operation”. THESAURUSoperation navneord processen med at skære i en persons krop for at reparere eller fjerne en del, der er beskadigetHan blev opereret for at fjerne en blodprop fra sin hjerne.procedure navneord en operation, der udføres på en bestemt måde på en bestemt del af kroppen. Procedure bruges især på medicinsk engelsk, f.eks. af læger og folk, der arbejder på hospitaler. På dagligdags engelsk siger man normalt operationen almindelig kirurgisk procedure Proceduren tager normalt kun et par minutter.transplantation navneord en operation, hvor man fjerner et organ fra en persons krop og sætter det ind i en anden persons kropDer er mangel på donorer til hjertetransplantationer.Hun måtte have en nyretransplantation. operation navneord medicinsk behandling, der involverer en operationHun skulle opereres i sit højre knæ.Han blev indlagt til operation.plastikkirurgi navneord operation for at forbedre en persons udseendeSangerinden har lige fået foretaget plastikkirurgi af sin næse.bypass navneord operation for at få blodet til at strømme forbi en del af hjertet, der er blokeret eller beskadiget, ofte ved hjælp af en blodåre, der er blevet fjernet fra en anden del af kroppenHan blev indlagt til en tredobbelt hjertebypassoperation.hudtransplantation operation for at reparere et område af huden, der er blevet alvorligt beskadiget, især ved hjælp af hud fra en anden del af kroppenHendes ben var alvorligt forbrændt og kan kræve en hudtransplantation. Eksempler fra korpusoperation- Jeg blev opereret i knæet sidste år.- Lægen siger, at jeg skal opereres.- Sådanne procedurer bør sigte mod at sikre en effektiv drift og tilvejebringelse af frisk, ren luft.- Hun driver en af de mest magtfulde lobbyvirksomhed i Washington.- Et sådant initiativ er det, som anvendelsen af avancerede ekspertsystemer i forbindelse med vedligeholdelse af fly udgør.- I en fælles amerikansk-amerikanskMexicanske politi anholdt 28 personer, der var anklaget for narkosmugling.- Den nye chip kan behandle millioner af operationer i sekundet.- Det er lotteriets dårligste resultater siden dets første år.- En stor redningsaktion- Som led i redningsaktionen overlod den kontrollen med bankerne til minoritetsaktionærerne.- En rentabel datalagringsoperation- Han kritiserede agenturets overvågningsoperationer og påstod, at det var inkompetent.- Bed mekanikeren om at kontrollere tændingssystemets funktion.- Reglerne for driften af militære boliger omfattede 800 sider.- Chris Miller er driftsleder for Fast Drains.- Gennem en anden gruppe af funktioner supplerer og ændrer regeringen markedssystemets funktion.- Spørg kirurgen, hvor mange gange han har udført operationen før, og med hvilken succes.- Tyngdelovens funktion.- Det vides ikke, om den patrulje, der opdagede den stjålne bil, var en del af denne operation.- en halsoperation operation operation on- Hun siger, at hun er utilfreds med kritikere, der giver hendes operation skylden for alle deres problemer.- Klientidentifikatoren skal noteres omhyggeligt, og enten identifikatoren eller titlen skal bruges i alle yderligere operationer for denne klient.- Sikkerhedsoperationen til beskyttelse af de delegerede involverede omkring 12.000 politifolk.- De vil derefter skifte til rack operation for opstigningen til Monserrat.- Hans ligakarriere sluttede for tidligt i sidste sæson, da han mistede tre stykker knogle ved en operation af sin højre ankel.- I et relationssystem er resultatet af enhver operation på en eller flere relationer selv en relation.- Mange billedbehandlings-computersystemer kan udføre en række direkte operationer på det viste billede.- Hvert niveau er for sine operationer afhængig af alle de niveauer under det.været i drift- En boykot af skoleelever havde også været i gang siden begyndelsen af året.- Dette republikanske kup var en gentagelse af et mønster, der havde været i gang siden begyndelsen af 1990’erne.- Det har været i gang i 100 år og går meget langsomt fremad.- Det nye forfilter har været i drift i 4 uger nu uden at ændre strømmen.- Et midlertidigt grundvandsfjernelsessystem har været i drift i flere år og har fjernet 7 millioner gallon forurenet vand.- Dette dokument bringer i det væsentlige en proces, der har været i drift siden 1980, i overensstemmelse med akkrediteringsaftalen med Rådet.- Hvis systemet var blevet accepteret, kunne den første kommercielle energisatellit have været i drift i 2010.- Det løber gennem en eksisterende tunnel, men den har ikke været i drift siden 1970.I april 1990 trådte reformer i kraft, som tog fat på det første, men ikke det andet problem, der er skitseret ovenfor.- Systemet trådte i kraft i sidste uge i Cleveland County Councils hovedkvarter i Middlesbrough.- Begge skatter trådte i kraft på et tidspunkt, hvor boomet på jord- og ejendomsmarkedet blev vendt til en nedgang.- Den told, der blev indført i 1880, var en direkte reaktion herpå. sætte/føre noget i gang – De konkrete måder at sætte dette i gang på blev drøftet af en kommission og sat i gang i juni 1971 – Han begyndte at skrive de spørgsmål ned, som han skulle have svar på for at kunne sætte sin plan i gang – Motoren startes på benzin med lige akkurat nok sug til at sætte forgaseren i gang – Vi satte vores plan i gang og standsede bilen – Sådan er det med de principper, der er identificeret ved evaluering, og de teknikker, der sætter dem i gang.militær operation- Ingen medlemsstat skal deltage i en militær operation, hvis den ikke ønsker det.- Dette er ikke en militær operation.- Det var blevet svært for ham at forestille sig andet end et vellykket resultat af hans diplomatiske og militære operationer.- Slaverne samledes den 30. august 1800, men opløstes, fordi en voldsom storm og oversvømmelse gjorde militære operationer umulige.- Efter flere ugers planlægning gik den første fase af den militære operation godt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.