Hvad er inkluderet i en søgning efter personnummer?

Baggrundsundersøgelser forud for ansættelse er et vigtigt værktøj for personaleansvarlige, og SSN Trace er et centralt element i et vellykket baggrundstjek. Baggrundstjek giver ansættende ledere afgørende oplysninger om kandidater, som skal indgå i personalebeslutninger.

Fundamentet for en baggrundsscreening er søgningen i kriminalhistorikken. Ansættende ledere har brug for at vide, om en ansøger har en straffeattest, og i givet fald hvordan anklager og domme kan relateres til det job, som kandidaten har søgt.

Ledende ledere kan forstærke effekten af en søgning i straffeattesten ved også at foretage en SSN Trace. Læs videre for at finde ud af, hvad der indgår i en SSN Trace.

Søgning efter straffeattest og SSN

Der er flere grunde til, at søgninger efter straffeattest er afgørende for virksomheder:

  • Kandidater med visse straffeattester kan muligvis ikke være berettiget til at arbejde med sårbare befolkningsgrupper.
  • Kandidater med straffeattester kan udsætte dine medarbejdere og kunder for usikker adfærd og vold.
  • Søgere med kriminel baggrund kan udsætte din virksomhed for risiko for potentiel svindel og tyveri.
  • Dine virksomheder kan blive holdt ansvarlige for dine medarbejderes handlinger. Hvis en medarbejder med en straffeattest begår en forbrydelse under sin ansættelse, kan din virksomhed blive sagsøgt for uagtsom ansættelse.
  • Sommetider giver jobansøgere potentielle arbejdsgivere falske eller ugyldige personnumre for at skjule negative oplysninger om deres baggrund.

Hvert af disse scenarier gælder for kandidater til både fuldtids- og deltidsstillinger samt for både fastansatte og midlertidigt ansatte. Ved at køre en søgning efter personnummer kan du hjælpe dig med at identificere disse risici og undgå svigagtig, uagtsom og dyr ansættelsespraksis.

Hvordan hjælper SSN Traces virksomheder?

Baggrundstjek forud for ansættelsen kan hjælpe med at beskytte din virksomhed, dine medarbejdere og kunder og sikre, at du har de bedste talenter i din organisation. Søgninger efter straffeattester skal være omfattende for at få det mest komplette billede af en kandidats baggrund.

SSSN Trace udvider omfanget af en søgning efter straffeattester. Denne søgning hjælper dig med at identificere yderligere navne eller aliasser, der er knyttet til en kandidats socialsikringsnummer (SSN), samt jurisdiktioner, hvor en ansøger kan have boet og arbejdet, som vedkommende måske ikke har oplyst.

SSSN Trace matcher en ansøgers socialsikringsnummer med det udstedte navn og kan give kendte aliasser. Denne søgning kan hjælpe med at afsløre forbrydelser begået af en person, der har ændret sit navn eller taget et gift navn.

En SSN Trace kan også afsløre yderligere uoplyste steder, hvor ansøgeren har boet. SSN Trace giver ansøgerens nuværende adresse og flere kendte adresser over en periode på syv år. Dette er en fremragende måde at sikre, at alle de jurisdiktioner, hvor en ansøger har boet, er inkluderet i søgningen efter strafferegistre.

SSSN Trace kan også afsløre svindel. En ansøger kan f.eks. forsøge at bruge et socialsikringsnummer, der aldrig er blevet udstedt, i et forsøg på at skjule sin fortid. I andre tilfælde kan identitetstyve forsøge at bruge et nummer, der tilhører en helt anden person.

Samlet set er SSN Trace en effektiv måde at finde frem til kritiske oplysninger om ansættelsesansøgere på og kan reducere ansættelsesrisikoen. Denne søgning giver et billigt middel til at få en mere komplet og præcis profil af din potentielle medarbejder, før du ansætter vedkommende i din organisation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.