Hebræerbrevet 4King James Version

En sabbatshvile for Guds folk

4 Lad os derfor, eftersom løftet om at komme ind i hans hvile stadig står ved magt, passe på, at ingen af jer må vise sig at være faldet fra det.(A) 2 For også vi har fået det gode budskab forkyndt for os, ligesom de gjorde; men det budskab, de hørte, var uden værdi for dem, fordi de ikke havde del i troen hos dem, der adlød.(B) 3 Men nu går vi, som har troet, ind i denne hvile, ligesom Gud har sagt,

“Således erklærede jeg ved ed i min vrede,
“De skal aldrig komme ind i min hvile.”(C)

Og dog er hans gerninger blevet fuldført siden verdens skabelse. 4. For et eller andet sted har han talt om den syvende dag med disse ord: “På den syvende dag hvilede Gud fra alle sine gerninger.”(D) 5 Og igen i det ovenstående afsnit siger han: “De skal aldrig komme ind i min hvile.”(E)

6 Da der derfor stadig er nogle, der skal komme ind i denne hvile, og da de, der tidligere fik det gode budskab forkyndt for sig, ikke kom ind på grund af deres ulydighed,(F) 7 har Gud igen fastsat en bestemt dag og kaldt den “i dag”. Det gjorde han, da han lang tid senere talte gennem David, som i det allerede citerede afsnit:

“I dag, hvis I hører hans røst,
skal I ikke forhærde jeres hjerter.”(G)

8 For hvis Joshua havde givet dem hvile,(H) ville Gud ikke have talt(I) senere om en anden dag. 9 Der er altså stadig en sabbatshvile tilbage for Guds folk, 10 for enhver, der går ind i Guds hvile, hviler også fra sine gerninger(J), ligesom Gud gjorde det fra sine(K). 11 Lad os derfor gøre alt for at gå ind i denne hvile, så ingen går til grunde ved at følge deres eksempel på ulydighed.(L)

12 For Guds ord(M) er levende(N) og virksomt.(O) Skarpere end ethvert tveægget sværd(P) trænger det ind til at skille sjæl og ånd, led og marv; det dømmer hjertets tanker og holdninger.(Q) 13 Intet i hele skabningen er skjult for Guds åsyn.(R) Alt er afdækket og blotlagt for øjnene af ham, for hvem vi skal aflægge regnskab.

Jesus den store ypperstepræst

14 Da vi derfor har en stor ypperstepræst(S), som er steget op til himmelen,(T) Jesus, Guds søn,(U) lad os da holde fast ved den tro, vi bekender os til.(V) 15 For vi har ikke en ypperstepræst(W) , som ikke kan leve med vores svagheder, men vi har en, som er blevet fristet på alle måder, ligesom vi er(X) – og dog har han ikke syndet.(Y) 16 Lad os da med tillid nærme os(Z) Guds nådens trone(AA) , så vi kan modtage barmhjertighed og finde nåde til at hjælpe os i nødens stund.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.